Egy máltai lovag látogatott a nemesekhez

Egy máltai lovag látogatott a nemesekhez
Kedd este szokásos havi gyűlését Nagyváradon tartotta a nemeseket tömörítő Nobilitas Egyesület. Csorba Mihály történelemtanár Szent Lászlóról elmélkedett, majd Szabó Péter máltai lovag, temesvári kanonok a Szuverén Máltai Lovagrend történetét ismertette.

A megjelenteket Mons. Fodor József, a Nobilitas Egyesület elnöke köszöntötte. Az összejövetel első felében Csorba Mihály történelemtanár tartott előadást Szent László életéről, tevékenységéről, a személyéhez kapcsolódó legendákról, lovagias tetteiről. Többek közt elhangzott: 1046. június 27-én született Lengyelországban, mivel apja éppen ott tartózkodott. Keveset gyerekeskedett azonban ott, 1048-ban hazaköltöztek Magyarországra, mert I. András király hazahívta őket. Nem úgymond családegyesítés céljából, hanem azért, mert nem volt utódja, és azt szerette volna, hogy László édesapja, Béla révén folytatódjon az Árpád-vonal, biztos kezekbe kerüljön a trón. A sors azonban közbeszólt, és Andrásnak fia született, Salamon, így Bélának egyelőre csak a hercegség jutott. Állítólag 1053-ban András felajánlotta neki a koronát és a kardot, és ő a kardot választotta, holott a szeniorátus elve alapján a család legidősebb férfitagja is örökölhette a trónt. Megmaradt azonban a tüske benne amiatt, hogy végső soron kisemmizték őt, és csak a dukátus maradt neki. Így hiába vett részt ő is, és két fia, Géza és László, az 5-6 éves Salamon megkoronázási ünnepségén, ez a feszültség fennmaradt továbbra is. 1060-ban a királyi és hercegi haderők a Tiszántúl csaptak össze, minek következtében I. Béla lett a király, Salamon pedig a jelenlegi Ausztria területére menekült. Béla kevés ideig, három évig uralkodott, halála után Salamon lett a király, a hercegek pedig Lengyelországba menekültek. Visszatértükkor 1070-ben a mogyoródi csatában legyőzték Salamont, akinek az uralkodása így megszűnt. A trónra Géza ült, László pedig Biharba került.

Géza 1077-ben halt meg, a magyar nemesek pedig egyöntetűen felkérték Lászlót, legyen ő a király. Megkoronázásának időpontja nem ismert, uralkodása alatt olyan stabil, ütőképes államot teremtett, melyben nem csak a pogányságot sikerült visszaszorítani, hanem az erkölcsi alapelvek lefektetése is megtörtént. Ami pedig a lovagkirály eszméjét illeti: ezen az úton az első lépést Károly Róbert tette meg, aki külföldi származása miatt így akarta legitimálni magát, vagyis a lovagkultusszal próbált magának is helyet teremteni a magyar királyok panteonjában. Ez a gondolatmenet később aztán Luxemburgi Zsigmondnál csúcsosodott ki, aki oda temettette magát, ahol Szent Lászlónak volt a nyughelye, vagyis a váradi várba. „Szent László tehát lovagként élt és cselekedett, halála után pedig megtörtént ennek dogmatizálása is”- fogalmazott az előadó.

Máltaiak

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend történetéről Szabó Péter máltai lovag, temesvári kanonok beszélt. Arra hívta fel a figyelmet: a hierarchikus vezetésű szerzetesrend több mint 900 éves története 1050 körül kezdődött Jeruzsálemben. A betegség, a szegénység, a társadalmi elszigeteltség, a türelmetlenség elleni harcot, a hit védelmét és előremozdítását tekinti fő feladatának, illetve 1120-tól kezdve katonai feladatokat is ellátott. A függetlenségét 1113. február 15-én ismerte el II. Paszkál pápa. 1291-ben az arabok és a törökök előrenyomulása vetett véget a lovagok szentföldi jelenlétének, akik előbb Rodosz-szigetére, majd 1530-ban Máltára menekültek, innentől kezdve nevezik magukat máltai lovagoknak. A napóleoni hódítások miatt azonban 1798-ban innen is menniük kellett, előbb Triesztben, majd 1834-ben Rómában telepedtek le.

Napjainkban a Máltai Lovagrend független nemzetközi jogalany, független államnak tekinti magát, hivatalos nyelve az olasz és az angol. A világ 92 országával tart fenn diplomáciai kapcsolatot, saját útlevelet bocsát ki. Hivatalos küldöttségekkel képviselteti magát az UNESCO-nál, az ENSZ Genfben székelő szervezeteinél és az Európa Tanácsnál. Világszerte mintegy 12.500 férfi és női tagja van (Magyarországon 200, Romániában körülbelül 23), változatos társadalmi háttérrel, akiknek 70 százaléka nemesi származású. Öt kontinensen öt nagyperjelség, három alperjelség, és csaknem 40 nemzeti szövetség működik.

A gyűlés végén Bruncsák Gyöngyi elnök ismertette röviden a Máltai Szeretetszolgálat váradi fiókszervezetének munkáját, Szabó István, a Nobilitas Egyesület ügyvezető elnöke pedig a nőnap apropóján a hölgyeket virággal köszöntötte.

Ciucur Losonczi Antonius