Együtt a közös imádság örömében

Együtt a közös imádság örömében

Szatmár megye – Több ezer fiatal vett
részt az ország számos római
és görög katolikus
plébániáiról
Nagybányán, az „Ifjúság
Mezején” (Câmpia Tineretului) megrendezett
országos ifjúsági
találkozón.

A Szatmári Római Katolikus
Egyházmegyéből
105 fiatal vett
részt a tizenegyedik alkalommal megrendezett
Országos Katolikus Ifjúsági
Találkozón. Ők már indulás
előtt készültek a betervezett programokra,
amelyek között a szentmiséktől a
katekéziseken és a közös
imádságokon keresztül a kiscsoportos
beszélgetésekig és az
alternatív szórakoztató programokig
minden szerepelt, amely szebbé és
vonzóbbá tehet egy vallásos
találkozót, amellett, hogy
értékkel és tartalommal látja
el. A fiatalok elmondása szerint minden program
színvonalas és élvezhető volt, de
leginkább mégis a kiscsoportos, meghittebb
hangulatú beszélgetések nyerték
el a tetszésüket, és nagy
élményt jelentettek a Szent Pál-i
témák feldolgozásai. Hasonlóan
nagy hatással bírt a közös ima,
amit a több ezer résztvevővel együtt
élhettek meg a szabadtéri
szentmiséken, katekéziseken és
imádságokon. Az ifjúsági
találkozó utolsó előtti
napján, július 25-én Nm. és
Ft. Schönberger Jenő
püspök tartotta a szentmise utáni magyar
nyelvű elmélkedést. Az
evangéliumhoz kapcsolódva és a
fiatalokhoz szólva elmondta: Jakab apostol
Jézustól azt kérte, hogy ott lehessen
az ő jobbján, hatalomra vágyott. De
később megértette, hogy ez a hatalom
mivel jár, hiszen először Ő adta az
életét Krisztusért. A hatalom
alázatot és szolgálatot jelent, azt,
hogy teljesen rá merjem bízni magam Istenre.
Elmélkedése végén Jenő
püspök a gyakori
szentmise-látogatás
fontosságára hívta fel a fiatalok
figyelmét. Mint mondta, végtelen
értékű a szentmise, hiszen benne az az
alázatos Jézus jön el hozzánk,
aki a kenyér és a bor színe alatt ma
is feláldozza magát helyettünk és
értünk. „Ha mi Vele
tápláljuk a lelkünket, a földies
vágyak bennünk lassan átalakulnak
és égi vágyakká lesznek” –
hangsúlyozta a püspök.