Egyelőre megbukott a kisajátítás

Akt.:
Egyelőre megbukott a kisajátítás
Az RMDSZ és a PSD frakció ellenállása nyomán megbukott a helyi tanácsülésen a telekkisajátítási határozattervezet, mely a református egyház területét is érinti.

A kisajátítás a Bihorului és a Suisului utcák közötti összekötő út megépítésének az előfeltétele, de a tegnapi nagyváradi helyi tanácsülésen a napirendi pont vitáján az RMDSZ-es Huszár István azt kérdezte, hogy a város felvette-e a kapcsolatot a kisajátítások kapcsán leginkább érintett Királyhágómelléki Református Egyházkerülettel. Válaszában Cristian Popescu, a Nagyváradi Ingatlankezelő Igazgatóság helyettes vezetője elmondta, hogy csak azokat keresték meg eddig, akiknek házuk van a kisajátítandó területen. Hozzátette, hogy legalább fél évet venne igénybe az, hogy minden ottani tulajdonossal felvegyék a kapcsolatot, ezért a telektulajdonosok esetében úgy járnak el, hogy először kidolgozzák a kisajátítási tervet, és az abban rögzített árajánlattal keresik meg őket. Itt megjegyzendő, hogy a határozattervezetben már szerepeltek árak: a biharpüspöki református egyházmegye ott lévő 61 ezer négyzetméternyi telkéből 5990 négyzetmétert sajátítana ki a város 149.750 lejes áron. A továbbiakban Huszár István bejelentette, hogy az RMDSZ nem szavazza meg a tervezetet addig, amíg nem ismert a református egyházkerület álláspontja ebben a kérdésben. A szavazáskor csatlakozott az RMDSZ-hez a szociáldemokrata frakció is, és mivel a tanácsülésről hiányzott két liberális helyi tanácsos, ezért a tervezet elfogadásához szükséges tizennyolc igen szavazat helyett csak tizenhatot kapott a tervezet, ezért megbukott.

Megvan az álláspont

A tanácsülés után kérdeztük az ügy kapcsán Csűry Istvánt, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökét, aki elárulta, hogy hétfőn telefonon megkereste őt Ilie Bolojan polgármester, és egyeztetésre hívta a polgármesteri hivatalba, amire már csak azért is szükség volt, illetve lenne, mert maga a polgármester sem tudta, hogy az egyházkerület, vagy a biharpüspöki református egyházközség telkét akarják-e kisajátítani. „Ezért is lepett meg engem az, hogy ez a kérdés már felkerült a tanácsülés napirendjére” – jegyezte meg a püspök, aki azt gondolta, hogy azért történhetett ez meg mégis, mert a polgármesteri hivatal esetleg már megegyezett a biharpüspöki református lelkésszel, Szekeres Sándorral. Kérdésünkre válaszolva Csűry István elmondta, hogy a lelkész ilyen ügyben nem dönthet saját hatáskörben. Elmagyarázta, hogy a telekügyeket az egyházközség presbitériuma elé kell vinni, közgyűlési határozatot kell hozni, és ezt a határozatot kell az egyházmegyei és az egyházkerületi közgyűlés elé vinni. „Reményeim szerint a polgármesteri hivatal is belátással lesz, hogy ezeket az egyházi lépéseket, melyek törvényes követelmények, meg kell tenni” – fogalmazott Csűry István. Kifejtette továbbá, hogy a kisajátítandó terület annak a teleknek a szomszédságában van, ahova az egyházkerület egy kórházat szeretne építtetni. Az ott építendő út akár még megközelíthetőbbé is teheti a leendő kórházat, ezért is szeretné a püspök, ahogy fogalmazott, „úriember módon” megoldani ezt a kérdést. „Én Bolojan úrral folytatok egy megbeszélést, és világos dolog, hogy amennyiben ez nagyon fontos, akkor meg tudunk egyezni, viszont nem szeretnénk azt, hogy itt kisajátításról beszéljünk, hanem legyen ez egy természetes alku a gyülekezet és a polgármesteri hivatal között, mint ahogy az fejlett, nyugati országokban is szokás.”

Végezetül hozzátette: „Ez a kisajátítás semmi szín alatt nem befolyásolja a kórházépítési tervünket, legfeljebb a hangulatot a polgármesteri hivatal és az egyház között, hogyha ez a megegyezés nem megy emberséges módon”.

Pap István