Gyászhírek 2015. augusztus 14.

Gyászhírek 2015. augusztus 14.
Fájó szívvel emlékezünk az egy éve elhunyt édesanyára, KISS IDÁRA. „Megállt a szív, mely élni vágyott,/pihen a két kezed, mely dolgozni imádott,/két kezed munkáját mindenhol látjuk,/szerető jóságod szívünkbe zárjuk./Szíved súgta: Isten veletek, most már csak azt kérem tőletek,/szeressétek egymást, ha én már nem leszek.” Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Lánya Irénke és családja.


Őszinte részvétünk ifj. dr. BIRÓ BARNÁNAK és családjának a szeretett apa, nagyapa, id. dr. BIRÓ BARNA halála miatt érzett fájdalmukban. Őszinte együttérzéssel Biró Böske és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak sógorom, ILLYÉS BÉLA elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodj békében. Özv. Illyés Lászlóné és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki GARDÓ ÉVÁNAK, GARDÓ LÁSZLÓNAK és az egész családnak a szeretett édesanya, anyós és nagymama elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében, pihenése legyen csendes. Juhász János, Irén, Anett.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel emlékezünk a drága férjre, apára, nagyapára, apósra, id. BÁNYAI LAJOSRA (Semlyén),
akit ma egy éve ragadott el tőlünk a kegyetlen halál. „Szíved pihen, a mienk vérzik,/a fájdalmat csak az élők érzik./Számunkra te sosem leszel halott,/örökké élni fogsz, mint a csillagok./Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél,/ha szólnál hozzánk, ha ránk nevetnél,/amíg csak élünk, rád emlékezünk,/az együtt töltött időt, nem feledjük,/lélekben mindig itt leszel velünk./Fájó szívünk fel-fel zokog érted,/örökké szeretni fogunk téged.” Felesége Irma, fia Lajos, lányai: Márta és Irmuska családjaikkal.

*

Fájdalommal emlékezem legkedvesebb barátomra, KŐSZEGI BÉNIRE (TATA, élt 82 évet), akinek jóságos szíve hat hete megszűnt dobogni. A jó isten adjon neki örök nyugodalmat. Örökké bánatos gondozója Pali.

*

Kegyelettel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, nagyapára és apósra, KUN KUTI JÁNOSRA, akit augusztus 16-án lesz 2 éve, hogy elragadta a halál szeretett családja köréből. Feledhetetlen emlékét örökké őrizzük. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk KOKOVECZ MIHÁLYRA (élt 33 évet) halálának 6. évfordulóján. „Lám ennyi az élet, gondoltad-e,/egy pillanat és mindennek vége,/szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe./Maradt a bánat, egy csendes sirhalom,/szerető szívünkben gyász és fájdalom.” Emlékedet őrzi édesanyád és testvéreid.

*

Sírig tartó fájdalommal emlékezünk a 8 éve, tragikusan elhunyt, drága gyermekre, testvérre és édesapára, SERCHELI VLADIRA (élt 31 évet). „Várjuk, míg élünk, várjuk őt,/hátha egyszer ott áll az ajtónk előtt,/aztán a valóság ránk szakad, lelkünk tovább fáj a kín alatt./Ébresztem a napot, hogy ma szebben keljen,/az apukám sírja felett arany fénye legyen./Kiáltok, hogy te is halld odaát, hol vagy?/Nélküled üres a világ./Várunk, de te nem jösz, mert nem jöhetsz,/mi megyünk majd hozzád, ott leszünk veled./Szívünkben megmarad szép emléked, legyen áldott, örök pihenésed.” Bánatos szüleid, nővéred Angelika, öcséd Adrian, lányod Vanesa és nagynénéd Erzsike.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára, nagyapára, déditatára, KIRÁLY JÁNOSRA halálának második évfordulóján. Emlékét szeretettel megőrizzük. Nyugodjon békében. Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, JUHÁSZ OTILIÁRA, aki három éve hagyott itt bennünket. Szerető családja.

*

3 éve, hogy elment JUHÁSZ OTILIA (TIA), itthagyta a férjet, unokáit, az egész családot. Örökké bánatos férje Józsi.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesapára és nagyatatára, SELYEM SÁNDORRA (ny. tanár, Élesd) halálának tizenharmadik évfordulóján. Drága emlékét szívünkben őrizzük. A bánatos család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett anyánk, POP MARGARETA (szül. TRUTIA) hosszú betegség után elhunyt. Temetése pénteken, 2015. augusztus 14-én 14 órakor lesz a Haşaş kápolnából. Lánya Magdi és fia, Tibi és családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzom unokahúgomtól, SOLTÉSZ EDITHTŐL. Négy évnyi remény és küzdelem után a kegyetlen betegség győzött. Pihenésed legyen nyugodt, Isten veled. Kalmár Erzsébet és József.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó anyára, nagymamára, dédire, VÁRDAI BEREK PIROSKÁRA (Erdőgyarak) halálának 6. évfordulóján. El nem feledünk soha, szívünkben örökre megmaradsz. Emlékezik rá leánya Manyi, unokái Dóra, Sanyi, unokaveje Bandi, dédunokája Rájmi.

*

„Mindenki akkor támad fel, amikor sorra kerül: először Krisztus, majd amikor ő eljön, azok is mindannyian, akik Krisztusban tartoznak.” KISS IRÉN, FARKAS IMRE, PELE MARIA, MANEA IORGU, POP MARGARETA, POPA FLOARE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

Címkék: