Egyelőre csak álom a körgyűrű

Egyelőre csak álom a körgyűrű
Az RMDSZ-frakcióban van aki szerint túl konkrét, van aki szerint túlságosan elvi szintű a nagyváradi helyi tanács által múlt szombaton elfogadott nagyszabású stratégiai fejlesztési projekt.

Mint arról beszámoltunk, múlt szombati rendkívüli ülésén a nagyváradi helyi tanács megszavazta a városnak, valamint a Nagyvárad Metropolisz Övezetnek (NMÖ) az Európai Unió 2014-2020-as költségvetési időszakára érvényes stratégiai projektjét. Az említett tanácsülésen az RMDSZ-frakciónak mindössze két tagja volt jelen, Ritli László Csongor és Delorean Gyula, ráadásul előbbi nemmel, utóbbi igennel szavazott az előterjesztésre. Ritli László Csongor kifogásait korábbi lapszámunkban már ismertettük, ezúttal megszólaltattuk Delorean Gyula tanácsost, aki megszavazta a tervezetet. A politikus, aki egyben a Nagyvárad Metropolisz Övezet (NMÖ) végrehajtó tanácsának igazgatója is, lapunknak elmondta, hogy ez utóbbi minőségében szavazta meg a szombati tanácsülésen a határozattervezetet. „Én egyetértek a tervvel, mint igazgató, mert a főnökeim, azaz az NMÖ tizenkét polgármestere azt mondta, hogy ez a projekt megfelelő” – fogalmazott a tanácsos, aki azonban felhívta a figyelmet arra, hogy az NMÖ-ben lévő önkormányzatok polgármesterei csak elvi beleegyezésüket adták, ugyanis ezt a tervet minden egyes érintett önkormányzat helyi tanácsában is el kell fogadni. Ez pedig szerinte két dolgot jelent: egyrészt azt, hogy a váradi helyi tanácsban elfogadott elképzelés még nagyon távol áll attól, hogy megvalósuljon, másrészt pedig a nagyváradi helyi tanácsban csupán egy elvi döntést kellett volna hozni, és annak mezsgyéjén, az önkormányzatokkal egyeztetve kellett volna kidolgozni a konkrét projektet, viszont a nagyváradi helyi tanács egy konkrét tervet fogadott el.

Kapkodás

Pásztor Sándor a nagyváradi helyi tanács RMDSZ-frakciójának vezetője kifejtette, hogy egy új körgyűrű megépítésének ötlete nem rossz, mert megoldaná a biharpüspöki és a bihari lakosok infrastrukturális problémáit, viszont az egész ügy kapkodónak, nem eléggé előkészítettnek tűnik, már csak azért is, mert arról nem tárgyaltak a Bihar Megyei Tanáccsal. Mint mondta, ha a teljes RMDSZ-frakció jelen lett volna a tanácsülésen, akkor minden bizonnyal számon kérték volna az alaposabb szakértői vizsgálatot, hiszen például nem tudni semmit az esetleges beruházás környezeti hatásairól. Pásztor kifogásolta azt is, hogy a városvezetés a Nagyvárad Napja alkalmából tartott ünnepi tanácsülés előtti órát választotta ki a napirendi pont felterjesztésére. Hozzátette, ha valóban olyan sürgős lett volna ennek az elképzelésnek az elfogadtatása a helyi tanácsban, akkor már hetekkel korábban egyeztetni kellett volna róla a helyi önkormányzatok vezetőivel. Arra a kérdésünkre, hogy mi véleménye arról, hogy a körgyűrű-beruházásból több, Nagyvárad észak-keleti térségében lévő magyar többségű települést (elsősorban Pályit és Hegyközcsatárt) kihagynak, Pásztor Sándor azt válaszolta, hogy az elfogadott városi határozat annyira utópisztikus és annyira távoli, hogy ezzel az aspektussal egyelőre nem is érdemes foglalkozni.

Csak álom

Bátori Géza, Bors község polgármestere az NMÖ alelnöke lapunk érdeklődésére válaszolva kijelentette: „Nincs terv, én legalábbis még egyetlenegy tervet sem láttam.” Mint mondta, néhány nappal ezelőtt egy NMÖ gyűlésen, ahol egyébként egészen más téma volt napirenden, látott egy térképet, amely azt mutatta, hogy körülbelül merre haladna az ominózus körgyűrű, de még javaslatokból is több változat létezik. „Amiről most beszélünk, az csak egy álom. Az, hogy veszünk egy papírt, és húzunk vonalakat, az még nem terv, hanem csak egy elképzelés. Még azt sem tudjuk, hogy kétsávos, vagy négysávos utat akarnak építeni.” Mint mondta, egy megvalósíthatósági terv elkészítése is óriási összegbe kerülne, és felvetődik a kérdés, hogy ezt ki finanszírozza. Hozzátette, hogy elméletileg jó egy új váradi körgyűrű építése, hiszen az Nagyvárad fejlődését szolgálná, márpedig a nagyváros fejlődése Bors községnek is érdeke. Viszont a polgármester leszögezte: a borsi önkormányzat csak a konkrét tervek alapján fogja eldönteni azt, hogy támogatja-e ezt az elképzelést, vagy sem, hiszen, érvelt, ha a körgyűrű messze elkerüli majd a községet, akkor nem fogják támogatni. Hozzátette, hogy amennyiben elkezdődik az elképzelés konkrét előkészítése, akkor elvárja majd azt, hogy a Borsra vonatkozó tervezéskor figyelembe vegyék a borsiak véleményét is. Az bizonyos, hogy a stratégiai projekt az Észak-Nyugati Fejlesztési Régió regionális fejlesztési tanácsához kerül elbírálásra. Ennek a testületnek a tagja Nyakó József Érmihályfalva polgármestere is, aki bővebb információkkal nem rendelkezik a projekttel kapcsolatban, de mint mondta, a testületben az a szokás, hogy Bihar megyei önkormányzati elöljáróként ő a Bihar megyei tanács és általában a bihari lobbi által támogatott projekteket támogatja.

Pap István

Címkék: ,