Dicsőítés szóval és énekkel

Dicsőítés szóval és énekkel
Nagyvárad- Vasárnap délután ökumenikus istentisztelettel és hangversennyel zárult a Barátok templomában tartott imahét. Kiss Albert apát-kanonok és Szűcs Imre református lelkipásztor elmélkedtek.

 

Három egyház- a római katolikus, a református és a baptista- képviselői vettek részt a Barátok templomában vasárnap délután zajlott ökumenikus imaalkalmon, melyen az evangéliumi részlet Szent Lukács könyvéből szólt. Prédikációjában Kiss Albert plébános, apát-kanonok azt emelte ki, hogy Isten igéje örökség, kincs és eligazító támasz nekünk. Arra hívta fel a figyelmet: IX. (Szent) Lajos francia király, aki Tunéziában halt meg a mohamedánokkal folytatott harc során, azt ajánlotta fiának, hogy mindig Isten igéje, tanításai szerint cselekedjen az életben, a trónörökös pedig komolyan is vette haldokló apja végrendeletét. Ezzel szemben napjainkban az örökösök azt szeretnék, hogy pénz, kocsi, ház és egyéb mulandó értékek szerepeljenek a testamentumokban. Megfeledkezünk arról, hogy nem csupán a kora középkorban élők számára, hanem még az ószövetségi népnek is mennyire fontos volt Isten szava, mert rádöbbentette őket arra, hogy nincsenek egyedül, az Úr felemeli és újjáteremti őket. Miután pedig megtörtént Jézus keresztsége, és visszatért Názáretbe, templombeli felolvasása, megnyugtató mondatai megtörték az emberek szívében megkövesedett hitetlenséget, mert az örök igazságról szóltak. Mi is figyeljünk oda Isten igéjére, a tanításai által ismerjük meg a Szentírásban rejlő titkokat, valljuk magunkat Krisztushoz tartozóknak- tanácsolta a tisztelendő.

Szűcs Imre várad-szőllősi református lelkipásztor elmélkedése alapjául azt az igeszakaszt választotta Lukács evangéliumából, mely arról szól, hogy Jézus megjelenik az Emmausba menő tanítványoknak. Hangsúlyozta: mielőtt megtapasztalnánk Isten áldását, sok az elénk gördülő gát és akadály, mely elhomályosítja látásunkat és eltereli figyelmünket attól az iránytól, ahonnan a kegyelem árad, ezért Isten számára nem volt idegen a két tanítvány elkeseredettsége, csalódottsága. Azonban a becsületükre vall, hogy nyitottak voltak arra, hogy mással is beszéljenek. Az ő történetük tulajdonképpen rólunk is szól, azon az úton ott lehetünk akár mi is, hiszen rá kell döbbennünk arra, hogy nyomorunktól, belső zaklatottságunkból, saját erőnkből nem, csakis Isten segítségével, bűnbánatot tartva tudunk megszabadulni.

Baptista zenekar

Az ökumenikus együttlét második részében a Nagyváradi Belvárosi 1. Számú Magyar Baptista Templom Ének- és Zenekara lépett fel Bokor Barnabás karnagy vezényletével. Szólót énekeltek Gergely Tóth Erna, Lukács Anna, Melegh Irma, Fülöp Edit, Kerezsi Gabriella, Kerezsi Sára és Sápi János, orgonán kísért Hora Edit, trombitaszólót játszott Kerezsi József, a koncertmester pedig Lukács Andrea volt.

A felejthetetlen zenei élményt nyújtó, közel másfél órás koncerten az egyetemes zeneirodalom olyan gyöngyszemei is felcsendültek, mint például a Rabszolgakórus éneke Verdi: Nabucco című operájából vagy a Halleluja, Händel: Messiás című oratóriumából. De ugyanilyen elismerésre méltó színvonalon hangzott el Beethoven: Isten dicsősége!, Rinck: Mi Atyánk…, Palmer: Előtted Atyánk!, Beethoven: Mester a bősz vihar tombol!… és Weatherly: Jeruzsálem… című szerzeménye is, valamint a Jerikónak útján című spirituálé, Bokor Barnabás feldolgozásában. Az i-re a pontot a baptista ének- és zenekar, illetve a Barátok temploma Bihari Sándor kórusának (melynek kántor-karnagya Kiss Géza Lóránd) közös előadása tette fel: Jeremiah Clarke: Jertek, áldjuk Istent! című kompozíciójával zárták a hangversenyt.

Ciucur Losonczi Antonius

Címkék: ,