“De szállva, ím, elsők között a sorban”

Mikló Ferenc emlékplakettet adott dr.Hoppál Péter államtitkárnak is
Mikló Ferenc emlékplakettet adott dr.Hoppál Péter államtitkárnak is
Ünnepi istentisztelettel, versekkel, keresztelővel, elismerések átadásával, koszorúzással és egy, a költő eszmei örökségét őrizni hivatott beruházás bemutatásával emlékeztek vasárnap Szalontán Arany János keresztelésének 200. évfordulójára.

Arany János születésének és keresztelésének 200. évfordulója alkalmából tartottak újabb ünnepséget Szalontán, vasárnap délben. Ez a református templomban kezdődött, az ünnepi istentiszteleten Mikló István Boldizsár hirdetett igét. Mint elmondta: a költőt március 2-i születése után 8 nappal keresztelték meg, ám a megemlékezés célja nem a költő életútjának elemzése, hanem az ige felmutatása. Bár, mint kiderült, ez nem esett messze egymástól, hiszen a költő életét, munkásságát meghatározta hitvilága, reformátussága. A lelkész kifejtette: Arany legnagyobb lelki szenvedése közepette is a krisztusi utat tartotta iránymutatónak (például lánya elvesztésekor), vagy például a Fiamnak című versében, melyben Pál apostolnak a zsidókhoz írt leveléből idéz (“Bujdosunk e földi téreken”). Az idén 500. évfordulóját ünneplő reformáció célja is ez volt: mindenki élhesse meg hitét úgy, hogy maga olvashassa, érthesse a Szentírást. Számunkra is ez legyen a cél: ne a körülményeket nézzük, hanem azt, aki vezet az úton, zárult az igehirdetés.

Az aranyi örökség

A gyülekezeti kórus énekszáma után Mikló Ferenc lelkész köszöntötte a megjelenteket, közöttük dr.Hoppál Péter és dr.Naszvadi György államtitkárokat, illetve Török László helyi polgármestert. A Bihari Egyházmegye korábbi esperese egyebek mellett kifejtette: ennél az úrasztalánál keresztelték 200 éve Aranyt, kinek csodás költészetét, nyelvművészetét nagyban befolyásolta ez a továbbiakban. Hozzátette: hálásak a magyar kormánynak, hogy támogatja az új iskolaépület és szórványkollégium építését, ugyanakkor a pedagógusok és diákok “szent kötelességének” tartja az aranyi örökség őrzését, továbbadását, mely mindannyiunké. Ennek jegyében (az ünnepség egy későbbi időpontjában) emlékplakettet adott át Dánielisz Endre, Mészár Julianna és Koszorús Erzsébet nyugdíjas tanároknak munkájuk elismeréseként.

Értékformáló erő

“Szalontára jönni mindig öröm, különösen az egy ilyen jeles évfordulón” – kezdte beszédét dr.Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár, felelevenítve, hogy az elmúlt években többször több funkciót betöltve is járt a hajdúvárosban. A nagy elődök példájával élni értékformáló erő, mely jobbá teheti magyarságunkat és békésebbé a világot, mondta a politikus, hozzátéve, hogy ezen megfontolásból hirdette meg a kormány születésének 200. évfordulóján az Arany János Emlékévet. Manapság is példaképekre, fogódzókra van szükségünk, nyelvi és kulturális összetartozásunk avat minket egy nemzetté, fogalmazott az államtitkár, mintegy bátorításként Arany Magányban című verséből idézve végezetül: “Bízvást!… mi benn vagyunk a fősodorban: / Veszhet közőlünk még talán nem egy: / De szállva, ím, elsők között a sorban, / Vásznunk dagad, hajónk előre megy!”

Keresztelő

Stílszerűen Arany-versek is elhangzottak: Fekete Regina, Zsorda Dorottya, Györgypál Gergő, Györgypál Tamás mondák el a Honnan és hová, a Magányban, az Él-e még az Isten? és a Fiamnak címűeket. Ha pedig Arany János keresztelésének évfordulóján voltunk a templomban, mi lehetett volna jobb “koreográfia”, mint az ünnepi istentiszteletet is keresztelővel zárni? A költő után 200 évvel a kis Boglárkát tartották keresztvíz alá, aki – ki tudhatja? – még maga is kiemelkedő alakja lehet szülővárosának. Ezen istentiszteleten nem csak Krisztus, de Arany János lelke is mellénk ült a padokban, engedte útjára a gyülekezetet Mikló Ferenc, a távozók pedig a kijáratoknál egy könyvjelzőt kaptak, melynek egyik oldalán a reformáció emlékévét megörökítő illusztráció volt, a másikon ellenben a helytörténeti értékkel bíró anyakönyvi bejegyzés fotója Arany János kereszteléséről. A továbbiakban a templom és a költő nevét viselő iskola között található szobor megkoszorúzása volt soron: a 10 nappal korábban elhelyezettekhez a vendégek, az egyházközség, az iskola, az elöljáróság és az RMDSZ képviselői tettek újabb koszorúkat.

Végéhez közeledő beruházás

Az eseménysor végezetéül be lehetett járni a már említett új iskola és szórványkollégium nem messze lévő, még építőtelep-képét mutató ingatlanát. A hivatalos tábla szerint 2014. szeptemberében kezdődött és meghosszabbított határidővel idén szeptemberben fog befejeződni a beruházás. Mint megtudtuk, több mint 3 millió euróval támogatta a magyar kormány a négy szintes (földszint + 3 emelet) épület és a sportpálya létrejöttét. Az előrehaladott kivitelezés jelen állapotában már látható, hogy tágas, világos osztálytermek, lakószobák, modern mellék- és kiegészítő helyiségek fogják várni a (tervek szerint) több mint 1200 diákot nem csak Szalontáról, de az egész Erdőhátról.

Rencz Csaba