Digitalizálják a váradi evangélikus egyházközség levéltárát

Digitalizálják a váradi evangélikus egyházközség levéltárát
Nagyvárad – A Nagyváradi Evangélikus Lutheránus Egyházközség a közelmúltban a Szülőföld Alap támogatásának köszönhetően lehetőséget kapott levéltárának szakszerű elrendezésére és digitalizálására.

Az évek során a nagyváradi evangélikus-lutheránus közösség hozzájárult városunk kulturális életének fejlődéséhez, vezetőik az egyházi jelleg mellett az oktatásra is nagy hangsúlyt fektettek, fektetnek. E szellemi és művészeti értékek feltárását kötelességüknek tartják, szerintük így szélesebb rétegek is megismerhetik az egyházuk, Várad és egyben az egyetemes magyar kultúra részét képező hagyatékot. Céljuk egy olyan virtuális adatbázis létrehozása, amely elérhető lesz a nagyközönség számára is, ugyanakkor pedig a különböző kutatási területeken tevékenykedőknek is forrásanyagként szolgál majd. A minőségi munka érdekében a digitalizálási folyamatot szakemberekre bízták, a digitalizált anyag egy részét pedig „kézzelfoghatóbb” formában is szeretnék közzétenni. Terveik között szerepel tehát a már digitalizált anyag kisebb hányadának nyomtatott, valamint DVD formában történő kiadása is.

Digitalizált anyag

Ezzel kapcsolatban Mátyás Attila esperes, a nagyváradi evangélikus-lutheránus egyházközség lelkésze azt nyilatkozta az erdon.ro-nak: gyakorlatilag az egyházközség levéltárát szeretnék elrendezni, feltérképezni, téma szerint kategórizálni, a fontosabb részeket digitalizálni. Ennek érdekében megpályázták a Szülőföld Alap egyik kiírását, és elnyertek 600 ezer forint vissza nem térítendő támogatást. A kivitelezéssel egy magáncéget bíztak meg, melynek munkatársai tavaly decemberben kezdték el a munkát. A kapott pénz arra elég, hogy első szakaszban az egyházközség 1812-ben hivatalosan bejegyzett újraalapításától kezdve egészen 1920-ig dolgozzák fel a kordokumentumokat. A digitalizált anyag belső használatra készül, megkönnyíti majd a hozzáférést, illetve a különböző igazolványoknak a kiadását.

Szintén ebből az összegből Materny Imre lelkipásztor hagyatékát is csoportosítják, összefoglalják. A tiszteletes negyvenhat éven keresztül, 1898-1944 között irányította az egyházközséget. Külső használatra is készítenek majd egy prezentációs DVD-t, mely szöveg és képanyagot fog tartalmazni az egyházközség múltjáról és jelenlegi helyzetéről. A sokszorosított adathordozó bárki által megvásárolható lesz. Ugyanakkor természetesen egy második fázisban az 1920 utáni anyagot is szeretnék részletesen digitalizálni, ehhez azonban ismét pályázniuk kell.

Ciucur Losonczi Antonius