Egy modern „országgyűlés” Marosvásárhelyen

Egy modern „országgyűlés” Marosvásárhelyen
Marosvásárhely – Közel 1000 bánsági, kőrösvidéki, máramarosi és csángóföldi település küldöttei, képviselői vettek részt az RMDSZ marosvásárhelyi kampány rendezvényén.

„Itt van egész Erdély – azt mondhatnám egy modern országgyűlés” – mondta Nagy István színműves a rendezvény karmestere, a marosvásárhelyi Sportcsarnokban összegyűlt mintegy 4000 erdélyi magyarnak. „Sokan vagyunk akik sok mindenről máskép gondolkodunk” – jelentette ki Kelemen Attila, a Maros megyei RMDSZ elnöke, de van egy közös dolog is bennünk, az, ami „ide hozott: az erdélyi magyarságunk”. Továbbá a megosztottság veszélyeiről beszélt példaképpen rámutatva a vajdasági, kárpátaljai, felvidéki magyarok, a megosztottság okozta veszteségekre. Bemutatásra került az RMDSZ „új honfoglaló csapata”, csapat, melynek feladata „Brüsszelt visszafoglalni számunkra”.  Az „új honfoglaló csapat” tagjai kaptak egy egy tarisznyát mivel nem indulhatnak üres kézzel Brüsszelbe és amint az utólag kiderült, a tarisznyában ott van Erdély, az erdélyi magyarok lakta települések névsora, az RMDSZ Európai Uniós programja, valamint Bolyai János Appendije.

„Itt Erdély népe van”

Az „új honfoglaló csapat” vezetője, Markó Béla RMDSZ-elnök számára ez a névsorolvasás volt a világ legszebb verse. – A mai névsor olvasását november 25-e után egy másik névsorolvasás követi. Brüsszelbe szólítani fogják a katalánokat, dél-tiroliakat, bulgáriai törököket, mind azt kiáltják majd, hogy „jelen” és nem csend, hanem jelen kéne legyen a válasz akkor is, amikor az erdélyi magyarságot kiáltják – mondta Markó. Szót ejtett a sokszínűségről, amely megfér az egyszínűségben, példaként mutatva rá a jelenlevők sokszínűségére, amely megfér egy teremben. Kijelentette: „Ez nem egy párt, ez nem egy politikai szervezet, nem egy ideológia, ez egy nép, ez Erdély magyar népe, ez Románia magyar népe. Itt Erdély népe van”.

Frunda György, az RMDSZ európarlamenti jelöltlistájának vezetője bejelentette, az RMDSZ brüsszeli csapata készen áll, hogy elfoglalja európa parlamenti helyeit, hogy Brüsszelben dolgozzon a romániai magyarságért, mindazokért a román állampolgárokért, akik osztják „értékrendünket”. Jogokat, jogi honfoglalást, jólétet és bőséget hoznának Brüsszelből, hogy „szülőföldjén boldogan éljen a magyar”. Hogy béke legyen a magyar és a többség között, hogy „mindannyian elférjünk Erdély földjén és Romániában”. Frunda szerint a magyar értékrend nélkül Európa csorba marad. – Európa nem más, mint keresztény hit, görög filozófia és római jog – mondta Sógor Csaba. Az Európai Unió egyféle összetartozást jelent a magyarok számára, mert 1918-ban csak Romániát csatolták Erdélyhez, de most egész Európát Erdélyhez csatolták.

A Néppárt támogat

A rendezvény különleges meghívottja, Antonio López-Istúriz White, az Európai Néppárt főtitkára, a Néppárt külügyi bizottságának tagja a párt támogatásáról biztosította az RMDSZ-t. A főtitkár felhívta a figyelmet, hogy Románia meg kell tanuljon az Európai Unió igazi tagjaként viselkedni és felvállalni az azzal járó jogokat. Ismertette az Európai Parlament szerepét és azt, hogy döntései által 500 millió európai állampolgár életét befolyásolja, ezek közül 20 millió román állampolgárét. Ezért fontos a Néppártnak egy erős román képviselet.

A majdnem négyezer erdélyi magyar elfogadott egy kiáltványt melyben többek között kinyilvánítják: a magyar közösséget államalkotó tényezőként kell elismerni, biztosítani kell a kulturális autonómiát, át kell szervezni a jelenlegi gazdasági régiókat, helyi vagy regionális szinten hivatalos nyelvként kell elismerni a kisebbségek anyanyelvét, meg kell szüntetni Erdély hátrányos helyzetét.

 

Incze Vanda

 

Kapcsolódó cikk:

  • Az összefogás jegyében
  •