Egy kérés, két elutasítás

Egy kérés, két elutasítás
Nem egy, hanem két elutasító válasz is érkezett arra a beadványra, amellyel Szent László szobrának a főtérre való elhelyezését kérik.

„A Szent László-szobrot a váradi Szent László térre” elnevezésű civil csoportosulás tagjai csütörtök délután flash mobbal egybekötött sajtótájékoztatót tartottak a váradi Szent László római katolikus templom mellett. Itt Sztuflák Gyula Ede, a csoportosulás vezetője emlékeztetett arra, hogy a csoport nyolcezer aláírás kíséretében beadott egy kérvényt a városházára azzal a céllal, hogy Szent László király szobrát is felállítsák a váradi főtéren. Mint mondta, beadványukra nem egy, hanem két elutasító választ is kaptak: egyet Ilie Bolojan polgármester és Adriana Lipoveanu, a másikat pedig Ionel Vila, a váradi önkormányzat titkárának aláírásával. Sztuflák megítélése szerint két ellentétes válasz született, mert az egyikben az áll, hogy nem lehet a Szent László téren Szent László szobor, mert elveszítenék a tér felújítására elnyert uniós támogatást, a titkár válasza viszont arra utal, hogy talán mégiscsak lehetne Szent László szobrot a főtérre helyezni, de ahhoz, hogy egy civil kezdeményezést megvitasson a váradi helyi tanács, a város szavazásra jogosult lakossága legalább öt százalékának támogatására van szükség, tehát nem elég az összegyűjtött nyolcezer aláírás.

Tisztáznák a kérdéseket

Sztuflák Gyula Ede felolvasta a továbbiakban a csoportosulás közleményét, melyben leszögezik, hogy nem tartják kielégítőnek egyik választ sem, ezért időpontot kérnek Ilie Bolojan polgármestertől és Huszár István alpolgármestertől, valamint Ionel Vilatól is, hogy tisztázzak a felmerült vitás kérdéseket. A közlemény utolsó mondata kimondja: „A meghallgatások eredményétől függően, mind a belföldi, mind a külföldi közvéleménnyel széles körben ismertetni fogjuk, miként is gondolják, és hogyan is működik a gyakorlatban a kisebbségiekkel szembeni tolerancia a magát európainak és a tolerancia városának kikiáltó Nagyváradon”. Sztuflák Gyula Ede végezetül leszögezte: „Mi továbbra is fenntartjuk igényünket, hogy Szent Lászlónak, mint városalapító királynak itt, a főtéren van a helye”, majd pedig a csoport jelenlevő tagjai román és magyar nyelvű feliratokat maguk elé tartva üzentek a nagyváradi városvezetésnek. A feliratok a következőket tartalmazták: „A Szent László tér a miénk is!”, „Szent László szobrot a Szent László térre!” „Tetteket akarunk látni!”

Pap István