Díszterem avató a Református Gimnáziumban

Díszterem avató a Református Gimnáziumban
Szatmárnémeti – A szatmárnémeti Református Gimnázium díszterme december 17–től a lelkész–tanár, Milotai Nyilas István nevét viseli, aki Bethlen Gábor feledelem udvari lelkészeként vált ismertté.

A szatmárnémetiReformátus Gimnáziumdísztermének avató ünnepségére gyűltek össze december 17–én az iskola diákjai, pedagógusai, a Szatmári– és Nagykárolyi Református Egyházmegyék esperesei és lelkipásztorai. Mint a bevezetőben és köszöntőjében Szilágyi Éva igazgatónő elmondta, nagy öröm ez a nap számukra, ünnep, hiszen nagy munka eredményeképpen megújult a taninztézmény második emeleti folyosója, az osztálytermek és a díszterem. Az a díszterem, amelyet már nem egy szám jelez, hanem egy lelkész–tanár, Milotai Nyilas István nevét viseli.

A neves előd ma is példakép

Az igazgatónő köszöntőjét követően az iskolaszék elnöke, Kovács Sándor, a Szatmári Református Egyházmegye esperese emelkedett szólásra. Az egyházi elöljáró elmondta, nagy öröm számára az, hogy az 1948–ban, egy tollvonással elvett iskola falai között üdvözölheti az egybegyűlteket. Az esperes bevallotta, az 1989–es rendszerváltást követően, sokadmagával nem igazán hitt abban, hogy egyszer ősi helyére, ősei épületébe kerül vissza a református kollégium. De hála nagyon sok ember munkájának, kitartásának, szorgalmának, nagyon sok ember igyekezete valósult meg. Felavatva a neves elődről elnevezett dísztermet, továbbra is hinni kell abban, hogy Isten továbbra is velünk van. Hinni kell abban, hogy szívünk jászolbölcsőjében megszületik a Jézus Krisztus, aki a továbbiakban is életünk zsinórmértéke lesz, fogalmazott az igehirdető. Ezt követően egy rövid összeállításban az elmúlt négy hónapban készül fényképek elevenítették fel a költözés pillanatait, azt, a körülményeket, ami akkor fogadta őket – beázott falak, hulló vakolat, parketta, ami megérett a cserére – és azt is, hogy az eltelt időben sikerült felújítani az épület belső részét, amely alkalmas az oktatásra, a mindennapi munkára. Az eseményen Ilonczai Zsombor iskolalelkész is szólt az egybegyűltekhez és ismertette Milotai Nyilas István életútját. A neves személyiség a szatmári történelembe, mint egyszerű lelkész írta be a nevét. Szatmáron munkásságának hála olyan református oktatást szervezett meg, hogy a Református Kollégiumból kikerülő diákok, bátran tanítói vagy lelkipásztori szolgálatot vállalhattak. Ilyen elődök munkássága, Istenbe vetett hite legyen mindenki számára a követendő példa. A méltatások sora egy színvonalas ünnepi műsorral zárult, melyet a szatmárnémeti Református Gimnázium diákjai adtak elő.