Dsida Jenő, az angyali költő

Dsida Jenő, az angyali költő
Az angyali költőre, Dsida Jenőre emlékeztek július 10-én a nagyváradi Kiss Stúdióban. Az est során a résztvevők megismerkedhettek vagy feleleveníthették a költő életét és munkásságát.

Dsida Jenő halálának 75. évfordulója alkalmából a Kiss Stúdióban méltóképpen emlékeztek meg a költőröl, életéről, költészetéről és munkásságáról. Az est vendége volt Molnár Judit közíró, magyartanár, aki érdekes életrajzi adatokat osztott meg a nagyszámú közönséggel. A költő kronológikusan felelevenített életszakaszaihoz és életének fontos eseményeihez köthető verseket olvastak fel Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos színművészek. Molnár Judit elmondta, hogy sokaknak nem adatott meg a lehetőség, hogy az iskolában tanulják Dsida költészetét. Kiemelte, hogy az, aki mélyrehatóbban meg akarja ismerni a költőt és életét, annak a Kriterion kiadónál megjelent Dzsida Jenő emlékezete című könyvet ajánlja, amelyben a költő verseiből, leveleiből, valamint az ezeket értelmező, értékelő tanulmányokból közölnek egy válogatást.

Mindene a költészet

Dsida Jenő 1907-ben született Szatmárnémetiben, gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Már fiatal korától költőnek készült, több éven át a Benedek Elek által szerkesztett Cimbora című folyóiratban jelent meg több verse és műfordítása. Szülei akaratára Kolozsváron beiratkozik a jogi karra, de a jogi pályán nem tevékenykedett, mert teljesen az irodalomnak és a költészetnek szentelte magát. Molnár Judit hozzátette, hogy Dsida Jenő József Attilával és Petőfi Sándorral egyetemben, korai halála ellenére teljes életművet hagyott hátra. „Dsida élete születésétől kezdve mindig a halál árnyékában telt, hiszen súlyos szívbeteg volt. Ami verseiből is kiérződik, az az, hogy nem a haláltól félt, hanem attól, hogy egyedül marad”- hangzott el, majd felelevenítették Dsida vallásos költészetét és messianizmusát is. Az est során Dsida következő versei hangoztak el: Krisztus, Arany és kék szavakkal, Itt feledtek, Csokonai sírjánál, Nagycsütörtök, Út a Kálváriára, Az utolsó miatyánk, valamint részlet a Psalmus Hungaricusból és a Tízparancsolatból.

Nagy Noémi