Egyazon titkot juttatják kifejezésre

Egyazon titkot juttatják kifejezésre
Nagyvárad – A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség és a Körösvidéki Múzeum szervezésében Krisztus feltámadt! címmel csütörtök délután húsvéti kiállítás nyílt a Barokk Palotában. Egy hónapig látogatható.

A Gyászoló Szűzanyát ábrázoló 19. század közepi üvegfestmény, Jézus Krisztus kínszenvedéseit az egyházatyák leírásai alapján leíró latin nyelvű könyv (1675), újszövetségi díszített rézmetszet 1763-ből, a feltámadt Krisztust ábrázoló barokk fafaragvány (1792), román nyelvű tanítási könyv 1643-ból, bécsi úrmutató 1751-ből, bukaresti újtestamentum (1703), fával, csonttal, féldrágakővel, gyöngyházzal és kagylóhéjjal díszített feszület 1746-ból, tömjénes ezüst füstölő 1845-ből, 1853-ban készült rubinköves berakásos kehely, Törcsvár vidéki hímes tojások- megannyi értékes képző- és népművészeti alkotás, remekmű, a keleti és a nyugati egyháznak a húsvéti ünnephez kötödő tárgyi emléke, melyeket a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség és a Körösvidéki Múzeum együttműködésének köszönhetően egy hónapon keresztül bárki megtekinthet a Püspöki Palota emeleti folyósóján. A megváltás folyamatát a zsidók Vörös-tengeri átkelését ábrázoló 18. századi, ismeretlen festő által készített festménytől kezdve egészen az emmausi úton haladó két tanítványt megjelenítő képig bemutató tárlat anyagát (megkockáztatható: az utóbbi évek talán legjelentősebb és -értékesebb időszakos kiállításét) a szervező két intézmény és a Temesvári Római Katolikus Egyházmegye biztosította. A kiállítás külön érdekessége, hogy a nyitóünnepséget Gyümölcsoltó Boldogasszony napján tartották, számos művészetpártoló jelenlétében.

Alfa és ómega

Az egybegyűlteket dr. Aurel Chiriac múzeumigazgató köszöntötte, aki azon meggyőződésének adott hangot: a sok évszázaddal ezelőtt bekövetkezett egyházszakadás nem befolyásolhatja döntően a bizánci és a latin szertartású egyházak kapcsolatát, hiszen végső soron közösek a gyökerek, valamennyien Krisztus követői vagyunk.

Exc. Böcskei László váradi megyés püspök az Apostoli Hitvallást idézve arra hívta fel a figyelmet: a különböző népek a saját hagyományaiknak és szokásaiknak megfelelően tulajdonképpen egyazon titkot próbálják kifejezésre juttatni, megannyi eszköz és forma felhasználása révén. Közös a fény, ugyanabból a pontból indulunk ki és érkezünk vissza, mert Krisztus valamennyi keresztény számára a kezdet és a vég, az alfa és az ómega. E hitvallás köré tudjuk igazítani a reménységeinket és az elvárásainkat, a kiállítást megtekintve pedig könnyebb lesz számunkra, hogy megértsük a húsvéti üzenetet, hangsúlyozta a főpásztor.

A közelgő ünnep jelentőségét Mircea Bradu, a Bihar Megyei Hagyományőrző és Kulturális Igazgatóság vezetője is hangoztatta. A vernisszázson alkalomhoz illő muzsikával szolgált Szűcs Stefánia és Carp Speranţa, a Művészeti Líceum két diákja. 

Ciucur Losonczi Antonius