Gyászhírek 2015. június 12.

Akt.:
Gyászhírek 2015. június 12.
Sohasem halványul el szívünkben emléked, sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted. Fájó szívvel emlékezünk a drága gyermekre, férjre, édesapára, apósra, nagyapára, OLÁH TIBORRA (Székelyhíd), aki 5 éve távozott el közülünk. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Gyászoló családod.


Szomorú szívvel, de Isten akaratát elfogadva emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, testvérre,
ID. GÁBOR JÁNOSRA (Érmihályfalva), aki ma 3 éve, hogy visszaadta lelkét Teremtőjének. „Szerető férj voltál, drága édesapa, / Bánatos családodnak őrzőangyala, / Sírod előtt áll szerető családod, / Pihenj békében, legyen szép az álmod.” Emlékét szívében őrző családja.

*

Szeretettel emlékezünk drága szüleinkre, ID NAGY SÁNDORRA halálának 16. és ÖZV. NAGY ERZSÉBETRE (BALOG)
halálának 7. évfordulóján. „Tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél.” Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes. Bánatos gyermekeik és családjuk.

*

Halálának első évfordulóján emlékezünk SZAKÁCS JANIRA (Szalacs). Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod, / Hiába szólítunk, nem halljuk már hangod. / Egy jajszó, nem sok, amit nem mondtál, csak elmentél a halál hosszú útján! / Szíved már nem fáj, de a miénk vérzik, a fájdalmat, a szenvedést szeretteid érzik. Szerető bátyja Jóska és sógornője Margit.

*

A volt 3-as Számú Középiskola 1965-ben végzett XI.C-s diákjai az 50 éves érettségi találkozó alkalmából kegyelettel emlékeznek NUTESCU OCTAVIA, TODOR BÉLA, VONHÁZ ROZÁLIA, VONHÁZ ANTAL, REVILÁK MÁRIA, SZÁMTARTÓ KORNÉLIA, HARMATI JUDIT, IMPLOM IRÉN, tanárokra, valamint, BALOGH IBOLYA, BAYER ANNA, BERECZKY MATILD, CSORBA ERZSÉBET, MADAR GYULA, I. MOLNÁR MÁRIA, PÉTER MÁRIA, volt osztálytársakra.

*

Szívünkben el nem múló fájdalommal, tudatjuk, hogy FODOR ETELKA (Pusztaújlak) hosszan tartó betegség után, életének 84 évében elhunyt. Temetése június 13-án 14 órakor lesz a gyászháztól. Isten adjon neki örök nyugodalmat. Gyászolja szerető férje Lajos fia Laci menye Kati, unokái Lacika és Zoltán és azok családjai.

*

Fájó szívvel búcsúzom szerető testvéremtől, FODOR ETELKÁTÓL (Pusztaújlak), aki hosszú betegség után elhunyt. Áldott legyen a föld amiben megpihen. Búcsúzik tőle szerető testvére Julika, sógora Béla, keresztfia Zoltán és felesége Annamária.

*

Fájó szívvel emlékezem szeretett páromra, PUSKÁS JÓZSEFRE, aki 6 hónapja örökre itthagyott. Nem tudott búcsúzni, nem volt rá ideje, a jó Isten hívta, el kellett mennie. Szívemben emléke élni fog örökké. Giza.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KOVÁCS ISTVÁNNAK és családjának szeretett édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A SAO-TEAM Kft. vezetősége.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki KOVÁCS ISTVÁNNAK és családjának a szeretett édesapa elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. A SAO-TEAM Kft. talpaló részlegének munkaközössége.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa és nagyapa, FAZEKAS JÓZSEF (Nagyszalonta) június 7-én, 86 éves korában elhunyt. Temetése június 13-án, szombaton 13 órakor a nagyszalontai temetőben lesz. A gyászoló család.

*

Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama,
ÖZV. BEKE ILEANA 86 éves korában visszatért Teremtőjéhez. Temetése június 13-án 12 órakor a püspöki temetőben.
A gyászoló család.

*

Kedves olvasók! A nagy érdeklődésre való tekintettel újraindítjuk a részvétnyilvánító rovatunkat, amit tőlünk független okokból függesztettük fel. Továbbra is állunk rendelkezésükre szolgáltatásainkkal a nap 24 órájában. Az Út Végén Kft.

*

„Fogadd magadhoz Krisztus, ki meghívtad őt, és ti, angyalok, vezessétek a mennyország örömébe.” FIKÓ GYULA, BEKE ILONA, HORABLAGA NICOLAE, IEPURE TEODOR, ZAHARIEA PARASCHEVA, COITA GAVRIL. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” KFT Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájdalommal emlékezünk ID. SZABÓ KÁLMÁNRA (Érmihályfalva), aki 6 éve örökre itthagyott bennünket. „A múltba visszanézve, valami fáj, valakit keresünk, aki nincsen már. Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, szívünkben örökké megmarad emléked. Érted hulló könnyeink soha el nem múlnak, a jó Isten adjon örök nyugodalmat!” Bánatos felesége Mária, gyermekei, menye, unokái és dédunokája.

*

Szeretettel emlékezünk HAJDU JÓZSEFRE, aki már 10 éve és, HAJDU LÁSZLÓRA, aki már 7 éve nincs közöttünk. Emléküket szívükben őrző szeretteik.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, IUHÁSZ JÓZSEFRE, akinek szíve egy éve megszűnt dobogni. „Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha,/ Kit lelkünkben látunk, nem megy el soha./ A temető csendje ad neki nyugalmat,/ Szívünk fájdalma örökre megmarad.” Felesége Ilu és családja.

*

A feltámadás reményében, fájó szívvel emlékezünk az elhunyt családtagjainkra, a szülőkre, nagyszülőkre, ID. SZILÁGYI JÓZSEFRE, nejére, PAPP JULIÁNÁRA, fiukra, a testvérre, nagybácsira, aki idegenben nyugszik, akiért nem szólt a harang,
IFJ. SZILÁGYI JÓZSEFRE, drága gyermekeinkre, VARKUS GYÖNGYIKÉRE és IFJ. VARKUS LAJOSRA, a testvérre, és
ID. VARKUS LAJOSRA, a férjre, apára, nagyapára. Özv. Varkus Lajosné és szerető családja, fiai, menye, unokája.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, anyára, anyósra, nagymamára, LÉVAI ERZSÉBETRE (szül. LOVAS),
aki 10 éve eltávozott szerettei köréből. Szentmise 20-án 10,30 órakor a Barátok templomában. Férje Feri, Ferike, Mihaela, Yvette, Krisztián.

*

Örökké tartó fájdalommal emlékezünk szeretett szüleinkre, akiknek jóságos szerető szívei megszűntek dobogni, GÁLFFY JOLÁNNÉRA (19 éve), és GÁLFFY GYULÁRA (14 éve). Bánatos leányaik Kati és Ildi és családjuk.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor május 3-án hat hete, hogy elveszítettük a drága, jó édesanyát, anyóst, nagymamát, MATEUŢ ANAT (NUSI). Egy májusi napon életed véget ért, bánatot ránk hagyva, hirtelen elmentél. Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. De az élet csendben megy tovább, emlékedet megőrizzük egy életen át. Fiad Laci, menyed Mihaela, unokáid Lori, Vanessa, Lorenzo, lányod Nusi, vejed Jani, unokád Anita.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy szeretett férjem, ID. KOVÁCS ISTVÁN (szül. Érkörtvélyesen) 71 éves korában, hosszú szenvedés után visszaadta lelkét teremtő Istenének. Utolsó útjára pénteken 12 órakor kísérjük a városi ravatalozóból. Egy jajszó nem sok, amit nem mondtál, csak elmentél, minket itthagytál. Szíved már nem fáj, de a miénk vérzik, a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik. Nyugodj békében! Búcsúzik tőled szerető feleséged Irénke.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesapától, apóstól, ID. KOVÁCS ISTVÁNTÓL, aki hosszú szenvedés után 71 éves korában elhunyt. Látván sírhelyed, / Szemem könnyeket ereszt. / Utoljára akartam mondani, hogy szeretlek,/ De már nem volt idő, elhagytál minket. / Ha kívánhatnék egyet, az lenne,/ Bár láthatnám ragyogó szemedet. / Mikor megtudtam, hogy már nem látlak többet,/ Nagyon távol éreztem magam tőled. / Én még mindig szeretlek téged,/ S elfelejteni nem foglak, ígérem. / Te még most is velünk vagy, / S szólsz a gondolatomban. / Ha itt lennél azt mondanám, / Örökké szeretlek, édesapám.
Szerető fia Pityuka és menye Aurica.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló FAZEKAS családnak a szeretett apa, após, nagyapa elhunyta miatt érzett fájdalmában. Dávid Anikó és Józsi.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mérhetetlen fájdalommal emlékezünk a ma 10 éve elhunyt szerető férjre, édesapára, apósra és nagyapára, ID. FAZEKAS IMRÉRE. Még mindig fáj nagyon, talán örökre így marad, hogy mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Ránézünk a fényképedre, látjuk szemed ragyogni, érezzük az arcunkon a könnyt lefolyni. Ha itt lennél és megkérdeznél miért fáj, mi bajunk, mi az felelnénk, a szívünk fáj, mert hiányzol nagyon! Emlékét megőrzi felesége Florica, gyermekeik Carmen, Mihaela, Imi, Monica és azok családja.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma 3 éve elveszítettük szerettünket,
NAGY ZSIGMONDOT. (Nyüved) Nem az a fájdalom amitől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordozunk némán, csendesen. A gyászoló család és egyetlen unokája Petike.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk MÉSZÁROS SÁNDORRA halálának 7. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Felesége Erzsike, fia Sándor, menye Ildikó, unokája Marci.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, apósra, testvérre, SÁRKÖZI GERŐRE, aki 2 éve távozott el szerettei köréből. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, após, nagytata, MAJOROS SÁNDOR életének 70. évében betegség következtében eltávozott közülünk. Temetése június 13-án 13 órától lesz a szentimrei temetőben. „Elfáradtál az élet tengerén, /Pihenj csöndben a föld lágy ölén. Ha ránézünk sírodnak kövére, /Szorgalmas munkádnak e sír lett a bére./Istenünk kérünk, vedd helyettünk oltalmadba őt,/ Tárd ki kapudat nyugodni vágyó lelke előtt.” Emléke örökre velünk marad. Gyászoló családja: lányai Gyöngyi és Anikó, vejei Karcsi és Zoltán, unokái Rymond és Patrik.

Címkék: