Egy hónapig lehet bölcsődébe íratni

Egy hónapig lehet bölcsődébe íratni
Nagyvárad- Szerdán a városháza dísztermében a bölcsődék működési szabályzatáról szervezett közmeghallgatást az önkormányzat és a Nagyváradi Szociális és Közösségi Ügyek Hivatala. Újdonságok vannak.

 

Arina Moş, a Nagyváradi Szociális és Közösségi Ügyek Hivatalának (ASCO) főigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy az erre vonatkozó országos jogszabályok némiképp módosultak, ezért szükséges, hogy a Helyi Tanács is új határozatot bocsásson ki, melyet a törvények értelmében közvita kell megelőzzön. Hangsúlyozta: Váradon 13 állami bölcsőde működik, 517 engedélyezett hellyel, és arra törekednek, hogy a szeptemberben kezdődő 2013/14-es tanévben az előző évektől eltérően minden helyigényt ki tudjanak elégíteni. Újdonságnak számít, hogy beiratkozni június 1-30. között lehet, a dossziékat az ASCO székhelyén kell iktatni.

A következő akták szükségesek ehhez: kitöltött kérvény, a gyermek születési bizonyítványának másolata, a szülők/törvényes gyámok személyi iratainak másolata, esetenként az örökbefogadásról szóló irat másolata, a szülők/törvényes gyámok bruttó jövedelemigazolásai, igazolás a GYES-en levő szülő munkahelyéről, esetenként igazolás attól a nappali tagozatos tanintézménytől, melynek hallgatója az édesanya, válási/elhalálozási okmányok, boríték. Ugyanakkor a felvétel elbírálásánál a következő, pontszámokban kifejezett kritériumokat veszik figyelembe: a szülők lakhelyének bölcsődeközelsége; a munkahelyeik közelsége a beíratás tárgyát képező bölcsődéhez; igazolás attól a nappali tagozatos tanintézménytől, melynek hallgatója az édesanya; az anyukának más, 1 évnél kisebb gyermeke is van; ikergyermekek vannak a famíliában; többgyermekes a család, vagy csonka családról van szó. Elhangzott az is: egyelőre még nem számolták ki, hogy mennyibe fog kerülni egy gyermek napi ellátása, a hozzájárulás összegét pedig annak függvényében állapítják meg, hogy mekkora a szülők kumulatív bruttó jövedelme.

Javaslatok

Ovidiu Mureşan alpolgármester kilátásba helyezte, hogy a közeljövőben megközelítőleg 100 hellyel fog nőni a bölcsődei helyek száma azáltal, a befejeződik a December 1 tér környéki 1. számú óvoda felújítása (2×30 hely), illetve körülbelül 40 új helyet biztosít majd a tanfelügyelőség a Dacia és a Decebal sugárutak kereszteződésél levő körforgalom közelében található óvodában, a beiskolázási terv elfogadása után. Az elöljáró azt is megjegyezte, hogy helyek szempontjából a legnagyobb gondok a városközpontban és a Rogériusz-negyedben vannak.

A közvitán résztvevők közül érdemben a Ruhama Alapítványt képviselő Tina Daragiu szólt hozzá az elmondottakhoz. Azt javasolta: a beiratkozásnál élvezzenek előnyt azok a szülők, akik dolgoznak vagy egyedül nevelik a gyermeküket, illetve tanulnak és ezért napközben nem tudnak vigyázni rájuk; a hátrányos helyzetű családokból származó, vagy speciális igényű gyermekek felvételénél ne létezzen az öt százalékos felső limit; amennyiben valakinek elutasítják a kérvényét, ezt lehessen megtámadni jogi úton.

Ciucur Losonczi Antonius

Címkék: ,