Egy helyett két kórház kell

Egy helyett két kórház kell
Nagyváradon ült össze az ún. Erdélyi Magyar Kórházügyi Egyeztető Fórum, hogy megtárgyalja, hogyan lehet a legoptimálisabban megoldani az erdélyi magyar lakosság egészségügyi igényeit a magyar kormány támogatása esetén.

Péntek délelőtt a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) nagyváradi székhelye adott otthont annak a találkozónak, amelyen arról tárgyaltak, hogy egy esetleges magyarországi támogatás esetén hol milyen egészségügyi intézményeket kellene létrehozni az erdélyi magyar lakosság egészségügyi igényeinek kielégítése érdekében. A fórum létrehozása annak folymányaként jött létre, hogy Csűry István püspöki mandátumának kezdetén kezdeményezte egy nagyváradi magyar nyelvű református kórház megvalósítását. A magyar kormány érdeklődést mutatott a terv iránt, de időközben más, a romániai egészségügyi rendszerben működő magyar szakemberek, intézmények is megfogalmazták hasonló elképzeléseiket. Ezeknek az igényeknek az összehangolását célozta a tegnapi összejövetel, amelyen Csűry István püspök elmondta: elsődleges fontosságú az, hogy Erdélyben, Partiumban olyan egészségügyi intézmények álljanak a magyar betegek rendelkezésére, amelyekben magyar nyelven panaszolhatják el bajaikat. Hozzátette, hogy a magyar kormány jelezte, hogy érdekelt a terv megvalósításában, viszont mindeddig az anyagi háttér nem volt biztosítva. Csűry István kifejezte reményét, hogy miután Magyarország kifizette a Nemzetközi Valutaalaptól felvett hitelét, immár jut majd pénz erre a projektre.

Érvek

Tar Gyöngyi, Hargita megyei tisztifőorvos beszédében elmondta, hogy annak idején a magyar kormány felkérte egy szakvélemény kidolgozására arról, hogy hol lenne a leghatékonyabb egy kórház felépítése Romániában. Tar Gyöngyi elárulta, hogy ő Csíkeszeredát jelölte meeg legalkalmasabb helyszínként, egyrészt azért, mert a román államnak nem prioritása, hogy anyagi támogatást nyújtson a magyarlakta vidékeken lévő intézmények támogatására, másrészt a székelyföldi lakosok nagyon nehezen jutnak el Magyarországra, hogy ott vegyék igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat, a romániai kórházak némelyikében pedig negatív diszkriminációban van részük pusztán azért, mert nem beszélnek jól románul. Tar Gyöngyi hozzátette, hogy román állami intézménybe magyar állami támogatást csatornázni nem jelent kellő garanciát, ami azt jelenti, hogy a Székelyföldön jelenleg működő egészségügyi inzétmények mellett, azok munkáját kiegészítendő egy csúcstechnológiás diagnosztikai központ létrehozására lenne szükség a székelyföldi lakosság megsegítésére. Forró László a KREK főjegyzője a maga során kifejtette, hogy Nagyváradon nem csúcstechnológiás kórházra, hanem egy kisebb, a napi egészségügyi gondokat megoldó, ún. filantropikus kórház létrehozására van igény, ahova a magyar páciensek bátran fordulhatnak egészségügyi problémáikkal.

Szükség van rá

Cseke Attila parlamenti képviselő, volt egészségügyminiszter is hangsúlyozta, hogy Nagyváradon szükség van egy ilyen intézmény létrehozására, annál is inkább, mert egy egyház által fenntartott egészségügyi intézménynek nagyobb hitele van. „Jó lenne, ha minél hamarabb megtörténnének a további előrelépések” – fogalmazott Cseke Attila. Vass Levente egészségügyi szakpolitikus elmondta, hogy támogatja a két létesítmény felépítését, ugyanakkor kiemelte, hogy egy későbbi körben egy marosvásárhelyi létesítmény létrehozása is indokolttá válhat. Bradács Alíz a margittai kórház igazgatója elmondta, hogy a magyar lakosság öregszik és betegeskedik, ezért szükség van kórházra az országnak ebben a részében.

Két intézmény

Végezetül a megjelentek elfogadtak egy közleményt, amelyet eljuttatnak a magyar kormányhoz is. A dokumentum többek között kimondja, hogy az Erdélyi Magyar Kórházügyi Egyeztető Fórum egyöntetűen megállapodott abban, hogy a fórum keretet biztosít arra nézve, hogy a különböző elképzeléseket meg lehessen vitatni, és amely nyitott, tehát minden érintett személy és intézmény részt vehet benne. A közlemény leszögezi, hogy jelenleg a Királyhágómelléki Református Egyházkerület szerint Nagyváradon egy filantropikus, szociális gondokat is felvállaló, magyar nyelven működő kórházra van szükség. Tar Gyöngyi tisztifőorvos szerint Csíkszeredában egy egész Székelyföldet lefedő egészségcentrum létrehozása szükséges, mely csúcsintézményként szolgálja a nemzetmegmaradást. „Céljaink megvalósításában egymást támogatjuk, és erre nézve kérjük a Magyar Kormány támogatását”, fogalmaz a dokumentum, melyet Csűry István, a KREK püspöke és Forró László főjegyző, valamint Tar Gyöngyi tisztifőorvos, Cseke Attila parlamenti képviselő, Vass Levente szakpolitikus és Bradács Alíz kórházigazgató írtak alá.

Pap István