Egy számonkérő művész üzenete

Egy számonkérő művész üzenete
Nagyvárad – Szombaton szimpóziumot és hangversenyt szerveztek Szabó Csaba zeneszerző, zenetudós és karnagy emlékére a Partiumi Keresztény Egyetem Bartók termében. Érdekes és színvonalas előadások hangzottak el.

Az emlékrendezvényt a Szabó Csaba Nemzetközi Társaság és a Partiumi Keresztény Egyetem szervezte, a Romániai Dalos Szövetség és a Pro Universitate Partium Alapítvány közreműködésével. A szervezők nevében Lászlóffy Zsolt zeneszerző üdvözölte az egybegyűlteket, név szerint is köszöntve a szimpózium előadóit, vagyis dr. Péter Évát, a Babes-Bolyai Tudományegyetem Református Teológiai Karának adjunktusát, dr. Csíky Csabát, a marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem docensét, dr. Angi Istvánt, a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia tanárát, Németh G. Istvánt, a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének tudományos segédmunkatársát és dr. Tóthpál József kandidátust, címzetes főiskolai tanárt. Bevezetőképpen B. Konrád Erzsébet szólaltatta meg Szabó Csaba Három erdélyi népdal-feldolgozását Magyari Zsuzsanna zongorakiséretével, illetve Lászlóffy Réka játszotta el a zeneszerző Négy miniatűr zongorára című szerzeményét. Ezt követő, vetítéssel egybekötött és Szabó Csabó egyik alapművére támaszkodó előadásában dr. Péter Éva arra világított rá, hogy miként jelent meg az énekes többszólamúság a 18. századi erdélyi kollégiumokban. Dr. Csíky Csaba a mai erdélyi magyar zenei közművelődésről szóló prezentációjában arra hívta fel a figyelmet, hogy mennyire igaz napjainkban is a zeneszerző azon, a múlt század hetvenes éveiben tett kijelentése, miszerint a zenei anyanyelv oktatása háttérbe szorult, és a színinövendékek többsége csupán az egyetemen szembesül azzal, hogy nem rendelkezik énektudással.

Alkotóművészet

Az előadó kihangsúlyozta: a zene és a színház nem reprodukáló, hanem alkotó művészet, a színpadra lépőknek pedig tudniuk kell magyarul énekelni. A tanulás élethosszig tartó folyamat, a cél pedig a művek minél tökéletesebb előadása kell legyen.

Guttmann Mihály nyugalmazott karnagy-tanárnak a hozzászólását dr. Angi István olvasta fel. Elhangzott: a Romániai Magyar Dalos Szövetség énekkarai napjainkban regionális találkozókon vesznek részt, számos külföldi együttessel tartják a kapcsolatot, és a kölcsönös látogatásoknak köszönhetően az utóbbi időben sikerült bővíteniük a repertoárjukat. Dr. Angi István Szabó Csaba ars musicájáról szóló expozéjában kiemelte: a zenetudós zenei hitvallása a számonkérő művész üzenete, mely a hiteles művészi értékek védelmére és a tudományos kutatás jelentőségére irányítja rá a figyelmet.

 

Ciucur L. Antonius