Egy fénykövető művész távozott közülünk

Egy fénykövető művész távozott közülünk
Szerda délután helyezték végső nyugalomra Nagyváradon a város jeles festőművészét, Kristófi Jánost, akit családja, rokonai, barátai, ismerősei, valamint tisztelőinek széles tábora kísért utolsó útjára.

A Rulikowski temető Steinberger kápolnájában és a kápolna előtt tartott temetési szertartáson Böcskei László római katolikus megyés püspök búcsúztatta a jeles művészt, kiemelve azt, hogy az elhunyt művész élete értékekben gazdagnak, s megvalósításaiban termékenynek mondható nem csak az emberek véleménye szerint, hanem legfőképpen Isten akaratának megfelelően. „Mert az ő teremtő ereje hívta életre kedves testvérünket, hogy itt a földi élet idején megalkothassa művét, és azt finom átdolgozásban most felajánlhassa teremtőjének, mint az örökkévalóságnak egy előrevetített részét.” Az a tény, hogy a Teremtő vízkereszt időszakában szólította magához a művészt „eszembe juttatja a csillagot követő bölcseket és az utat, amelyet akár fényútnak is nevezhetünk, mert a fényforráshoz vezetve valami egészen újat hozott az ő életükbe. Annak a világnak a felfedezését, amelyben élet, fejlődés és kibontakozás van. Ami mozgásba hozza az embert, de aminek a végső megvalósulása csakis egy céltudatos, kitartóan alkotó, és áldozatos, hűséges törődéssel szegélyezett hozzáállással érhető el, és következhet be egy emberéleten keresztül. Ilyennek látom én kedves elhunyt testvérünket, mint aki ebben az életben nem várakozott hiába, hanem mindig idejében a neki kijelölt helyen és szerepkörben a fény kutatója és követője tudott lenni. Akkor is, amikor kereste kibontakozásának útjait és képezte magát, akkor is, amikor családi otthona nem csak gyermekek ragyogó szemétől volt gazdag, hanem meghittségben nyitott és befogadó; akkor is amikor belső vízióinak eredményeként csodálatos alkotásokkal lepett meg bennünket, de akkor is, amikor törékeny és küzdő emberként tapasztalhattuk meg őt, akár hitvestársként és apaként a családban, akár igényes tanítóként növendékei között, akár mint egyet közülünk” – fogalmazott a püspök, aki így vigasztalta a gyászolókat „Most is azzal a hittel állunk koporsója mellett, hogy életének utolsó pillanata is egy továbbindulás az örök fény felé”. A gyászbeszéd után az elhunyt művész közeli családtagjai vették vállukra a koporsót és vitték a közelben lévő sírhelyhez, Kristófi János végső földi nyughelyéhez. A szertartás és temetés után a családtagok fogadták a részvétnyilvánításokat.

Pap István