Egy kézfogásnyira Gyurcsánytól: nyílt levél Csűry István püspök úrhoz

Tisztelt Püspök úr! Üdvözölni szeretném, hogy a Királyhágómelléki Református Egyházkerület nemzetpolitikai szolgálatvállalását nagynevű elődjéhez, Tőkés Lászlóhoz hasonlatosan, Ön is fontosnak tartja. Éppen ezért kíváncsian olvastam át a lelkészbarátaimhoz küldött meghívóját, melyben „szellemi és politikai útkeresésre” hívja „Partium magyar önkormányzati elöljáróit és bukaresti parlamenti képviselőit” 2013. szeptember 19-re, a KRE „Lelkipásztori Karának” társaságában.

Az előadásra felkért politikusok névsora láttán azonban szinte elakadt a lélegzetem. A programtervezet szerint Ön „természetes szövetségesekről” is fog szólni, és ezen „útkereső” előadásához Szabó Ödön képviselő tart korreferátumot. Az a Szabó Ödön, aki alapítványi igazgatóként, magyar szocialista segédlettel 320 millió forintnyi értékben lopta meg a Főtiszteletű úr által vezetett Egyházkerületünket.

Tisztelt Püspök úr! Emlékeztetném, hogy a megtartó Egyház eszményét szem előtt tartva álltak ki a hívek Temesváron szabadságunk érdekében. 2003-ban, a szatmárnémeti Láncos-templomban ugyanezen indíttatásból tettünk hitet az autonómia ügye mellett, a KRE Rendkívüli Közgyűlése keretében – miközben az Ön jelenlegi „természetes szövetségesei”, mostani meghívottjai pár szász méterrel odébb Medgyessy Péter szocialista kormányfő társaságában tapsoltak Adrian Năstase akkori román szocialista kormányfő azon kijelentésének, hogy Romániában az erdélyi magyarok soha nem fognak autonómiát kapni.

A 2004. december 5-i szégyenletes anyaországi népszavazás után ugyancsak a mostani elvbarátai voltak az egyetlenek, akik „elvtársi” fogadtatásban részesítették Gyurcsány Ferencet, és ugyancsak az ő meghívásukra adják egymás kezébe a kilincset Nagyváradon a magyarországi balliberális oldal potentátjai, Aczél Endrétől Demszky Gáboron át egészen Bajnai Gordonig. Amikor Ön Szabó Ödönékkel mint „természetes szövetségesekkel” parolázik, akkor az Anyaországot kirabló és eladósító utódkommunista erőktől pontosan egy kézfogásnyira áll, akkor velük parolázik. Ez – magánemberként – szíve joga, de a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökeként, illetve a korábban többször is hangoztatott „egyenlő közelség elvének” képviselőjeként a dolog nem ilyen egyszerű.

Más oldalról megközelítve: hogyha már a Püspök úr – a saját felelősségére – emígy döntött, hát miért emlegeti „szövetségesként” a meghívóban a kormányon lévő Fidesz–KDNP-t? Valaki is a világon elképzelhetőnek tartja, hogy a magyar kormánypártok „természetes szövetségesei” legyenek a Mudura Alexandru vállalkozó közreműködésével MSZP-leányvállalattá züllött bihari RMDSZ-etnobiznisznek?

Végezetül: engedje meg, Püspök úr, hogy egy másik aggodalmamnak is hangot adjak. Ha Önök Szabó Ödönékkel közösen akarják felépíteni a református kórházat, akkor – az Érmindszentről ellopott, és Nagyváradon torzóvá épített Ady-központ tapasztalatai alapján – igencsak félő, hogy a nemes kezdeményezésből végül is csupán egy váróterem fog felépülni – természetesen pénztárablakokkal, hogy azért a vizitdíjat is legyen hol befizetni…

Főtiszteletű Püspök úr! Mindezeket látva és tudva, Ön tényleg azt hiszi, hogy helyes úton jár?

2013. április 16.

Maradok tisztelettel,

Nagy József Barna, a KRE Cigánymissziós Központjának volt vezetője