Egy csepp az Érbe

Egy csepp az Érbe

Bihar megye – „Vágyódom magam is
adni,/ Szeretetet önteni a megnyílt
szívekbe,/ Hadd legyek én is itten/
Legalább egy vércsepp az Érben.”
Vasárnap mutatták be
Érsemjénben Borsi Imre Lóránt
tisztelendő „verses könyvét”.
   


Bár a meghívó
könyvbemutatóra szólt,
vasárnap délután az
érsemjéni kultúrházban
kiderült, a helyiek többszörös
ünnepet ülnek. Elsőként az
kelthetett ünnepi érzést, hogy egy
verses könyv bemutatója
„ellenére” szinte megtelt a
nézőtér. A népes
hallgatóságot Borsi Imre
Lóránt
helyi római
katolikus tisztelendő köszöntötte,
aki saját (a címben idézett
című) kötetét kézben
tartva leszögezte: bár megjelentek versei,
még nem tartja magát költőnek,
ez csak első lépés az azzá
válás útján.

Édesanyák
büszkesége


Ezután köszönetet mondott mindenkinek,
aki hozzájárult
megjelenéséhez: Gavrucza
Tibor
székelyhídi
lelkész–képzőművésznek,
akinek Napklete a lápon című
akvarellje látható a fedőlapon;
Fodor József vikáriusnak,
aki az előszót írta; Derzsi
Ákosnak
, mint az Europrint nyomda
vezetőjének; és természetesen
a helyi segítőinek, Csorba
Sándornak
, aki a tördelésben
segédkezett illetve fotói
illusztrációként
szolgálnak, és Balazsi
József
pogármetsernek.
Utóbbi is köszöntötte a
megjelenteket, Anyák Napja lévén
kiemelten az édesanyákat, és
külön azt a két
édesanyát, kik különösen
büszkék lehettek aznap fiaikra: Borsi
Máriát
, illetve Csorba
Teréziát
(Csorba Sándor
már Nagyváradon is bemutatott
fotói a kultúrház emeleti
kiállítótermében voltak
megtekinthetőek).

Isteni szolgálat


A kötet méltatásában
Pálos István
nagyvárad–szőlősi
tisztelendő kiemelte, hogy a szerző Isten
szolgája, de népének is
szolgálója akar lenni, amikor nem
húzódik be az oltár
hűvösébe, és
közéleti szerepet vállal. Derzsi
Ákos szinte mint
„vértestvérét”
köszöntötte a tisztelendőt, hiszen
az Érmellék
képviselőjének
választási szlogenje volt, hogy
„Friss vért az Érbe”, mely
hasonlatos Borsi Imre Lóránt
rímekbe szedett
szándékához. Gavrucza Tibor
örömét fejezte ki, hogy az
Érmellék, és ezen belül
Érsemjén jeles
személyiségeinek eddig sem
szegényes sora újabb névvel
bővül, azaz „egy újabb cseppel
több van az Érben”.

Egy hullámhosszon a
semjéniekkel


A bemutatón természetesen a
főszereplő versek is
„megjelentek”, Meleg Vilmos
színművész féltucat
költeményt adott elő.
Érsemjén egy másik jelenkori
büszeksége, az
Ezüstperje
néptánccsoport gondoskodott arról,
hogy a szavak mellett a zene és a tánc is
megjelenjen az ünnepségen, melynek
végén Borsi Imre Lórándot
jó félóráig asztal
mellé ültették a
dedikációt kérők. Míg
sorunkra vártunk, valaki megjegyezte:
azért vannak itt ilyen sokan, mert a
tisztelendő úr, bár nem
idevaló, egy hullámhosszon él a
semjéniekkel. A 7 lejért
megvásárolható kötet
ára a helyi Keresztény Caritas
javát szolgálja.