Egy jó példa Bályokról: magyarul tanulnak

Beszélgetésünkkor is éppen egy tanítványával foglalkozott Seres Erzsébet
Beszélgetésünkkor is éppen egy tanítványával foglalkozott Seres Erzsébet
Államközi szinten romlott a magyar-román viszony, hallottuk bizonyos politikusok 2015-ös évértékelőjében. “Alsóbb szinten”, amitől a politikusok távolabb vannak, ez nem feltétlen van így. Alább egy pozitív példa.

Decemberben volt szerencsém részt venni Margittán egy találkozón, ahol jelen volt Seres Erzsébet bályoki nyugdíjas pedagógus is. Az összejövetel témájának megvitatása közben ütötte meg a fülemet megjegyzése, miszerint ő helyi román ajkú fiatalokat tanít magyarul, azok kérésére. Az egyébként csak úgy mellékesen elhangzott félmondatot bővebb kifejtésre érdemesnek tartottam, ezért néhány kérdéssel kerestem meg a helyi közéletben is közismert tanárnőt. Persze, mindketten tudjuk, hogy máshol is vannak, akár intézményesített keretek között is hasonló akciók, de ez mit sem von le a bályoki jópélda érdemeiből.

Hiánypótló szerep

A 2011-es népszámlálás interneten közzétett adatai szerint Bályok településnek 1339 lakosa van (volt), a magyarok ebből 973 főt számláltak, ami 76,2 %. Ha az egész községet vesszük, a lakosok száma 3281, a magyarság száma gyakorlatilag ugyanannyi, hiszen a községközpontra koncentrálódnak, így azonban arányuk már csak 29,6%. Bályok falu régen szinte színmagyar település volt, a kőolaj-kitermelés kezdetével érkeztek román ajkú lakosok nem csak a környező településekről, de akár Moldvából is, ugyanakkor ezekben a községhez csatolt falvakban csak azok magyarok, akik házasságuk révén kerültek oda, mondta el Seres Erzsébet ny.pedagógus. Nyugdíjazása előtt 37 évig tanított, tanítónőként illetve tanárnőként is (amire közben képesítést szerzett) állt a katedra mellett Bályokon, a hozzá tartozó Kis- és Nagyalmáson, illetve a közeli Berettyószéplakon is. A több évtized “eredménye” az is, hogy nem csak oktatási, de bármilyen egyéb problémáikkal is fordulnak hozzá egykori tanítványai. Neki magának két felnőtt gyereke van, mindkettő orvos, ám Magyarországon élnek, így tehát kicsit “hiánypótló” szerepet is jelent a másokkal való törődés.

Szótárazó anyuka

Először három évvel ezelőtt történt meg, hogy azzal a kéréssel fordultak hozzá: tanítsa magyarul a román gyereket. Egy nagymama nyári vakációját töltő unokáját “íratta be” a fakultatív programra, megtanult írni-olvasni, kiszámolókat, énekeket ismert meg. Azóta már több este is követte az elsőt, jobbára olyan családok részéről, ahol a családtagok felében-harmadában (esetleg negyedében-ötödében) magyarok. Igen figyelemre méltó esetek is vannak: egy kisfiú maga jelentkezett a tanárnőnél azzal, hogy szeretne legalább annyira megtanulni magyarul, hogy a játszótéren, focipályán szóba elegyedhessen a gyerekekkel, akiktől aztán folytathatja a tanulást; egy román édesanya, tekintettel a magyar férje családi gyökereire, kötelességének érezte magyarul taníttatni lányát, olyannyira, hogy ő maga is szótárazott, hogy segítse.

Békésen egymás mellett

Az ilyen alkalmi tanítványok elvállalásában természetesen nem a fizetség a motiváció, hiszen nem pénzért csinálja, szögezte le Seres Erzsébet, ugyanakkor hozzátette: minden tisztelete a nyelvtanulásba belevágó gyerekeké és az arra őket ösztönző szüleiké nagyszüleiké, akik felmérik, hogy a település soknemzetiségű, multikulturális és mindenkinek jó a békés egymás mellett élés, az alkalmazkodás.

Rencz Csaba

Címkék: ,