Dicsőségről és békességről…

Dicsőségről és békességről…
Nagyvárad- Az idén is zsúfolásig megtelt a Bazilika a karácsony éjféli ünnepélyes szentmise alkalmából, amelyet Böcskei László megyés püspök mutatott be. Beszédet Fodor József vikárius mondott.

Az éjféli szentmise előtt egy órával Kristófi János Zsigmond és Kristófi László orgonáltak. A Székesegyházban összegyűlt ünneplő tömeget Exc. Böcskei László megyés püspök a zsoltáros szavaival köszöntötte, melyek a fiúságról, a gyermekségről szólnak, hiszen karácsony nagy titka az istengyermek megszületése. Míg természetes életünkben először gyermekek vagyunk majd felnőtté leszünk, addig a természetfeletti lét az öregséggel kezdődik, és elvezeti a megfáradt emberiséget a betlehemi jászol mellé, ahol újra gyermekké lesz. Nyitott szívvel kell tehát fogadjuk Isten ajándékát, az újjászületés lehetőségét, mely szeretetről tanúskodik- tanácsolta a főpásztor.

Jóakarat

Az evangéliumi részlet Szent Lukács könyvéből szólt. Mons. Fodor József általános helynök szentbeszédének alapját két fogalom, a dicsőség és a békesség képezte. Hangsúlyozta: a legigazibb dicsőség nem Szemiramisz függőkertjét, a páratlan képzőművészeti alkotásokat, a nagy költőket vagy hódítókat, a Nobel-díjas tudósokat vagy színészeket illeti meg, hanem a kisded Jézus betlehemi jászola volt a hervadhatatlan dicsőség első trónja, amikor a jóság diadalmaskodott a gonoszság felett, mert Jézus legyőzte az anyag varázserejét, a földi hatalmakat és a hiúságot. Ugyanakkor amikor megszületett Krisztus, a Római birodalomban éppen háború mentes időszak volt, Isten így tanúskodott arról, hogy a földre szállt béke megszületett. Mert igazi béke csak Krisztustól származhat, és ennek egyik előfeltétele a jóakarat, mely vágynak összhangban kell lennie Isten akaratával. Ha ennek megfelelően átértékeljük át az életünket, akkor elnyerjük azt a békét, melyről az angyalok kórusa zengett a betlehemi pusztában- hangsúlyozta a vikárius.

A szentáldozás után szép és nívós pásztorjátékkal lépett fel a Vár-Lak Egyházmegyei Ifjúsági Központba járó fiatalok egy csoportja, megörvendeztetve az ünneplő sokadalom szívét-lelkét.

Ciucur Losonczi Antonius