Díszpolgári címeket adományoztak

Díszpolgári címeket adományoztak

Bihar megye – Négy díszpolgárt
avatott Érmihályfalva
önkormányzata a Nyíló Akác
Napokon, a várossá
nyílvánítás 20.
évfordulója alkalmával. Hárman
az ennek okán tartott rendkívüli
képviselőtestületi ülésen
vették át oklevelüket.


Díszpolgárrá
fogadásának oklevelét egyéb
elfoglaltsága miatt Tőkés
László
püspök egy
nappal korábban vette át, így az
ünnepi képviselőtestületi
ülésen a további három
átadására került sor. Az
ülésvezető Csengeri
Csongor
tanácsos a nyílt
ülésen tanácsostársai mellett
sok érdeklődőt, és a
kitüntetettek családtagjait,
hozzátartozóit is
üdvözölhette. A hasonló
események jelentik az önkormányzati
munka kellemes pillanatait, mondta
köszöntőjében Kovács
Zoltán
polgármester,
hozzáfűzve, hogy a
kezdeményezésére
létrejött vonatkozó Helyi
Tanácsi határozatot egyhangúan
szavazták meg a tanácsosok.

Két laudáció


Elsőként Bokor Irén
ny.tanárnő, volt iskolaigazgató
olvasta fel Szuhányi Katalin
ny.tanárnő
kitüntetéséhez szóló
laudációját. Ebből
kitűnt, hogy a tanárnő 34 éven
át “hittel és türelemmel”
tanított, de nem csak a tananyagra, de nevelt
emberségre, hagyománytiszteletre,
és mindehhez példát mutatott
családon belüli életével.
Aktív közéleti
tevékenysége nyugdíjas
éveiben is töretlen. Dr.
Ábrám László

ny.orvos laudációjában
dr.Turucz Mária egyebek mellett
megemlítette, hogy mióta 1958-ban
Érmihályfalvára került a
szigor, a rend és a „mindent a
betegekért” elv alapján dolgozott a
hipokráteszi eskü teljes
betartásának jegyében. Ennek egyik
bizonyítéka, hogy 1972-ben 39
ország orvosait tömörítő
ENSZ-bizottságot láthatott
vendégül anya- és
gyerekvédelem témakörében. A
díszpolgárok meghatódva mondtak
köszönetet. 

Családtagok nélkül


A harmadik díszpolgár, Jakab
Rezső
laudációját
Szuhányi Sándor ny. tanár olvasta
fel, arról szólva, hogy az egykori
főjegyző elévülhetetlen
érdemeket szerzett a múlt század
elején a város
fejlesztésében több, mint 3000 hold
szőlő telepítésével,
modern pincészet, illetve a homoki
gazdálkodás csínjára
oktató szakiskola
alapításával, utcák
kockakövezésével, a
középületek emelésével,
a villanyvilágítás
elterjesztésének
pártolásával. Sajnos
családjából senkit nem
sikerült felkutatni, így az oklevelet az
elöljáróságon őrzik meg.