Egy kiváló kortárs szerző darabja Váradon

Egy kiváló kortárs szerző darabja Váradon
A nagyváradi Rövid Dráma Fesztivál szerdai napjának egyik emlékezetes színházi produkciója volt Mark Ravenhill A vágás című darabja az Aradi Ioan Slavici Klasszikus Színház előadásában.

Az előadás este kilenc órakor kezdődött a Szakszervezetek Művelődési Házában. Mark Ravenhill kortárs angol drámaíró, újságíró A vágás című darabja hatalom és morál, társadalmi kötelesség és magánerkölcs kérdését, valamint a rendszerváltások hatásmechanizmusát boncolgatja egy utópisztikus társadalomba helyezett konfliktus keretében. Ebben a futurisztikus társadalomban az emberek egy csoportján (az nem derül ki, milyen kritériumok alapján) elvégzik a vágás nevű műtétet, melynek nyomán az áldozat elveszíti személyiségét, emlékezetét, és gazdájának hű szolgájává válik. Az ilyen vágásokat elvégző hivatalban dolgozik Paul (Richard Balint), aki megcsömörlött undorító munkájától. Lelkivilágát még inkább felzaklatja John (Andrei Elek), aki önként jelentkezik arra, hogy Paul elvégezze rajta a vágást, mert úgy véli, csak így nyerheti el a teljes szabadságot. A főhős morális válságba jut, mert ő maga is szabadulni szeretne attól a lelki tehertől, amit munkája okoz számára, viszont azt is tudja, hogy sokak számára – mint ahogy John számára is – éppen a vágás jelenti az áhított szabadulást a test és a morál börtönéből. Paul belső válságát mélyíti az, hogy felesége Susan (Mariana Tofan-Arcereanu) és fiúk, Stephen (Marian Parfeni) a vágás intézményének eltörlése mellett kardoskodnak. A darab mesterien játszik rá a hatalmi rendszerek ambivalenciájára, arra, hogy a szebb, jobb világot megvalósítani akarók fanatizmusa sokszor legalább olyan kegyetlen tud lenni, mint a morálisan elfogadhatatlan rendszert kiszolgáló emberek közönye, erélytelensége, vagy gyengesége. Az Alexandru Mihaescu által színre vitt darabot igényesen jelenítették meg az aradi színészek, közülük is külön kiemelendő a váradi Mária Királyné Színház tagjának, Richard Balintnak a kiváló játéka.

Pap István