Debrecenben mutatja be az EU a Fekete-tenger Programot

Népes nemzetközi vendégsereget fogad 2007. december 13-14-én az Észak-alföldi régió központja, Debrecen.

Az EU Régiók 3 Bizottsága Külügyi Bizottsága(továbbiakban: RELEX Bizottság)kihelyezett ülésének résztvevői között üdvözöl majd a régióközpont körülbelül százötven Európai Uniós tisztviselőt (Régiók Bizottsága tagokat, Európa Parlamenti képviselőket, Európai Bizottsági képviselőket), valamint a Fekete-tenger program által érintett területek képviselőit. Ez utóbbi csoport jelenlétének az ad különösen örvendetes apropót, hogy ezen alkalommal mutatja be az Európai Bizottság egyik új kezdeményezését, az Ukrajnát és Romániát is érintőFekete-tenger Programot.

Az Európai Unió már eddig is jelentős erőfeszítéseket tett – széles körű együttműködési programjai révén – a Fekete-tenger térségében zajló demokratikus és gazdasági reformok ösztönzésére, a stabilitás kiterjesztésére és a fejlődés támogatására. 2007. január 1-jén két fekete-tengeri tagállammal, Bulgáriával és Romániával bővült az Európai Unió. A fekete-tengeri térség számos értékes lehetőséget kínál, illetve számos kihívással jár – ezek összehangolt regionális szintű fellépést kívánnak meg.
A rendezvény kiváló lehetőség arra, hogy az Európai Unió figyelme Magyarországra, és a határ menti térségekre irányuljon.

Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács meghívását azért is fogadták el, mert az ország keleti szegletén kiemelt fontossággal bírnak a határon átnyúló fejlesztések, hiszen régiónk két Európai Uniós tagországgal, és – egyedüli régióként – Ukrajnával is határos. A régió e téren élen is jár, számtalan kezdeményezéssel büszkélkedhet. Az Észak-alföldi régió Kárpátalja megyével és az Észak-nyugat romániai régióval eddig is számos projekt megvalósításában működött közre, mivel fontosnak tartják, hogy – a régiót alkotó megyéket az Európai Unió felé képviselő – Regionális Fejlesztési Tanács kapocsként működjön közre a régiót övező határ menti területek kölcsönös előnyökre alapozott fejlesztésében.

Az 1994-ben, az Európai Unióról szóló szerződés értelmében létrehozott Régiók Bizottsága (RB) Európa regionális és helyi hatóságainak képviselőit tömörítő tanácsadó testület. Mielőtt egyes helyi és regionális irányítást érintő kérdésekben (például regionális politika, környezetvédelem, oktatás és közlekedés) uniós döntéseket fogadnak el, ki kell kérni az RB véleményét. A Régiók Bizottságának 344 tagja van.