Egy életre szóló szövetség

Egy életre szóló szövetség
Nagyvárad- Vasárnap délben a nagyváradi Szent József plébániatemplomban Exc. Böcskei László váradi megyés püspök a Szentlélek gyümölcseit kérve 10 jelöltnek szolgáltatta ki a bérmálkozás szentségét.

Ahogy a főpásztort köszöntő ministránsok is hangsúlyozták, a hála és az öröm érzései által dobogtatott egy szívvé forrt össze vasárnap délben a váradi Szent József plébánia közössége azon az ünnepi szentmisén, melynek keretében tíz bérmálkozó részesült a keresztény nagykorúság szentségében.
Bevezetőjében Exc. Böcskei László megyés püspök arra hívta fel a figyelmet: a mai világban különösen szükség van a Szentlélek ajándékára, és mivel erre kaptunk meghívást a keresztségben, és megerősítést a kiáradásával, fontos feladatot és kihívást kell jelentsen számunkra jónak lenni és maradni, az Úr akarata szerint élni. Úgy fogalmazott: a bérmálkozás a katolikusok életében egy olyan egyedi alkalom, mely a Szentlélekkel való találkozásnak köszönhetően egy élet szóló szövetséget, elkötelezettséget feltételez.

Nyitottak

Az evangéliumi részlet Szent János könyvéből szólt. Elmélkedésében az egyházmegye főpásztora arról beszélt, hogy a bérmálkozás előkészítése, illetve ezen szentség kiszolgáltatása miért egy olyan összetett keresztény beavatási szertartás, mely az igazságra irányítja a figyelmet, és ugyanakkor magasztos feladatok elvégzésre képesít. Arra buzdította a tíz bérmálkozót, hogy legyenek mindig nyitottak Isten felé, merjenek hozzáfordulni és fogadják maguk mellé nem csupán a nehéz pillanataikban, hanem akkor is, amikor életük szépen bontakozik ki, annak érdekében, hogy a Szentlélek által megerősödve és megszentelve tovább tudjanak haladni az örökkévalóság felé vezető helyes úton.
A megyés püspök ugyanakkor arra is kitért, hogy ezen szentség kiszolgáltatása több mozzanatból tevődik össze, kezdve azzal, hogy a bemutatás után a plébános- jelen esetben Gyenge Béla atya- kezeskedik a jelöltekről, vagyis tanúskodik arról, hogy megfelelő hitoktatásban részesültek és szentgyónás által lelkileg felkészültek, azaz méltóak a szentség felvételére, és arra, hogy Krisztus harcosai közé sorolják őket, majd folytatva az imával, a kézfeltétellel és a krizmával való megkenéssel. A tanulás során a bérmálás előtt állók próbálják közelebb engedni magukhoz Istent, megérteni az ő hatalmát, jóságát, szeretetét és mindenhatóságát, megismerni jobban Krisztust, akit érettünk keresztre feszítettek, mert a mi bűneinkért vállalta a szenvedést és a halált, hogy megváltást hozzon az emberiségnek. „Amikor a hit igazságáról tanultatok, tulajdonképpen megpróbáltátok elsajátítani, amit Isten kinyilatkoztatott nekünk. Emellett lényeges volt a lelki felkészülés is, mert nem mindegy, hogy állunk Isten elé, kérjük a segítségét, hiszen csakis megtisztultan tudjuk befogadni a Szentlelket”, nyomatékosította Böcskei László, hozzátéve: a felnőtt keresztény élete küzdelmekből is áll, abban az értelemben, hogy Krisztus harcosaként mindig ki kell állnia egyháza és hite mellett, és emiatt sokszor áldozatot kell hoznia.

Ciucur Losonczi Antonius