Egy eredményesebb szolgáltatásért

Egy eredményesebb szolgáltatásért
Nagyvárad – A nagyváradi Helyi Tanács RMDSZ-frakciója az önkormányzati szolgáltatások szinvonalának növelése érdekében átszervezést javasol a Polgármesteri Hivatal keretében.

A nagyváradi helyhatóság RMDSZ-frakciója nevében csütörtökön benyújtották Mihai Groza polgármesterhez és a Helyi Tanácshoz a Polgármesteri Hivatal átszervezésére vonatkozó javaslatukat. Azt szeretnék, hogy a legközelebbi helyhatósági ülésen tárgyalja meg ezt a testület – közölte Biró Rozália alpolgármester. Hivatkozott Pásztor Sándor legutóbbi helyhatósági hozzászólására, amikor szóvá tette, hogy nem csak három, hanem az összes igazgató tevékenységét kellene kiértékelni. Ennek függvényében kell majd javaslatot tenni arra, hogy az önkormányzati szolgáltatás jó szinvonalú és eredményes legyen.

Beadvány

Az alpolgármester asszony ismertette a beadvány főbb pontjait. Javasolják, hogy az igazgatók tevékenységét a tavalyi évi kiértékelés, illetve az elmúlt negyedév alapján állapítsák meg. Javaslatot tettek a Polgármesteri Hivatal szerkezeti felépítésének a módosítására is, abból a célból, hogy ezzel növekedjen az intézmény hatékonysága és eredményessége. Ennek keretében javasolják, hogy az EU-s integrációs és helyi fejlesztési irodát alakítsák át igazgatóságá, amely több tevékenység átcsoportosításával gazdagodna. Ugyanitt létrehoznának egy városfejlesztési marketing irodát, egy image irodát, egy nemzetközi kapcsolatok irodáját, egy Bihar–Hajdú-Bihar Eurórégiós irodát, amelyre már rég létezik egy határozat, de máig nem alakult meg csak megyei szinten.

Gazdaság

A Gazdasági Igazgatóság keretében egy stratégiai fejlesztési osztályt is létre kellene hozni, ahol a projektek elkészítése, gyakorlatba ültetése mellett a monitorizálásával is foglalkoznának. A pénzügyi részleget kivennék a városháza struktúrájából – ahogy az a legtöbb városnál már megtörtént – hogy külön jogi személyként működjön. Az ellenőrzési osztály mellett egy minőségbiztosítási osztályt is létre kellene hozni, az RMDSZ-frakció szerint. Azt is javasolják, hogy a Műszaki Igazgatóságból a zöldövezetekkel, környezetvédelemmel foglalkozó részleg kerüljön át az Ingatlanügyi Igazgatósághoz, hogy megszüntessék a párhuzamosságokat. Biró Rozália meggyőződése szerint a fenti intézkedések javulász hoznának az önkormányzat tevékenységében.

Péter I. Zoltán