Digitális térképen az iroda

Digitális térképen az iroda
Nagyvárad – Csütörtök délelőtt nagyváradi irodájában évértékelő sajtótájékoztatót tartott Pető Csilla RMDSZ-es parlamenti képviselő. Országos és helyi ügyekre egyaránt kitért részletes beszámolójában.

 

 

Parlamenti tevékenységéről Pető Csilla elmondta: a tanügyi, sport és ifjúsági; valamint az esélyegyenlőségi szakbizottságoknak a tagja, a tavalyi évben pedig 7 politikai nyilatkozatot tett, 6 alkalommal kérdezett és interpellált, illetve 7 törvénykezdeményezés fűzödik a nevéhez. Aktívan közreműködött olyan előterjesztések megvitatásában, mint például a családon belüli erőszakra vonatkozó 2003-as törvény módosítása, az ebtartásról szóló törvény, vagy annak a javaslatnak a törvényerőre emelkedésének a megakadályozása, hogy az érettségi vizsgán megbukottakat felvegyék az egyetemre. Ugyanakkor napirend előtti felszólalásai voltak a népszámlálással, a nők szülési szabadság utáni munkahelyi beilleszkedésével és a bölcsődék működésével kapcsolatban. Arra figyelmeztette képviselőtársait, hogy Romániában veszélyben van a házasság és a család intézménye, és politikai felszólalásai voltak a kompenzált gyógyszerekre, valamint arra vonatkozóan, hogy mennyi helyet biztosítanak a magyar jelentkezőknek a rendőrakadémián.

 

Területi szerepvállalás

 

A területi szerepvállalásról elhangzott, hogy 18 fogadóórát tartott váradi, szalontai és tenkei irodáiban. Ezeken olyan problémák kerültek szóba, mint a kárpótlási ügyek rendezése, a munkahelykeresés, a szociális gyorssegély kiutalása vagy különféle egészségügyi gondok. Folytatódott a jogi tanácsadás és a volt munkaszolgálatosoknak az ingyenes tanácsadás. Azt is megtudtuk, hogy az elmúlt három évben 1043-an fordultak hozzá panaszaikkal, tavaly pedig 24 darab oklevél honosítása érdekében járt közbe a tanügyminisztériumnál. Közéleti munkásságára jellemző, hogy egyaránt részt vett egyházi, oktatási, jótékonysági, szociális és kulturális jellegű eseményeken, melyeket többnyire anyagilag is támogatott. Általában jelen volt a várad-rogériuszi és a tenkei református egyházközségek által szervezett ünnepségeken, tanácskozásokon, megemlékezéseken (előbbi esetében gondnoki minőségében is). Kiemelkedőnek nevezte, hogy felszólalhatott Brüsszelben azon az ünnepi rendezvényen, mely a 100 éves nőnap tiszteletére zajlott az európai parlamentben. Négy jótékonysági rendezvényt is szervezett a tavalyi advent és karácsony idején, és jó kapcsolatot ápolt a helyi és országos médiákkal. Állandóan frissítette a honlapját és a közösségi oldalakon való jelenlétét, és újdonságként 2011-ben a nagyváradi képviselői iroda a Google térképen és az összes kelet-európai térképen (navigációs készülékeken keresztül) is megjelent.

 

PÉNZÖSSZEGEK BIHARNAK

 

Pető Csilla a parlamenti iroda által szervezett tevékenységei közt felsorolta: képviselői sátor működtetése a Tulipán majálison, Ignácz Rózsa vándorkiállítás, könyv- és folyóirat bemutatókon való részvétel a XX. Festum Varadinumon, adventi irodalmi esték szervezése öt helyszínen, valamint karácsonyi jótékonysági koncert Tamás Gáborral. Ugyanakkor elmondta: a kormányzati szerepvállalásnak köszönhetően RMDSZ-es képviselőként 700 ezer lejt sikerült Bihar megyébe juttatnia.

 

Ciucur Losonczi Antonius