Egyedüli kiút az evangélium

Egyedüli kiút az evangélium
Aranyvasárnap ünnepi istentiszteletet tartottak a várad-réti református templomban. Dr. Pálfi József lelkész hirdette az igét, majd a Csillagocska-óvodások bizonyságtétele következett.

Lukács evangéliuma 21. részének 25-től 36-ig terjedő verseiből szólt Isten megtartó üzenete aranyvasárnap délelőttjén Várad-Rét református templomában. Szószéki beszédében dr. Pálfi József parókus tiszteletes azt nyomatékosította: az egyedüli kiút az evangélium, más program vagy projekt nem adhat kielégítő választ a problémáinkra. Hangsúlyozta: akarva vagy akaratlanul észre kell vegyük azt, hogy egy sajátos tartalmú és értelmezésű világunkban élünk, amikor valami lezárul, és valami új kezdődik. Ugyanakkor a jelek arra utalnak, hogy amiket egykor az emberfia kimondott, egyre nagyobb érvénnyel bírnak. Minden gyorsan átalakul, változik, és egyáltalán nem könnyű megtalálunk a helyes utat, amire nagy szükségünk van, mert sohasem szabad elengednünk magunkat, mindig reagálnunk kell valamiképpen a körülöttünk zajló történésekre. Sajnos azt tapasztalhatjuk, hogy nagy baj van, és ez két fő irányból mutatkozik meg: az emberiség szellemileg, lelkileg leépült, illetve úgy tűnik, nem létezik egy olyan egészséges program, melynek segítségével a helyükre lehetne tenni a dolgokat.

Megölt jövendő

Ez az azonban csak látszólag van így, hiszen anélkül hogy szektás túlzásokba bocsátkoznánk, bátran kijelenthetjük, hogy az evangélium kiutat jelent a kilátástalanságból, vigasztalást nyújt és a konkrét alternatívát kínál a miként továbbra. Ahhoz azonban, hogy átformálódjon a mentalitásunk, és „ne öljük meg a saját jövendőnket”, az szükséges, hogy fejünket felemelve, Istenre, mint egy stabil pontra tekintsünk, merjünk keresztényebbül élni, és ha ez megvalósul, arról se feledkezzünk meg, hogy mások közt is hirdessük, szolgáljuk és megerősítsük a lélek erejét- tanácsolta a lelkipásztor.
A hirdetések a Csillagocska Zeneóvodába járó gyermekek egy csoportjának bizonyságtétele következett: a szereplők lelkesen és nagy átéléssel dicsőítették az Urat, idézték meg Jézus születésének körülményeit.

Ciucur Losonczi Antonius

Dr. Pálfi József tiszteletes

A Csillagocska-óvodások idén is ügyesek voltak és lelkesek

A szerző felvételei

toni/december 20/ 0606, 0599