Díszdoktori kitüntetés Angela Merkelnek

A Kolozsvári Babeş- Bolyai
Tudományegyetem első alkalommal tüntet ki
németországi kancellárt.


Minden magára adó egyetem bizonyos
kritériumok alapján díszdoktori
kitüntetéseket adományoz olyan
személyiségeknek, akik
munkáságukkal a tudományos
világ bizonyos szegmentumaiban
számottevő eredményt értek
el. A kitüntetendő személyeket a
különböző karok személyzete
javasolja és az egyetem
szenátusának beleegyezése, hagyja
jóvá a javaslatot. Nem volt ez
másként Dr. Angela Merkellel sem.
Ő az egyetlen természettudós
szövetségi kancellárként, aki
már 1986-ban megírja doktori
disszertációját (amellyel a doctor
rerum naturae címel – „a
természettudományok doktora”
– címet szerezte meg). A
kvantumkémiai témáról
írta. Az 1989-es évi berlini
faldöntés nagy változást hoz
életében. A politikai útra
tér, ami politikai sikerrel jár. A
politikai ranglétrán egyre fennebb visz
az út és ennek is
köszönhető az, hogy a világ egyik
legbefolyásosabb személye lesz. A
CDU főtitkárává
nevezik ki Merkelt, ez a megbízatás 2000
áprilisáig tartott, amikor a
politikusasszonyt egy gyűlésen a
párt elnökévé
szavazták meg. 2005. május 30. Angela
Merkel a CDU/CSU kancellárjelöltje lett.
Elődje, Gerhard Schröder
távozik a nagypolitika
színpadáról. 2005. november
22-én választották hivatalosan
kancellárrá, a II.
világháború utáni
Németország második
nagykoalíciójának
vezetőjévé, ezzel ő az
első női kancellár is az ország
történetében. 2009. október
28-án újraválasztották,
majd hivatalosan is beiktatták. 2009-ben jut el
hozzá a kolozsvári ajánlás,
melyet elfogad. Több egyeztetés után
végül is 2010. október 12-én
Bukarest után Kolozsvárra kora
délután érkezik, ahol a helyi
hatóságok várják a
repülőtéren. A hivatalos konvoj a
Babeş-Bolyai Tudományegyetem
elé érkezett, mely földi
halandó előtt hermetikusan le volt
zárva. Csak hivatalosan
jóváhagyott személyek juthattak be
az eseményre. Háromszoros kontrol
gyűrűn kellett átessen az, aki
bemehetett. Majd a teremben az Aula Magna-ban
nevével megjegyzett székre
ültették le. Akik a teremben voltak
pár személy kivételével,
mind így jutottunk be. A kancellár
asszonyt az Egyetem rektora a központi
épület előtt fogadta. Majd a rektori
irodában negyedórás
négyszemközti tárgyalás folyt
közöttük, mely után
megkezdődött a ceremónia. Az
ünnepségen részvettek a BBTE
szenátusának tagjai, kolozsvári
egyetemek rektorai, rektor helyettesei,
Kolozsvár polgármestere, Kolozs
megye prefektusa, kultúra, és az
üzleti élet
kiválóságai, egyházi
méltóságok. Az ünnepi
esemény a Gaudeamus igitur
eléneklésével kezdődött,
melyet az Ortodox, Görög katolikus, a
Református és a Római katolikus
Teológia közös kórusa adott
elő. Andrei Marga rektor megnyitó
beszédében kiemelte, hogy ma Angela
Merkel
t, a tudományok doktorát,
német kancellárt a BBTE
díszdoktorává avatják. A
Carta szerint a legmagasabb akadémiai
címet a tudomány, technológia,
művészet, irodalom, filozófia
területén kimagasló
megvalósításokat elért
személyiségeknek adnak. Olyan
világhírű
személyiségek kapták ezt a rangos
címet, mint Joseph Ratzinger
bíboros, ma XVI. Benedek pápa, a
Nobel-díjas Richard Ernst és
mások. A BBTE-n díszdoktorrá
avatják Angela Merkelt a
történelmi érdemeiért,
melyeket a jelenkori problémák
alkotó, újszerű
megoldásával, az európai
egység
megerősítéséért
szerzett. Andrei Marga érvekkel támasztja
alá az Egyetem Szenátusának azon
döntését, hogy díszdoktori
címet adományozzon a kancellárnak.
Angela Merkel 2005-ben megnyerte a parlamenti
választást. A hagyományos
ellenzéket közös
kormányzásra hívta. A nagy
koalíció modelljét teremtette meg.
A pártok közötti
együttműködést
valósította meg az ország
érdekében. 2008-ban, mikor a
pénzügyi rendszert az
összeomlás veszélye fenyegette,
történelmi határozatot hozott. A
német állam 480 milliárd
euróval támogatta meg a bankokat.
Néhány órával
később az AEÁ Elnöke 700
milliárd dollárt utalt át a bankok
megsegítésére. Angela
Merkel
nagy hangsúlyt fektet a
nevelés kérdésére.
Újrafogalmazta Ludwig Erhard a
nevelésre vonatkozó jelmondatát.
Nevelés mindenki számára –
mondja. A jólét mindenki
számára azt jelenti, hogy ma és
holnap is biztosítsunk mindenki
számára nevelést. Angela Merkel
szerint kötelességünk, hogy a
globalizálódást
ellenőrzés alatt tartsuk. Csak így
tudjuk fenntartani az európai gazdaságot
és társadalmat a
globalizálódás idején.
Angela Merkel szemléletét
kifejező szintagmák közül
néhányat kiválasztva:
Szabadság nélkül nincs semmi.
Szabadság a felelősségben.
Nevelés mindenkinek. Európa egyedi.

Gyémánt
László,
a BBTE Európai
Tanulmányok karának dékánja
laudációjában bemutatta Angela
Merkel munkásságát. 1954-ben
családjával Kelet
Németországba költözött.
Protestáns lelkész
családból származik. 1978- ban
Lipcsében fizika diplomát szerez, majd
1986-ban elnyeri a doktori címet. 1989, a
ledöntött berlini fal, komoly fordulatot
jelent életében. Aktívan
bekapcsolódik a politikai életbe.
Különböző magas funkciókat
tölt be. 2005-ben megnyeri a parlamenti
választásokat, német
kancellár, majd 2009-ben
újraválasztják.
Véleményünk szerint az Angela Merkel
által megfogalmazott program ereje és
vonzóképessége az az
ötvözet, mely az alapvető
értékek iránti
elkötelezettség, a racionális
pragmatizmus és a világos,
kompromisszumokon alapuló döntés
megvalósításának
képessége alapján keletkezett.
Kulcsszavakkal megfogalmazva, ezek a
következők: szabadság,
felelősség, emberi jogok, az emberi
méltóság feltétlen
tisztelete. Az akadémiai világ nagyra
értékelte a Merkel
szemléletét. Több nagy egyetem
díszdoktorrá avatta, mint a
Jeruzsálemi, Berna, Lipcsei egyetem.
Büszkék vagyunk arra – hangsúlyozta
Gyémánt László – hogy a
BBTE azon egyetemek, közé tartózik,
ahol Angela Merkel az akadémiai tanácsnak
tiszteletbeli tagja. ABBTE
Európai Tanulmányok karának
dékánja
laudációjában bemutatta Angela
Merkel
munkásságát. 1954-ben
családjával Kelet
Németországba költözött.
Protestáns lelkész
családból származik. 1978- ban
Lipcsében fizika diplomát szerez, majd
1986-ban elnyeri a doktori címet. 1989, a
ledöntött berlini fal, komoly fordulatot
jelent életében. Aktívan
bekapcsolódik a politikai életbe.
Különböző magas funkciókat
tölt be. 2005-ben megnyeri a parlamenti
választásokat, német
kancellár, majd 2009-ben
újraválasztják.
Véleményünk szerint az Angela
Merkel
által megfogalmazott program ereje
és vonzóképessége az az
ötvözet, mely az alapvető
értékek iránti
elkötelezettség, a racionális
pragmatizmus és a világos,
kompromisszumokon alapuló döntés
megvalósításának
képessége alapján keletkezett.
Kulcsszavakkal megfogalmazva, ezek a
következők: szabadság,
felelősség, emberi jogok, az emberi
méltóság feltétlen
tisztelete. Az akadémiai világ nagyra
értékelte a Merkel
szemléletét. Több nagy egyetem
díszdoktorrá avatta, mint a
Jeruzsálemi, Berna, Lipcsei egyetem.
Büszkék vagyunk arra – hangsúlyozta
Gyémánt László – hogy a
BBTE azon egyetemek, közé tartózik,
ahol Angela Merkel az akadémiai
tanácsnak tiszteletbeli tagja.

Radu Catana, a BBTE egyetemi
előadó tanára latinul felolvasta a
díszdoktori cím
adományozásáról
szóló okiratot. Andrei Marga
átadta a Doctor Honoris Causa oklevelet. Angela
Merkel megtisztelőnek nevezte a BBTE által
adományozott díszdoktori címet.
Hangsúlyozta, hogy a multikulturalitás
és a többnyelvűség
optimális együttélési
térséget eredményezett,
egységet a sokféleségben.
Felelevenítette e térségben
élő németek
történetét. A kisebbség a
híd szerepét tölti be a nemzetek
között. Fontosnak tartja a német
nyelvű oktatást. A német
kormány a jövőben is támogatni
fogja a német nyelvű képzést.
Erősíteni kell a gazdasági
kapcsolatokat. Németország Románia
első számú gazdasági
partnere, a 3. befektető. Romániában
17.000 német tőkével
működő cég fejti ki
tevékenységét.
Németország és Románia
között 130 évvel ezelőtt
jött létre diplomáciai kapcsolat. A
közös Európában
Németország és Románia
mediátori szerepet fog betölteni.
Andrei Marga záró
beszédében kifejtette: Kormányuk
programjában a nevelés első helyen
van… Felelősségünk tudatában
mondhatjuk, hogy Románia fenntartható,
mint a kultúra, a megújulás
országa, kompetens reformok által. Angela
Merkel beszéde bármely
állampolgár számára
ösztönző erőt jelent. Angela Merkel
német kancellárnak a BBTE-n levő
látogatása történelmi
jelentőségű. Az egyik legrövidebb
díszdoktori ceremónia volt. A
fenséges ünnepséget a
SPP rendkívül aktív
emberei árgus szemekkel figyelték,
mindenki gyanús volt, aki levegőt vett.
Kellett, ezt érezze a vendég is, aki,
amikor az épületből
kijöttünk egyenesen a szemben levő
járdára felszorított emberekhez
ment. Majd az Egyetemiek Házának
sarkán, ahol néhány német
vonalon tanuló diák állt egy
fél percre megállt volna, majd
tovább ment. Ahonnan a díszvendég
gyalog a volt Király utca valamikori
Béldy házába ment, ahol a
Kolozsváron működő Francia
Kulturális Központ valamint a BBTE keretei
között működő Német
Kulturális Intézet is
található. Szalagvágással
felavatta a Német Kulturális
Intézetet. Itt már voltak német
vonalon tanuló ifjak, akikkel a
kancellárnak lehetősége volt
beszélgetni.


A BBTE egyetemi előadó tanára
latinul felolvasta a díszdoktori cím
adományozásáról
szóló okiratot. Andrei
Marga
átadta a Doctor Honoris Causa
oklevelet. Angela Merkel megtisztelőnek
nevezte a BBTE által adományozott
díszdoktori címet. Hangsúlyozta,
hogy a multikulturalitás és a
többnyelvűség optimális
együttélési térséget
eredményezett, egységet a
sokféleségben. Felelevenítette e
térségben élő németek
történetét. A kisebbség a
híd szerepét tölti be a nemzetek
között. Fontosnak tartja a német
nyelvű oktatást. A német
kormány a jövőben is támogatni
fogja a német nyelvű képzést.
Erősíteni kell a gazdasági
kapcsolatokat. Németország
Románia első számú
gazdasági partnere, a 3. befektető.
Romániában 17.000 német
tőkével működő cég
fejti ki tevékenységét.
Németország és
Románia között 130 évvel
ezelőtt jött létre diplomáciai
kapcsolat. A közös Európában
Németország és
Románia mediátori szerepet fog
betölteni. Andrei Marga záró
beszédében kifejtette: Kormányuk
programjában a nevelés első helyen
van… Felelősségünk tudatában
mondhatjuk, hogy Románia
fenntartható, mint a kultúra, a
megújulás országa, kompetens
reformok által. Angela Merkel
beszéde bármely állampolgár
számára ösztönző erőt
jelent. Angela Merkel német
kancellárnak a BBTE-n levő
látogatása történelmi
jelentőségű. Az egyik legrövidebb
díszdoktori ceremónia volt. A
fenséges ünnepséget a SPP
rendkívül aktív emberei árgus
szemekkel figyelték, mindenki gyanús
volt, aki levegőt vett. Kellett, ezt érezze
a vendég is, aki, amikor az
épületből kijöttünk
egyenesen a szemben levő járdára
felszorított emberekhez ment. Majd az Egyetemiek
Házának sarkán, ahol
néhány német vonalon tanuló
diák állt egy fél percre
megállt volna, majd tovább ment. Ahonnan
a díszvendég gyalog a volt Király
utca valamikori Béldy házába ment,
ahol a Kolozsváron működő Francia
Kulturális Központ valamint a BBTE keretei
között működő Német
Kulturális Intézet is
található. Szalagvágással
felavatta a Német Kulturális
Intézetet. Itt már voltak német
vonalon tanuló ifjak, akikkel a
kancellárnak lehetősége volt
beszélgetni.

Csomafáy Ferenc