Egy kicsit másként látni a világot…

Egy kicsit másként látni a világot…

Nagyvárad – A napokban rendezték meg a
nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem
Társadalomtudományi Tanszékének
nyílt napját.


Hol és hogyan lehet hasznosítani a
szociológia és a szociális munka
szakon szerzett ismereteket? Milyen
lehetőségük van az e
képzéseket elvégző
hallgatóknak arra, hogy munkahelyet szerezzenek?
Milyen tantárgyak
tanulmányozását biztosítja
az egyetem, milyen szakosodási
lehetőségekre van lehetőség?
Ezekre a kérdésekre választ
kaphattak a társadalomtudományi
tanszék nyílt napján részt
vevő érdeklődők, azt viszont
már jóval nehezebb volt
megválaszolni, illetve meghatározni, hogy
mi is az a szociológia?

„Szabad világ”


Györbíró András a szakok
bemutatásakor ki is fejtette: ez egy igen
„szabad világ”, nagyon sok minden
tartozik bele, illetve hozzá, egy azonban
biztos: szociológia oda kell, ahol emberek
vannak. Akárcsak a szociális
munkás szak, amelynek lényege
„segíteni ott, ahol
szükséges”. Székedi Levente, a
PKE oktatója szerint a szociológia nem
annyira elméleti tantárgy, és az
élet nagyon sok területén (pl.
média, reklám,
régiókutatás,
településfejlesztés) el lehet
helyezkedni vele. Flóra Gábor
dékán arra biztatott mindenkit, hogy a
hároméves alapszintű oktatás
után ne hagyják abba a
tanulmányokat, szakosodjanak,
következhetnek a mesteri, majd pedig a doktori
tanulmányok.

Manipulációveszély


A tanszéken oktatott tantárgyak (orvosi
szociológia, reklámszociológia,
regionális kutatások, európai
integráció szociológiája,
politikai szociológia, demográfia,
vallásszociológia,
értékszociológia, város-
és faluszociológia stb.) egy
részének bemutatása után
Székedi Levente a
közvélemény-kutatásról
tartott előadást, kicsit
„mélyebbre” vezetve ezzel a
hallgatóságot a szociológia
„rejtelmeibe”. Indoklása szerint
azért választotta ezt a
témát, mert ez az a terület, ahol a
szociológia erősen kapcsolódik a
társadalomhoz, illetve mert ennek kapcsán
éri a legtöbb bírálat a
szociológiát. E területen igen nagy
a manipulációveszély, épp
ezért mind a kutatást végző
intézmények, mind pedig az adatokat
közzétevő média
felelőssége igen nagy, hangzott el.

A szociológus szemével…


A nyílt nap utolsó részében
a már végzett hallgatók
ismertették jelenlegi
tevékenységüket, azt, hogy hogyan
tudták hasznosítani a szakon szerzett
ismereteket. Többször elhangzó
vélemény volt, hogy a szociológia
segít „egy kicsit másként
látni a világot”, fejleszti a
problémamegoldó képességet,
segít felfedezni olyan ok-okozati
összefüggéseket, amelyek a
társadalomban jelen vannak, de egy kicsit
„szociológus szem” kell ahhoz, hogy
meg is lássuk őket.

Felvételi tudnivalók


A felvételi jegy összetétele


50% – érettségi jegy


50% – a középiskolában
szerzett két társadalomtudományi
tantárgy jegyeinek átlaga
(pszichológia, közgazdaságtan,
filozófia, logika, történelem
közül választhatók).


Beíratkozási időszak: 2009.
július 13–18.


További információk: PKE,
Bölcsészettudományi Kar,
Társadalomtudományi Tanszék
(Nagyvárad, Primăriei u. 27. sz.);
tarstud@partium.ro, www.partium.ro; telefon:
0259/418–252/107.

Tököli Magdolna