Dénes István-Lukács a jelölt

Dénes István-Lukács élesdi lelkipásztor
Dénes István-Lukács élesdi lelkipásztor
A presbitérium javaslata alapján a nagyvárad-olaszi református egyházközség közgyűlése úgy határozott, Dénes István-Lukács élesdi lelkipásztort, a Bihari Református Egyházmegye esperesét, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület generális direktorát hívja meg, legyen az egyházközség új lelkésze.

Információnk szerint a közgyűlésen 160-an voltak jelen, 144 igen, 15 nem és 1 érvénytelen szavazat született. A döntés két hétig megfellebbezhető, és csak utána lép hatályba, ami azt jelenti, hogy március 12-től lesz érvényes, amennyiben nincs óvás, vagy valami egyéb okok miatt nem kell megismételni. Ha minden rendben akkor pedig, április 1-től lehet elfoglalni az állást. A beiktatás hivatalos, ceremoniális vagy ünnepi részéről, hogy ezt mikor szervezik meg, arról a presbitérium fog dönteni közösen az új lelkésszel. Ez egy bevett törvényi szokás, mint ahogy az is, hogy elsejétől kezd mindig egy új lelkész.
Dénes István-Lukács a presbitériumnak a közgyűlés által jóváhagyott döntését elfogadta, a következő időszakban meg kell még történnie a papíroknak az egyházi főhatóságokhoz való felterjesztése, illetve a tiszteletes is megkapja a jegyzőkönyvet stb. Innentől kezdve indul a kivizsgálás, és ha minden rendben van, akkor ez az ügymenet.
Mint ismert, a várad-olaszi egyházközség tavaly decemberben maradt parókus lelkész nélkül, Veres-Kovács Attila váratlan halála miatt.

Ciucur Losonczi Antonius