Együtt imádkozni felemelőbb

Együtt imádkozni felemelőbb

Nagyvárad – Nagypénteken
délután 3 órától a
Bazilika melletti parkban közös
keresztútat tartanak a város
római-katolikus plébániai. A
részletekről Mons. Fodor József
általános helynök nyilatkozott
hírportálunknak.


– A katolikus egyházban a nagyböjti szent
időben különösképpen
előtérbe kerül Jézus
szenvedéstörténete, ennek
emlékére létezik ősidők
óta a keresztút járás.
Tizennégy ilyen keresztúti
stáció alakult ki, melynek fő
momentumai Jézus
szenvedéstörténetének
 valós epizódjai, illetve a
szájhagyomány alapján
terjedő, vélt eseményei. Az
elesés például biztos, de hogy ez
háromszor történt meg,
kétséges, és
Veronikáról sem tesz
említést az Irás. Megállunk
egy-egy elmélkedésre és
imádságra, hogy
megköszönjük Istennek a
megváltás  nagy
kegyelmét, hiszen az egész jézusi
tevékenység tulajdonképpen
arról szól, hogy Krisztus
elvégezte a megváltás
munkáját,
kibékítette  az embert az
Istennel az ő kereszthalála és
feltámadása által.


Nagypéntek egy jeles nap a
szenvedéstörténetben, Jézus
halálának az emléknapja.
Nagyváradon régen a
Kálvária-dombon  állt
az azonos nevű templom, melyet a város
minden részéről látni
lehetett. Rossz állapotban volt, javítani
kellett volna, azonban az ötvenes években,
a kommunista rendszerben lebontották, és
egy vendéglőt építettek a
helyére. A templomig vezető úton
volt a tizennégy stáció, annak
idején az emberek ezt járták
végig nagyböjtkor. Ott vonult
Nagyvárad népe, katolikusok és
protestánsok egyaránt, hiszen mindenki
szeret imádkozni, Jézus
szenvedéstörténete
mindnyájunk számára központi
témát képez nagyböjt
idején, közölte Mons. Fodor
József

A székesegyház
parkjában


– Mivel a kálváriadomb manapság
elhanyagolt állapotban van, a városi
plébániákkal közösen
úgy döntöttünk, hogy a
székesegyház parkjában
végezzük el ezt a bizonyos váradi
nagykeresztútat. A
plébániák hívei viszik a
keresztet a körmenetben. Megállunk az egyes
stációs képeknél,
melyeket erre az alkalomra külön
kihelyezünk a parkba, és ott
imádkozunk. Szlovák és
román plébániánk is van, a
képviselőik román meg szlovák
nyelven mondják az egyes
stációknál az imákat. A
Mária Rádió munkatársai is
viszik majd a keresztet. A mallersdorfi ferences
nővérek végzik az egyik
stációt, és a vincés
nővérek is bekapcsolódnak a
körmenetbe. Igy lesz meg a tizennégy
helyszín. A püspök atya mondja majd az
elején a bevezető imádságot,
a befejező szertartást pedig a premontrei
rend apátja végzi. A szertartás
nagypéntek délután három
órakor kezdődik. Tavaly is nagyon sok ember
eljött, együtt imádkoztunk.
Felemelő érzés volt, mert az
együtt imádkozás mindig az, az egyik
emberről átragad a másikra a
lelkesedés, az imádság szelleme.
Külön-külön is szép
és jólesik az imádkozás, de
amikor együtt vagyunk és
közösséget alkotunk, akkor az biztosan
az Úristen előtt is kedvesebb,
hangsúlyozta a vikárius.

Ciucur-Losonczi Antonius