Egy könyv, mely a megtisztulás elindítója lehet

Bihar megye – A VI. Partiumi Írótábor
szombati, utolsó napjának legnagyobb
érdeklõdéssel várt
eseménye a Szigorúan ellenõrzött
evangélium címû könyv
bemutatása volt.


Elsõként Demeter Szilárd, a
könyvet megjelentetõ Partium Kiadó
igazgatója szólalt fel a könyv
bemutatóján szombaton délben a
nagyváradi Góbé
csárdában. A választás
lehetõségének
problémáját vetette fel rövid
beszédében. Leszögezte: a
totalitárius rendszerek nem
választható alternatívákat
kínálnak fel az embernek, ennek
ellenére mégis volt
lehetõség a választásra.
Demeter Szilárd késõbb
hozzáfûzte, hogy a könyv
katalizátor szerepet tölthet be, melyet
igazolni látszik az a tény, hogy az
unitárius egyház tíz kötetet
rendelt belõle, mintegy modellként az
unitárius egyházban
elvégzendõ
átvilágításhoz.
Molnár János, a szerzõ elmondta,
hogy ez a kötet elindíthatja a
bûnbánat, a bûnbocsánat
és a feloldozás folyamatát,
már csak azért is, mert az egyház
a legmegfelelõbb intézmény arra,
hogy ezeket a helyzeteket kezelje. Tõkés
László püspök,
EP-képviselõ elmondta, hogy a
nyilvánosság a legfõbb
szövetségese az
átvilágítás és a
megtisztulás ügyének, ezért
indokolt a kötet megjelentetése. A
könyvbemutató után a szerzõ
dedikált. A könyv 25 lejes áron
kapható a nagyváradi Illyés Gyula
könyvesboltban.
Pap István