Diószegen átadták az idei Bocskai-díjat

Dr. Erdélyi Géza mögött Csűry István és Bara László a diószegi templomban
Dr. Erdélyi Géza mögött Csűry István és Bara László a diószegi templomban
A Bocskai István Társaság és a Bihardiószegi Református Egyházközség július 16-án, vasárnap a diószegi református templomban díjátadó ünnepséget rendezett. A Bocskai-díjat dr. Erdélyi Géza ny. püspök vehette át.

A díjat minden esztendőben olyan személy kapja, aki életével, tehetségével, Istentől kapott talentumaival a Kárpát-medencében élő magyarságot szolgálta/szolgálja. Idén a Társaság úgy döntött, hogy a reformáció emlékévének tükrében a díjazott személy dr. Erdélyi Géza ny. református püspök legyen, aki Felvidéken, Szlovákiában végzett szolgálatot Istennek, nemzetnek. A megemlékezés ünnepi istentisztelettel kezdődött, a helyi Bóné András hagyományőrző kurucezred és a Gróf Széchenyi István hagyományőrző huszárszázad ünnepi bevonulásával, mely alatt Nagy Csaba Bartók-díjas tárogatóművész toborzó dala szólt. Igét hirdetett főtiszteletű Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke. Beszédében elmondta, hogy a magyar nemzetet Isten teremtette és az Ő kezében van minden órája. Ez a nemzet azért ilyen, mert sokan vállalták, hogy Jézust követik, például Bocskai István, II. Rákóczi Ferenc, az erdélyi fejedelmek. Mi meg merjük védeni önmagunkat, azért mert Isten továbbra is teremtő Urunk és oltalmazónk, bárhol élünk e világban Isten munkálkodik értünk, hogy jövőnk legyen. A mai napon is ennek a munkás Istennek üzenetét hordozzuk szíveinkben, aki megmutatja magát életünk eseményeiben, tud erőt, igazságot, üdvösséget adni az Őt szeretőknek, és törvényét követéknek. Jövőt formáló munkájának az alapja, hogy Jézus közösségébe visz minket, hiszen Krisztus elfogadása a mi megtartásunk záloga. E díj kiosztása a reformáció megjelenésének 500. évfordulójának évében történik, ami emlékezetes marad mindnyájunk számára.

Pásztorolta nyáját

Bara László bihardiószegi lelkipásztor köszöntötte a vendégeket, jelenlévőket, majd újra tárogatómuzsikát, illetve Erdei József színművész előadásában Busa Lajos Hajdútánc című költeményét hallgathattuk meg. Bocskai István fejedelemre Sárkány Viola, a Társaság elnöke emlékezett, előadásában elmondva: olyan személy kapja díjat, aki idegen földön, elszakadva az anyaországtól, nehéz körülmények között is pásztorolta nyáját, magyar református népét. A laudációt Szoboszlai Gáspár István lelkipásztor, a Bocskai Társaság alapító tagja olvasta fel, majd ezt követte a díj átadása. Dr. Erdélyi Géza ny. református püspök beszédében megköszönte az elismerést és elmondta, hogy ez a díj mindazoknak szól, akik között dolgozott, szolgált a Kárpát-medencében és Nyugat-Európában. Bocskai mindig közel állt hozzá, hiszen édesapja által már gyermekkorában megismerkedett a magyar történelem jeles személyeivel. Aki kimaradt a történelem oktatásából, ő azzal foglalkozott leginkább. Hozzátette: „Igazán szívem szerint tudok örülni ennek a díjnak, ám akkor lesz megérdemelt, ha tovább szolgálom Istenemet és nemzetemet.” Tárogatómuzsika, vers és a Himnusz eléneklése után dr. Börzsönyi József ny. esperes kérte Isten áldását gyülekezetünk és nemzetünk életére. Az ünnepség a templomkertben folytatódott, hálaadó imát mondott Vida Máté kismarjai helyettes lelkipásztor, majd a helyi Asók István református vegyes kar szolgálatát Bocskai István mellszobrának koszorúzása követte.

Koszorúzók

Koszorúztak: Bocskai István Társaság, Kismarjai Református Egyházközség, Kismarja Közösségért Egyesület, Vitézi Rend és Szentgyörgy Rend, Gavrucza Tibor a Tibor Ernő Galéria nevében, a helyi református egyházközség, polgármesteri hivatal és RMDSZ, az iskola, a Zichy Gazdakör, a Gróf Széchenyi István Hagyományőrző Huszárszázad, a Bóné András Hagyományőrző Kurucezred, a Berettyómenti és Érmelléki Közművelődési Egyesület. A Szózat eléneklésével ért véget ünnepségünk.

Ghitea Angéla kántor