Együttgondolkodás a regionális együttműködésről

Együttgondolkodás a regionális együttműködésről
Nagyvárad – Egymás felé forduló régiók címmel szervezett konferenciát tegnap Nagyváradon a Bihar Megyei Tanács és a Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatala.

A határmenti térségek együttműködési lehetőségeinek közös áttekintését célzó konferenciára szerdán a Bihar Megyei Tanács nagytermében került sor. A nagy számban összegyűlt érdeklődőket Kiss Sándor a Bihar megyei Tanács elnöke köszöntötte. Elmondta, hogy ma már természetesek a határon átnyúló régiós együttműködések, többek között azért mert a határmenti régiókat fontos gazdasági érdekek kapcsolják össze és a politikusok feladata felhívni a figyelmet ezekre a gazdasági érdekekre. Mára mindkét oldalon megértették azt, hogy a gazdasági hatékonyság és a versenyképesség a legfontosabb, és etekintetben az etnikai szempontok már nem játszanak szerepet. Gémesi Ferenc a Magyar Miniszterelnöki Hivatal szakállamtitkára arra hívta fel a jelenlevők figyelmét, hogy a kormányzatok a régiós együttműködés kereteit teremtik meg, de a konkrét együttműködési tevékenységekbe a kormányzatok már nem avatkoznak bele. Az Uniós csatlakozás a román-magyar kapcsolatok új dimenzióját nyitotta meg, hiszen a két országot elválasztó fizikai határok már nincsenek, ami szintén elősegíti a hatékonyabb együttműködést – tette hozzá.

Felismerni!

Bara Gyula a romániai Fejlesztési, Középítkezési és Lakásügyi Minisztérium szakembere előadásában hangsúlyozta, hogy a régiókat úgy kell fejleszteni, hogy azok 2013 után is versenyképesen tudjanak fejlődni. A szakember hangsúlyozta, hogy Románia és a szomszédos államok országos fejlesztési terveikben nem veszik figyelembe a határmenti régiók együttműködését, végezetül a Romániában kialakított fejlesztési régiók kritikájaképpen megjegyezte: a régiókat nem megalkotni, hanem felismerni kell, hiszen azok történelmileg léteznek. Dr. Szaló Péter a magyarországi Önkormányzati és Épitésügyi Minisztérium szakállamtitkára közös tervezést javasolt a Kárpát medencében valamint együttműködést az önkormányzatok és a határmenti régiók között.

Brassó a kulcs?

Dr. Törzsök Erika a Miniszterelnöki Hivatal főosztályvezetője elmondta, hogy közösen kell kigondolni a határ menti térségben működő intézmények fejlesztését. Hozzátette, hogy ha a régiók nem hangolják össze tevékenységeiket, akkor egymás rovására fog zajlani a gazdasági verseny. Érdekes aspektust jelentett az, amikor kijelentette: hiába követeli az autonómiát a Székelyföld, mert nem jár sikerrel, ha nem Brassót tekinti kitörtési pontjának. Szünet után Szabó Ödön ismertette Kiss Sándor régiófejlesztlési programjának leglényegesebb elemeit: ezek közé tartozik a megyei könyvtárak közötti együttműködés, a nagyváradi a békéscsabai és a debreceni színházak közös pályázásai, a Körös-Maros Nemzeti Park létrehozásának lehetősége, infrastrukturális téren az út- és vasútfejlesztés, közös médiaprojektként pedig felmerült egy Bihar-Hajdú-Bihar eurorégiós közös hírügynökség létrehozása. A második blokk többi felszólalója szintén a regionális együttműködés fontosságát hangsúlyozta.

Pap István