Egy kereskedőváros arcai…

Egy kereskedőváros arcai…
Nagyvárad- Ifj. Rimanóczy Kálmán építész halálának 100. évfordulója alkalmából hétfőn este Egy kereskedőváros arcai- Századfordulós kirakatok Nagyváradon címmel nyílt tárlat a Püspöki Palotában.

 

A Bihar Megyei Műemlékvédelmi Alapítvány főszervezésében, a Bihar Megyei Tanács segítségével megrendezett kiállítás előkészítésében együttműködött a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Románia Nemzeti Levéltárának Bihar Megyei Igazgatósága, a Körösvidéki Múzeum és a Megyei Könyvtár, a tárlat anyagát pedig Balla Tünde, Lakatos Attila, Ramona Novicov és Porsztner Kitti állították össze. A nyitóünnepségen megjelenteket Angela Lupşea, az alapítvány ügyvezető igazgatója köszöntötte, kiemelve, hogy mindig támogatják a dokumentációs munkát. Ramona Novicov műkritikus szerint a képek meggyőző lenyomatai egy elveszett örökségnek, mely így újraéled az emlékezetünkben. Arra hívta fel a figyelmet: a 19-20. század fordulóján élt építész szakemberek nagy hangsúlyt fektettek a részletekre, illetve az igényességre, napjainkban pedig épp ezek az időtálló munkák hiányoznak. Függetlenül tehát attól, hogy anonim vagy közismert mesterek, építészek alkotásairól van-e szó, ezek közös vonása, hogy felelősségtudattal készültek, és a Pece-parti Párizs hírnevét öregbítették. Ugyanakkor az eklektikus és szecessziós stílus azt bizonyítja, hogy a kor emberei bár hagyománytisztelők voltak, azért nyitottnak mutatkoztak az új trendek iránt, vélekedett a műkritikus, hozzátéve: a tévhitekkel ellentétben ezek a kirakatok nem a kommunizmus áldozatai lettek, hanem a divat elmúltával egyszerűen lecserélték őket szimplábbakra.

Adriana Lipoveanu városi főépítész az alapítvány elnökeként kijelentette: az önkormányzat erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy olyan programokat dolgozzon ki, melyek révén renoválni lehet az ingatlanok teljes homlokzatát.

Elpusztultak

Exc. Böcskei László római katolikus megyés püspök elismerését fejezte ki az értékes dokumentációs anyag összegyűjtőinek munkája iránt. Főpapi mivoltából fakadóan lelki emberként szólt hozzá a témához, azon meggyőződésének adva hangot: fontos mindaz ami a belső indíttatásból származik és külsőleg kerül megvalósításra, egy lelki gazdagság kifejezőjeképpen. Aurel Chiriac múzeumigazgató a város turisztikai vonzereje szempontból nevezte lényegesnek az épületfelújításokat, viszont kételyét fejezte ki azt illetően, hogy mai, rohanó világunkban a járókelőket mennyire érdekelnék a múlt a század elején, részletekbe menően kidolgozott díszes kirakatok.

Lakatos Attila történész arról beszélt: idén júniusban volt 100 esztendeje, hogy elhunyt ifj. Rimanóczy Kálmán neves váradi építész, aki családjával egyetemben döntő szerepet játszott Nagyvárad urbanisztikai arculatának kialakítására. Ennek kapcsán egy kutatást kezdeményeztek a dinasztia munkásságának összegzése céljából, és támogatásért pályáztak a Megyei Tanácsnál. A több ezer dokumentációs anyag vizsgálata befejeződött, viszont a projekt nem zárult le, mert a katalógus és a kiállítás még várat magára. Viszont az adatbázis létezik, és ennek kutatása során bukkantak a most bemutatott anyagra is. A történész ugyanakkor sajnálattal jegyezte meg, hogy a korabeli kirakatportálok közül csupán egy maradt meg Váradon.

A kiállítás rendezői köszönetet mondtak Cristian Apatinak, Balla Magdolnának, Petru-Bujurel Dulgăunak, Csorba Sándornak, Ronald Hochhausernek és Nagy Mihály Zoltánnak a segítségért.

Ciucur Losonczi Antonius