Diáklányok verték meg kolléganőjüket

Akt.:
Diáklányok verték meg kolléganőjüket
Három nagyváradi, kilencedikes diáklányt azzal gyanúsít a rendőrség, hogy megverték egy kolléganőjüket. Egy interneten cirkuláló filmnek köszönhetően derült fény az esetre.

A filmen látszik, ahogy a diáklányok azzal vádolnak egy másik lányt, hogy szidalmazta egyiküket. „Én nem mondtam rólad semmi rosszat, Flavia!” – válaszol amaz, de ezzel nem győzi meg őket, úgyhogy az, akit Flaviának nevezett, lefogja, két másik lány pedig rugdosni kezdi az áldozatot, majd Flavia ököllel üti, később mások rászólnak, hogy fejezze be, s az áldozatot felsegítik a földről.

A rendőrség néhány óra alatt azonosította a diáklányokat, mint kiderült, mindannyian a Mihai Viteazul kollégium kilencedik osztályos tanulói (párhuzamos osztályokba járnak) és mindez valószínűleg hétfőn történt, egyelőre nem világos, hogy a tanítási idő alatt, vagy sem. Információink szerint az a diáklány, akit az áldozat Flaviának nevez, nem először cselekszik erőszakosan.

Nem zárhatják ki

Amint Claudiu Damian tanfelügyelőségi szóvivőtől megtudtuk, jelenleg egy belső ankét zajlik a tanintézetben, később összeül az osztálytanács, s eldönti, milyen intézkedéseket javasol majd az osztályfőnöknek. Az érvényes jogszabályok szerint javasolhatják a magaviseleti jegy levonását és az is lehetséges, hogy a verekedős diáklányokat ideiglenesen, fegyelmezési céllal más osztályba írassák. A kizárás az iskolából nem lehetséges, mondta a szóvivő, mivel a lányok kilencedikesek és tizedik osztályig kötelező az oktatás.

A tanintézet kamerái által rögzített felvételeket is meg fogják vizsgálni, hogy kiderüljön, pontosan mikor történt mindez. Amint az interneten cirkuláló filmből is kiderül, az agresszióra nem az iskola területén került sor, a diákoknak pedig a tanítás ideje alatt nem szabad elhagyniuk a tanintézetet. Ha mégis megtették, akkor az iskola személyzetét is felelősségre vonják majd.

Ezzel párhuzamosan a rendőrség összeállította a bűnügyi dossziét és átadta a nagyváradi ügyészségnek, mely folytatja a vizsgálatokat, hogy pontosan megállapítsák az ügy körülményeit. Valószínű, hogy a történteket a testi épség, egészség ellen elkövetett bűncselekményeken belül az „ütések és egyéb erőszakos cselekmények” kategóriájába sorolják, amiért – az eset súlyosságától függően – három hónaptól két évig terjedő szabadságvesztést, vagy pénzbírságot állapíthatnak meg.

Állásfoglalás

A szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben a Bihar Megyei Diákok Tanácsa elítélendőnek és sajnálatosnak tartja az esetet. Megjegyzik azt is, hogy mivel az iskola területén kívül történt a bántalmazás, a megyei tanfelügyelőségnek, de az adott líceumnak, amelyiknek diákjai az elkövetők, sem áll módjában megbüntetni a diáklányokat. Felkérik a kompetens hatóságot, ebben az esetben a Bihar Megyei Rendőr-felügyelőséget, hogy az érvényben levő büntetőtörvény, illetve a polgári törvényhozás értelmében járjanak el. A büntetőjogi szankció a diáklányok iskolából való kirúgását eredményezi. „Lesújtó, hogy a diákok körében ilyesmi történik. Ebben megmutatkozik az oktatási rendszer hiányossága, amelyik nem fordít kellő megelőző módszereket a fiatalok körében jelentkező agresszió leküzdésére. Meggyőződésünk, hogy ez az eset nem egyedülálló, és hogy hasonló verekedések egyre gyakrabban történnek, elsősorban ott, ahol hiányos a nevelés. Elszomorító az is, hogy először ilyen eseteknek kell megtörténniük ahhoz, hogy tudatosítsuk társadalmunk valós problémáit” – nyilatkozta Maghiar Titus, a Bihar Megyei Diákok Tanácsának elnöke.A kommentelés opció, a jó magaviselet kötelező! Moderációs elveinket itt olvashatja .