Egy év haladék a Kölcseynek

Egy év haladék a Kölcseynek

Szatmár megye – A Kölcsey Ferenc
Főgimnázium jelenlegi
épületéből csak az
újépületnek nevezett
épületszárny marad az
iskoláé, a régi részt
visszakapta a református egyház, tehát
a Református Gimnázium.

A Kölcsey Ferenc Főgimnázium
épületgondjai körül kialakult
több hete tartó heves médiaviszhangot
keltett vita végére kerülhetett pont. A
Szatmár megye lakosságát
megosztó kérdéssel kapcsolatban
egyeztett április
15-én Markó Béla, a
Romániai Magyar Demokrata Szövetsége
elnöke, Tőkés László, a
Királyhágómelléki
Református Egyházkerület
püspöke, a megyei és városi
elöljárók, a Kölcsey Ferenc
Főgimnázium és a Református
Gimnázium vezetősége, valamint a
tanfelügyelőség képviselői
és a két iskola
szülőbizottsága. Az egyeztetést
követően született meg az a
döntés, amely értelmében a magyar
tannyelvű állami iskolának csak a
2010/2011-es tanévben kell kiköltöznie
jelenlegi épületéből, amely öt
évvel ezelőtt visszakerült a
református egyház tulajdonába. A
megbeszélésen részt vevő felek
elmondták, hogy az egyetértésre
törekedtek ebben az igen kényes ügyben,
hiszen a Kölcsey Ferenc Főgimnázium
és a Református Gimnázium a magyar
oktatás két igen fontos
intézménye, és a megegyezésen
több száz diák,
valamint számos tanár
sorsáról döntöttek.
Döntés Kölcsey
szellemében


Az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum,
amelyet az Romániai Magyar Demokrata
Szövetség és az Erdélyi Magyar
Nemzetiségi Tanács közösen hoztak
létre árpilis elején, éppen azt
a célt szolgálja, hogy a Kölcsey Ferenc
Főgimnázium épületgondjaihoz
hasonló kérdésekben közös
egyeztetések folyhassanak jelentette ki mind
Markó Béla, mind Tőkés
László azon a
sajtótájékoztatón, amelyet
tegnap tartottak Szatmárnémetiben. A
sajtótájékoztatón
ismertették annak a megbeszélésnek az
eredményét, amelyet a megyei és
városi elöljárók mellett a
két érintett iskola — a Kölcsey
Ferenc Főgimnázium és a
Református Gimnázium —
vezetősége, valamint a
szülőbizottságok folytattak szerda
délelőtt.
Egyetértés

Csehi Árpád a megyei tanács
elnöke elmondta, hogy a Kölcsey Ferenc
Főgimnázium a jelenlegi
épületből a 2010/2011-es tanévben
át kell költözzön a Református
Gimnázium által jelenleg használt
épületbe, amely szintén egyházi
tulajdonú épület, valamint a
közelben lévő kisegítő iskola
ingatlanába. Markó Béla elmondta, hogy
a kompromisszumos megoldás a jelenlegi helyzetben a
lehető legjobb megoldás, de
természetesen minden ilyen helyzetben lesz olyan
fél, amely nem elégedett a
döntéssel. „Későn és
nehezen született meg a törvény, amely az
egyházi ingatlanok
visszaszolgáltatásáról
rendelkezik, így lesznek a jövőben is
olyan esetek, amikor a jogos tulajdonos és a
bérlő közötti vitát kell majd
elsimítani.”– nyilatkozta az RMDSZ
elnöke, aki szerint az államnak aktívan
fel kell lépnie az ilyen helyzetekben, és
mindkét fél számára
megfelelő megaoldást kell találnia,
ehhez pedig anyagi támogatást is
biztosítania kell, majd hozzátette, hogy az
oktatási intézmények
önkormányzati hatáskörbe
történő átutalása
jelentős módon hozzájárulna az
ehhez hasonló megoldásához.

Tőkés László elmondta, hogy ez a
helyzet ahhoz hasonló, mint amikor egy
édesanyának két gyermeke van,
és mindkettőt egyformán szereti.
Szerinte a református egyház egy pillanatig
sem gondolt arra, hogy fellépjenek a Kölcsey
Ferenc Főgimnáziummal szemben, sőt
2004-ben, amikor visszakapták az
épületet, ők maguk
ajánlották fel, hogy egy közös
oktatási központot hozzanak létre.
„Mindkét iskola magán viseli
Kölcsey szellemiségét, és
így a Himnusz költőjének
szellemében kellett mi is döntést
hozzunk.” – mondta Tőkés, majd
hozzátette, hogy az egyetértésre
törekedtek ebben az ügyben is.

Kapcsolódó linkek:


• 
Megbeszélés a Kölcsey
Főgimnázium
épületvisszaadási
ügyében


• 
Tovább zajlanak a tárgyalások a
Kölcsey Ferenc Főgimnázium
ingatlanának ügyében


• 
Ennél többet nem adhattunk


• 
Maradni akar a Főgimnázium


• 
Költözik a Kölcsey Ferenc
Főgimnázium?


• 
Vészharang kondul a Kölcsey
felett


• 
Költözés, de csak egyszerre


• 
Hova vigyük a Kölcseyt?


• 
Megoszlanak a vélemények


• 
Megszólalnak a kölcseys
tanárok


• 
Tőkés László püspök
válasza Elek Imre, a Kölcsey Ferenc
Főgimnázium igazgatójának
nyílt levelére