Egy régi álom valósult meg Albison

Egy régi álom valósult meg Albison
Bihar megye – A falu nagy szülöttének, Irinyi Józsefnek állítottak szobrot szülőfalujában, Albison. A vasárnap délelőtt tartott ünnepség a református templomban kezdődött, majd annak kertjében folytatódott.

Az ünnepi istentiszteleten Rákosi Jenő, az Érmelléki Református Egyházmegye esperese hirdetett igét. Prédikációjának alapjául az idei imahét egyik igéjét választotta, mely Pál apostolnak a rómabeliekhezt írt leveléből való, s melynek lényege, hogy mindenkinek meg kell tenni azt, ami módjában van, és tőle elvárható. Az ez évi imahét témáját jeruzsálemi hívők állították össze az egység óhajával, annak tudatában, hogy manapság a keresztények között is vannak békétlenségek. Ugyanez az egységre törekvés, az igazságtalanság elleni lázadás hajtotta a ’48-as szabadságharcosokat is, fejtette ki az esperes, hozzátéve: a márciusi ifjak közül is megtette mindenki amit megtehetett, például a jogtudor Irinyi József  a 12 pont kezdeményezésével. Ma elvégezzük-e mindannyian, ami rajtunk áll, vagy „csak magyarkodunk”? Utódaink elmondhatják-e majd, hogy az ezredforduló magyarjai is megtettek mindent a nemzetért? – tette fel a kérdéseket az esperes, majd leszögezte: az egyetértéshez alázat és párbeszéd szükséges. A szolgálatot Dénes Béla  helyi lelkész köszönte meg, majd megkért mindenkit, hogy vegyen részt a templomkertben folytatódó ünnepségen.

Időtálló 12 pont

Odakint már Oláh Éva  helyi RMDSZ-elnök vezette az eseményeket, és a végig kitartóan szitáló esőben elsőként Gáspár Gyula polgármestert kérte a mikrofonhoz. Az elöljáró a közismert Kossuth-nótára utalva kifejetette, hogy a forardalom hívó szavára sokan álltak csatasorba, ezrek és tízezrek, kiknek nevére sem emlékszünk. Ellenben voltak akkor is olyan élenjárók, mint Irinyi József, aki mindössze 26 évesen szerkesztette meg időtállóan a 12 pontot. Némethy Gyöngyi alpolgármester emlékeztetett, hogy a helyi RMDSZ megalakulása 20. évfordulója alkalmából tartott egy évvel korábbi ünnepségen ígérte meg Szabó Ödön megyei ügyvezető segítségét a szoborállításhoz, mely egy év múlva testet is öltött. Bradács Alíz, Margitta körzeti RMDSZ-elnöke ajándékként adta át Irinyi József bihardiószegről beszerzett születési bizonylatának másolatát a helyi Irinyi Társaság képviselőjének.

Egységben cselekedni

Ezután e társaság elnöke, Török Ferenc  tanár ismertette Irinyi életútját, majd arról szólt, hogy mióta ő 1966-ban Albisra került, végig tanúja lehetett, hogy a falubeliek büszkén őrzik a nagy előd emlékét. Ennek, amikor lehetőség adódott, tanújelét is adták, hiszen emléktáblát állítottak neki az iskola falán, melyet ugyancsak róla neveztek el, az egykori szülőház helyén emlékhelyet létesítettek, és most, a szobor leleplezésével egy régi álom megvalósulásának lehetünk részesei. Közben a helyi iskolások több alkalommal is verseket mondtak, az egyházközség kórusa is több éneket előadott. Ezelőtt 163 évvel hasonlóan rossz idő volt, de ha egységben cselekszünk, akkor bármilyen „rossz időn” úrrá tudunk lenni, kezdte beszédét Szabó Ödön. Emlékeztetett: annak idején Deák Ferenc, Kossuth Lajos, és Széchenyi István sem értett egyet sok mindenben, de a közös célért összefogtak. Ma is éppen úgy szükség van bölcsességre, építkezésre és küzdelemre, mint annak idején, vélte az RMDSZ megyei ügyvezető elnöke, aki a polgármesterrel együtt leplezte le Deák Árpád  szobrászművész alkotását, melyet Rákosi Jenő és Dénes Béla áldott meg. Végezetül a koszorúzásra került sor, az ünnepség a Himnusz éneklésével ért véget.