Egyéb részletek a fűtési segélyről

Nagyvárad – Péntektől lehet felvenni a fűtési segély igénylésére való űrlapokat az ASCO-tól, vagy a multifunkcionális központokból. Ma a segéllyel kapcsolatos különféle tudnivalókról esett szó.

A Nagyváradi Szociális és Közösségi Ügyek Hivatalánál (ASCO) tartott sajtótájékoztatón Biró Rozália alpolgármester, Gáti Gizella, az ASCO szociális osztályának vezetője, valamint Borbély András jogtanácsadó vett részt. Amint az alpolgármester asszony elmondta, 2006-tól adják a fűtési segélyt, s az első évben 28 ezer igénylő volt Nagyváradon. 2007-től vezették be helyi tanácsi határozat alapján, hogy a jövedelmek mértékét bizonyítani kell, valószínűleg ennek következtében akkor 16 ezerre csökkent az igénylők száma. A következő évben 14 ezren, tavaly pedig mintegy 12 ezren igényeltek és kaptak fűtési segélyt.
 
Iratok
 
Mint már írtunk róla, most már törvény is előírja, hogy a jövedelmeket bizonyítani kell. Az idei igénylési űrlapon – mely egységes mind a központi, mind a gázzal, fával, vagy szénnel történő fűtés esetén – nemcsak a jövedelmet magát, hanem az azt igazoló okirat milyenségét is fel kell tüntetni. Például a gyermekpótlék esetén azt is meg kell jelölni az űrlapon, hogy kifizetést igazoló szelvényt, vagy a Szociális Szolgáltatások Bihar megyei Ügynökségétől kapott bizonylatot mellékeli az igénylő. (Amint Gáti Gizella ezzel kapcsolatban elmondta, bankszámla kivonatot is elfogadnak, amennyiben a bankszámlát csak a gyermekpótlék felvételére nyitották.)
A fűtési segély mértéke, valamint a jövedelemhatárok nem változtak tavaly óta. Viszont mostantól nem jogosultak a fűtési segélyre azok, akik 1600 köbcentit meghaladó motorkapacitású gépjárművekkel rendelkeznek (akár személygépkocsiról, akár mikrobuszról, motorcsónakról vagy bármi másról van szó), akiknek mezőgazdasági gépeik vannak (traktor, kombájn), vagy mezőgazdasági feldolgozó felszereléseik (olajprés, gabonamalom); nem jár továbbá a segély ettől a szezontól azoknak, akiknek különböző fafeldolgozó berendezések – keretes fűrész, motoros favágógép – vagy bármilyen más hidraulikus, mechanikus vagy elektromos meghajtású alkalmatosság van a tulajdonukban, továbbá azoknak sem, akiknek 3000 lejt meghaladó összeg van a bankszámlájukon.
 
Ellenőrzések
 
Ugyancsak kizáró kritérium, ha valaki a lakhelyén kívül más ingatlannal is rendelkezik, valamint ha a lakásához tartozó terület meghaladja az ezer négyzetmétert. A mezőgazdasági területekről egy külön táblázat alapján állapítható meg, hogy kizáró jellegűek-e vagy sem – ez attól függ, hogy az adott terület mezőn vagy hegyvidéken van-e, iletve hogy mekkora és mivel van beültetve. Minderről bővebbet az ASCO honlapján (www.asco-oradea.ro), illetve az ASCO székhelyén (Városháza u. 42. sz.) tudhatnak meg az érdeklődők.
Újdonság továbbá, hogy az igénylők mintegy 3%-át szúrópróbaszerűen, lakásukban fogják majd ellenőrizni az ASCO munkatársai, s ha rajtakapják őket azon, hogy valótlan adatok alapján igényelték a segélyt, 1000 és 10 ezer lej közötti pénzbírságot kaphatnak, továbbá be is perelik őket.
Ma fél háromtól gyűlésre várják a tulajdonostársulások képviselőit a polgármesteri hivatal nagytermébe tájékoztatás végett, s hamarosan megalakulnak azok a csapatok, amelyek az űrlapok felvételével, illetve az adatfeldolgozással foglalkoznak majd. Az űrlapokat mind az ASCO-nál, mind a multifunkcionális központokban fel lehet venni holnaptól, s ugyancsak ott adhatók le, akár személyesen, akár szervezetten (tulajdonostársulások esetén).
 
A támogatás mértéke
 
155 lejig terjedő egy főre eső havi nettó jövedelem esetén a havi támogatás a központi fűtés árának 90%-a, gázfűtés esetén 262, fával, szénnel vagy petróleumszármazékokkal történő fűtés esetén pedig 54 lej. 155,1 és 210 lej között az értékek 80%, 162, valamint 48 lej; 210,1 és 260 lej között 70%, 137, valamint 44 lej; 260,1 és 310 lej között: 60%, 112, valamint 38 lej; 310,1–355 lej között 50%, 87, valamint 34 lej; 355,1 és 425 lej között 40%, 62, valamint 30 lej; 425,1 és 480 lej között 30%, 44, valamint 26 lej; 480,1 és 540 lej között 20%, 31, valamint 20 lej; 540,1 és 615 lej között 10%, 19, valamint 16 lej. Azok az egyedülálló személyek, akiknek központi fűtésük van, a megállapított arányoknál 10%-kal nagyobb támogatást kapnak.