Egy szilárd hitű és jellemű vértanúra emlékeztek

Egy szilárd hitű és jellemű vértanúra emlékeztek
Október 3-án, szerdán este Boldog Bogdánffy Szilárd ünnepén Böcskei László nagyváradi megyés püspök szentmisét mutatott be a nagyváradi székesegyházban.

 

A XVI. Benedek pápa jóvoltából boldoggá avatott Bogdánffy Szilárd római katolikus mártír püspök ünnepnapja október harmadikára esik. Ezen a napon rá emlékező szentmisét mutattak be a nagyváradi bazilikában. A szép számban megjelent hívekhez elsőkánt Böcskei László nagyváradi püspök szólt felidézve azt a két évvel ezelőtti eseményt, amikor ugyancsak a bazilikában boldoggá avatták Bogdánffy Szilárdot, és ezáltal a nagyváradi híveknek egy újabb közbenjárójuk van a mennyben. Böcskei László püspök bemutatta a boldoggá avatásról szóló, Vatikánban kiadott eredeti okoiratot. A püspök idézte Erdő Péter esztergomi érseknek a boldoggá avatási szertartáson mondott szavait. Erdő Péter akkor kiemelte, hogy Bogdánffy Szilárd vértanúsága a reményt jelenti számunkra, mert mártíromsága azt igazolja, hogy olyan boldogságra kaptunk elhivatást, ami erősebb a földi életünkben megtapasztalható boldogságnál. „Szükségünk van a reményre” – hangsúlyozta erdő Péter nyomán Böcskei László püspök.

A szentmise során beszédet mondott Fodor József vikárius, aki hangsúlyozta, hogy Mária is, az apostolok is követték Isten szavát, és a történelem folyamán a vértanúk is hittel adták oda életüket, hogy tanúskodjanak az evangélium szava mellett. Ebben a hitben élt és adta életét Bogdánffy Szilárd is. Az élete minden mozzanatával a hitet hirdette. Ő akkor is kitartott hitében, amikor kínozták, nem írta alá a Rómától való elszakadásról szóló nyilatkozatot, vagyis neki nem csak a neve, de hite és jelleme is szilárd volt. Tanúskodott az evangélium igaz voltáról, mely lehetővé tette számunkra, hogy ellenségeinknek is megbocsátva legyünk méltók a legnagyobb szeretetre – hangsúlyozta Fodor József.

Pap István