Együtt a családdal

Együtt a családdal

Szatmár megye — Június 29. és
július 5. között zajlott
Szatmárhegyen a Helga Winter
közösségi házban a harmadik
egyházmegyei családos tábor. A
résztvevőknek lehetőségük volt
arra, hogy közösen töltsenek el csaknem egy
hetet, szórakozzanak és
előadásokon vegyenek részt.

A harmadik egyházmegyei családos tábor
zajlott június 29. és július 5.
között zajlott Szatmárhegyen a Helga
Winter közösségi házban.

A tábor lehetőséget nyújtott a
családoknak, hogy közösen töltsenek
csaknem egy hetet és az önfeledt
szórakozás mellett olyan
előadásokon vegyenek részt, amelyek mind
a megélt hit, mind a család és
gyermeknevelés vonatkozásaiban is új
perspektívákat nyitottak meg. Szent
Pál küzdelmén,
megtérésén és
Krisztus-központúságán
keresztül, az apostol vívódásait
hozta közelebb a résztvevőkhöz Ft.
Solomayer Sándor, akinek sikerült a hiteles
páli mintát vonzóvá és
követendővé tenni. A
Krisztuskeresés és megtérés
kérdése ugyanis mindenkor aktuális,
fel kell fedeznünk mi is, hogy életünkben
Isten milyen helyet foglal el.

Szintén nagy érdeklődéssel
és odaadással hallgatták a
szülők délelőttönként a
Vargyas házaspárt, akik
marosvásárhelyi Mustármag
közösség képviseletében,
személyes Krisztusélményüket
és lelki fejlődésüket
osztották meg nagyon őszintén a
jelenlévőkkel. A tábor második
felében, dr. Balogh Klára debreceni
gyermekorvos és családterapeuta, a gyermek
fejlődésének
különböző életszakaszaira
jellemző sajátosságokat mutatta be a
szülőknek. A személyes
példák, a tapasztalatcsere, a kreatív
és interaktív módszerek
biztosították az
elmélyülést, és a
családias közvetlen hangulatot. Az
előadások alatt a gyerekek a
játszóházakban,
délutánonként viszont együtt a
szülőkkel versenyezhettek, szórakozhattak.
Az akadályversenyek és
különböző bajnokságok
során megmérkőzhettek, a
kézműves foglalkozások vagy
néptánc tanítás
révén pedig közösen
fejleszthették készségeiket. A
hangulatot tovább emelte az esti
tábortűz és éneklések,
amelyhez élő zene is párosult. Az
egyházmegyei családos tábor
idén is a „Házas
hétvége” családjainak
segítségével jött létre,
így sikerült péntekig ötven, a
hétvége folyamán pedig nyolcvan
– Szatmárnémetiből,
Túrterebesről, Nagykárolyból
és Nagybányáról
érkező – embert is tartalmasan
foglalkoztatni — tájékoztatott a
Szatmári Római Katolikus Egyházmegye
sajtóosztálya.