Dendrológiai park a várárokban

Dendrológiai park a várárokban
Bihar megye – Nagyvárad Helyi Tanácsa jóváhagyta, hogy a várárokban dendrológiai parkot létesítsenek. A beruházás 88,09 százalékát a központi költségvetésből fedezik, a fennmaradó összeg önrész.

Egyszer már tárgyalt a helyhatósági testület a várárokban létesítendő dendrológiai parkról. Akkor elvi beleegyezését adta a testület. Most az erről szóló határozat-tervezet került a tanácsosok asztalára. A tervezett beruházás 1.585.928 lejbe kerülne, amelynek 88,09 százalékát a központi költségvetésből, a fennmaradó 11,91 százalékot a helyi költségvetésből fedeznék. Ez utóbbi értéke 188.912 lej.

Elsőként Vági László tanácsos megkérdezte az ingatlanügyi igazgatótól, hogy megkérték-e már a beruházásra a városfejlesztési bizonylatot? Marcel Bolos azt válaszolta, hogy aláírták a szerződést a Környezetvédelmi Minisztériummal, ennek alapján kapják a Környezetvédelmi Alapot Kezelő Ügynökségtől (AFM) a beruházás értékének közel 90 százalékát. Magabiztosan jelentette ki: megszerzik a bizonylatot is.

Vági László műépítészként figyelmeztette az igazgatót, hogy műemlékileg védett övezetről van szó, ezért még a Művelődési Minisztérium jóváhagyását is meg kell szerezniük, amit a városfejlesztési bizonylatnak is elő kell írnia.

Sértődöttség

Marcel Bolos sértődötten válaszolt: „Jobb ha semmit sem csinálunk, mert akkor nem tévedhetünk”, majd váratlanul hozzátette: megvan a városfejlesztési bizonylat is, sőt az is kiderült, hogy tudomása van arról is, hogy a szakminisztérium jóváhagyását is meg kell szerezniük. Megígérte, mire megkapják a pénzt ezt is megszerzik, bár mintha nem sikerült volna ezzel meggyőznie Vági Lászlót, akinek már voltak rossz tapasztalatai hasonló esetekben. Végezetül több személyt is javasoltak a projekt megvalósítását felvállaló bizottságba, többek között Marossy Annát, Pafka Ernőt és Dumitru Noanet, illetve nevesítés nélkül a Körösvidéki Múzeum és a Nagyváradi Egyetem egy-egy biológus szakemberét.

Péter I. Zoltán