De minimis támogatások

A 2014/867. számú Hivatalos Közlönyben megjelent azon úgynevezett de minimis támogatások struktúrájának az elfogadása, melyek azon kedvezőtlen hidrometeorológiai jelenségek okozta károk kompenzálására vonatkoznak, amik 2014 májusa és júliusa közt nyilvánultak meg a méhészeti szektorban.

Kedvezményezettek lehetnek méhészek, termelői igazolvánnyal rendelkező természetes személyek, egyéni és családi vállalkozások, valamint jogi személyiséggel rendelkező vagy sem, bármilyen társulási formák, melyek, illetve akik kumulatív a következő kritériumoknak kell eleget tegyenek: igényeljenek de minimis támogatást, az agrárnyilvántartásban jegyzett méhcsaládokkal rendelkeznek, a megyei élelmiszer-biztonsági és állat-egészségügyi hatóságnál regisztrált/engedélyeztetett méhcsaládjaik vannak, amennyiben kiegészítő és biológiailag stimuláló tápokat szereznek be, ezt be kell jelenteniük az illetékes intézménynél. A pénzügyi támogatás a kedvezményezettek által eszközölt pluszköltségekért jár, melyekre a bevezető mondatban említett körülmények miatt volt szükség, a következő mértékben: 4 lej/méhcsalád legtöbb 75 családos méhes esetében; 7,5 lej/méhcsalád 75 családnál több méhes esetében. A dokumentumok benyújtási határideje október 31-e. Ezzel kapcsolatos és egyéb információk a www.directiaagricolabihor.ro honlapon vagy a 0259/416.722 telefonszámon kaphatók.