Egy kifejezés miatt vonták vissza

Egy kifejezés miatt vonták vissza
A nagyváradi önkormányzat ügyvédi irodát akar felfogadni büntetőperekbe keveredő munkatársainak a jogi védelmére. E terv megvalósítása egyelőre halasztódik nyelvtani okok miatt.

A nagyváradi helyi tanács csütörtöki ülésének napirendjéről levették azt a határozattervezetet, mely kimondta volna, hogy a helyi önkormányzat felbérel egy ügyvédi irodát, hogy képviselje a polgármesteri hivatalnál és a kapcsolódó intézményeknél dolgozó tisztviselőket a büntető perekben.
A felbérelt ügyvédi iroda a polgármesteri hivatal, az Ingatlankezelőség, a Közösségi és Szociális Ügyek Hivatala, valamint a Helyi Rendőrség alkalmazottait képviselné azokban a bűnügyi perekben, amelyeket az illető alkalmazottak ellen munkájuk végzése során indítottak ellenük.
A tervezet visszavonásának az oka az volt – ezt Ilie Bolojan polgármester árulta el a sajtó képviselőinek az ülés után –, hogy a jogászok nem tudtak megegyezni a „titlu oneros” kifejezés jelentésében. A kifejezés a román-magyar jogi szótárban jogcím jelentéssel áll, de a „titlu oneros” kifejezés a határozattervezet kontextusában úgy értelmezhető, hogy az ügyvédi iroda ellenszolgáltatás nélkül végezné el a jogi képviseletet a büntetőügyekben. Csakhogy még ugyanabban a cikkelyben egy kicsit lentebb az áll, hogy a jogi képviseletért honoráriumot kap az ügyvéd, vagy az ügyvédi iroda, sőt, a 2. számú cikkely kimondja, hogy az ügyvédi honoráriumot a helyi költségvetésből, illetve az Ingatlankezelő, a Közösségi Ügyek Hivatala és a Helyi rendőrség költségvetéséből fedezik majd. A tanácsülés után Ilie Bolojan polgármester elmondta, hogy miután a jogászok megegyeznek a problémás kifejezés jelentéséről, ismét a helyi tanács elé
terjesztik a tervezetet.

Aggályok

Ritli László Csongor, a váradi helyi tanács RMDSZ-frakciójának a vezetője a tanácsülés után kérdéseinkre válaszolva elmondta, hogy több kifogásolható elem volt a napirendről levett határozattervezetben, ezért az RMDSZ akkor sem szavazta volna meg azt, ha történetesen nem vonják vissza a napirendről. „Mi a bizottsági ülésen kértük annak pontosítását, hogy konkrétan milyen esetekben állja az önkormányzat az alkalmazottainak az ügyvédi költségeit, akik úgymond a beöltött tisztségükben ellátott feladataik miatt kerülnek bűnügyi eljárás alá. Mert például ha egy raktáros elveszi azt, amire vigyáznia kellene, ez a munkájával kapcsolatos bűntény lenne, de ebben az esetben nem javasolnám, hogy az ő ügyvédi költségeit fedezzük.” Ritli László Csongor kifejtette: amellett, hogy nem világos, hogy az ügyvédi iroda honorárium ellenében, vagy ingyenesen látja-e el a jogi képviseletet, felmerült egy másik aggály is. „A bizottsági ülésen azt mondták, hogy a polgármesternek lesz a hatásköre eldönteni azt, hogy kinek fizetnek és kinek nem. Mi kértük, hogy a határozatot alakítsák úgy át, hogy kiderüljön belőle az, hogy ez az ő hatásköre, hogy ne a helyi tanácsot vonják felelősségre utólag amiatt, hogy kinek fizettek, és kinek nem fizettek.”

Talapzatfelújítás

Volt azonban, amiről szavaztak is a tegnapi tanácsülésén a helyi tanács: elfogadták azt a javaslatot, hogy a város együttműködési egyezményt kössön az RMDSZ-szel az Ezredévi Emléktéren (Libertatii park) lévő Szacsvay Imre szobor talapzatának felújítása érdekében. Az elfogadott határozat, illetve az egyezmény értelmében a város átadja a tulajdonában lévő, műemléki besorolású szobrot a szövetségnek, illetve beszerzi a felújítási munkálathoz szükséges iratokat. A város vállalja továbbá azt, hogy a felújítás végeztével visszaveszi az RMDSZ-től a szobrot. A szövetség a maga során többek között vállalja azt, hogy saját forrásokból finanszírozza a szobor talapzatának a felújítását, és olyan kivitelezőt választ, aki legalább öt éves garanciát vállal a munkálatra. Az együttműködési egyezmény legkésőbb 2015. december 31-én hatályát veszti. A tanácsülés után
Ritli László lapunknak elmondta, hogy az előzetes becslések szerint több mint 15 ezer euróba fog kerülni a rehabilitáció. A költségek előteremtése érdekében az RMDSZ ún. téglajegyeket bocsát ki, amelyeket megvásárolva a polgárok is hozzájárulhatnak a talapzat felújításához. Hozzátette, hogy a téglajegyek ára öt lejtől 500 lejig terjed, és ezeket bármely körzeti RMDSZ-székházban meg lehet vásárolni. A munkálatok várhatóan jövő tavasszal kezdődnek el, és a tervek szerint a jövő októberi Szacsvay Napok alkalmából szeretnék átadni a felújított talapzatú Szacsvay szobrot.

Pap István