Megóvták a levédési kérelmet

Akt.:
Megóvták a levédési kérelmet
Újabb botrány borzolgatja az amúgy sem csendes helyi magyar politikai, civil stb. viszonyokat. Csütörtök délelőtt a Szent László Napok szervezői és az Erdélyi Magyar Néppárt váradi szervezete küldött a médiának egy közleményt, rá néhány órával pedig az RMDSZ.

A Szent László Napok szervezői és az Erdélyi Magyar Néppárt váradi szervezete által jegyzett közleményből kiderül: amikor a közelmúltban le akarták védetni az Állami Találmányi és Védjegyhivatalnál (OSIM) a Szent László Napokat, a rendezvény saját készítésű logóját és az egyéb arculati elemeket, tudomást szereztek róla, hogy az RMDSZ is benyújtott már egy kérvényt a hivatalhoz ennek levédésére. A szervezők óvást nyújtottak be a levédés megakadályozására és jogi úton próbálják igazukat érvényesíteni, mivel szerintük az RMDSZ eme cselekedete kimeríti a szellemi tulajdon ellopásának fogalmát. A közlemény aláírói felháborítónak tartják, hogy olyanok próbálják kisajátítani a rendezvényt, akiknek semmilyen közük nem volt annak szervezéséhez. Követelik az RMDSZ-től, hogy vonja vissza „tudatos lopási szándékkal benyújtott igénylését a hivataltól”.

Az RMDSZ Bihar megyei szervezete közleményében kijelenti: Szent László király kultuszának első számú ápolója a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye, ezért, ha megkapják a védjegyet a Szent László Napokra és a logóra, akkor azt ingyenesen átadják a római katolikus egyházmegyének. A Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei ügyvezető elnöke által szignált közlemény szerint „a vizuális elemek, logók, szlogenek használatáról nehéz, vagy kérdéses olyanoktól erkölcsi útmutatást kapni, akik a tavalyi parlamenti választásokon az RMDSZ arculati elemeit, szlogenjeit használták sajátjukként”.

Ki ápolhatja Szent László kultuszát?

Csütörtökön nyilatkozott ez ügyben szerkesztőségünknek Fodor József, az egyházmegye általános helynöke. A vikárius kijelentette: nem egy civil, vagy politikai szervezet dolga, hogy a szentek tiszteletét fenntartsa és ápolja. „Elsősorban a nagyváradi egyházmegye feladata, hogy ápolja a szentek tiszteletét. Meg kell tekinteni a Magyar Értelmező Szótárat, hogy mit jelent tulajdonképpen a szentek tisztelete. Ez egy vallásos jellegű tisztelet, semmiképpen sem civil vagy politikai. Jól tette az RMDSZ, hogy le akarja védetni a Szent László Napokat. A szervezők nyugodtan rendezhettek volna Magyar Napokat, László Napokat, de Szent László Napokat nem, mert ez egyszerűen nem az ő dolguk. Mi nem akarunk magyarkodó, melldöngető akciókban részt venni, ugyanis a mi feladatunk nem ez, hanem a szentek tiszteletének fenntartása”, közölte Fodor József, aki kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy ha az RMDSZ átadja nekik a védjegyet, akkor azt tisztelettel elfogadják.

Információink szerint az uniós előírásoknak megfelelően bárki benyújthat védjegykérelmet az Állami Találmányi és Védjegyhivatalhoz. Ezt a hivatal formailag ellenőrzi, majd a saját honlapjára teszi fel (www.osim.ro). Az igénylést mintegy két hónapig lehet véleményezni az érdeklődőknek. Ha a kérelmet valaki megóvja, akkor létrehoznak egy háromtagú bizottságot, hogy kivizsgálják az eredeti kérelmet és az óvást. Ha a testület elfogadja az óvást, nem folytatják tovább a vizsgálatot.

Az alábbiakban a két közleményt közöljük teljes terjedelmükben

Idegen tollakkal ékeskedne a Bihar megyei RMDSZ

– Ellopná a Szent László Napok szervezőitől a sikereket a Bihar megyei RMDSZ. Az állami védjegyhivatalhoz benyújtott, a rendezvény arculatának levédésére vonatkozó kérvényüket a szervezők megtámadták.

Már közel egy hónapja véget értek a Nagyváradon első alkalommal megszervezett Szent László Napok – Nagyváradi Magyar Napok. A rendezvény sikeréről beszámolt a helyi és az országos sajtó, és a nagyváradiak minden elvárást felülmúló – több, mint harmincezres – részvétele a szervezőket megerősítette abban a tudatban, hogy megérte a sok fáradtságot, és a megfelelő tanulságok levonása után jövőre is megszervezik a programsorozatot.

Alig pihentük ki a szervezés fáradalmait, a jövőt illetően első lépésként úgy döntöttünk, hogy az Állami Találmányi és Védjegyhivatalnál (OSIM) levédetjük a Szent László Napokat, rendezvényünk saját készítésű logóját és a további arculati elemeket. Ekkor szereztünk tudomást arról, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) – a Bihar megyei szervezet –, amely semmilyen formában nem vett részt a szervezésben, benyújtott egy kérvényt az illetékes hivatalhoz a mi rendezvényünk nevének és logójának a levédésére. Lényegében ezzel a mi sikereinkre próbál rátelepedni, a mi munkánkból akar saját haszonra szert tenni, saját rendezvényeként beállítani a nagyközönség előtt már jól ismert Szent László Napokat. Cselekedete kimeríti a szellemi tulajdon ellopásának fogalmát. Mi, a Szent László Napok szervezői óvást nyújtottunk be a levédés megakadályozására, és jogi úton próbáljuk igazunkat érvényesíteni. A rendezvényről számos fotó- és videofelvétel készült, programfüzetünk, plakátunk és szóróanyagaink igazolják, hogy az RMDSZ nem volt a szervezők között, egyetlen programért sem felelt a Szent László Napok keretében. Sőt, a hagyományosan június elsején tartott gyermeknapot „átköltöztette” rendezvényünk idejére, egyértelműen azzal a szándékkal, hogy csökkentse a gyermekprogramjainkon való részvételt. Az már csak mellékes tény, hogy próbálkozásuk sikertelennek bizonyult.

Öntsünk tiszta vizet a pohárba! Nyílt titok, hogy a Szent László Napok szervezői között több politikai és közéleti szereplő is van, mindannyian az erdélyi magyar jobboldal – a Tőkés László EP-képviselő által vezetett Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, valamint a Toró T. Tibor által elnökölt Erdélyi Magyar Néppárt – képviselői. Mivel személyes indíttatásból úgy gondolták, hogy politikai szerepvállalásukat nem óhajtják előtérbe helyezni a rendezvényen, ezért egyszerű szervezőkként voltak jelen a programokon. Munkájukkal hozzájárultak a Szent László Napok sikeréhez, és tették ezt példamutatóan úgy, hogy közben nem próbáltak politikai tőkét kovácsolni maguknak. Sem a Néppárt, sem az EMNT nem kapott kiemelt helyet szervezőként, ugyanolyan minőségben voltak jelen, mint a többi, tucatnyi civil szervezet. Ennek alátámasztására kiemeljük – hogy csak egy példát említsünk –, Zatykó Gyula úgy volt a rendezvény főszervezője, hogy egyben az Erdélyi Magyar Néppárt alapítója és országos alelnöke, de ez semmilyen formában nem került hangsúlyozásra.

Mindezek ellenére úgy érezzük, hogy a Szent László Napoknak semmilyen köze nem lehet a politikához. Ez az ünnep a nagyváradi magyaroké, és ugyanúgy – miért is ne? – nemzetiségtől függetlenül azoké, akik sajátjuknak érzik ezt a várost. Felháborító, hogy ezt olyanok próbálják most kisajátítani, akiknek semmilyen közük nem volt a szervezéshez, sőt, a maguk alattomos módján akadályozni próbálták azt.

Minden jóérzésű magyarnak – és főleg a száznál is több fiatal önkéntesnek – sértheti az önérzetét az RMDSZ ezen erkölcstelen magatartása. Mindannyiunk megnyugtatására kijelentjük: bármi áron megvédjük rendezvényünk politikától mentes tisztaságát. Minden erőnkkel próbáljuk megakadályozni azt, hogy a politikum rátelepedjen a Szent László Napokra, ami éppen azért lett sikeres, mivel szervezői felismerték a ma már kizárólagosan az RMDSZ, vagy annak alárendelt civil szervezetek által rendezett Varadinum hiányosságait, és mertek nagyot álmodni. Merték azt hinni, hogy Váradon, Szent László városában lehet maradandót alkotni, közösséget kovácsolni, és az összetartozás érzését erősíteni. Ezt próbálta bemocskolni az RMDSZ.

Ezúton is üzenjük mindazoknak, akik akadályozni, illetve ellopni kívánják megálmodóitól a Szent László Napokat, fejezzék be megosztó tevékenységüket, lássák be azt, hogy egy olyan rendezvényt sikerült megvalósítanunk, amelyre nagy szükség volt Nagyváradon. Kérjük, hagyják, hogy folytathassuk hiánypótló munkánkat.

Mindazoknak a fiataloknak a nevében is, akik önkéntes munkájukkal hozzájárultak a Szent László Napok sikeréhez, követeljük, hogy az RMDSZ vonja vissza tudatos lopási szándékkal benyújtott igénylését a hivataltól.”

A Szent László Napok szervezői és az Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi szervezete

*

Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének közleménye

Az RMDSZ Bihar megyei szervezete egyértelműen kijelenti:

1. Szent László király kultuszának első számú ápolója a Nagyváradi Római Katolikus egyházmegye.

2.  Az RMDSZ a védjegy levédési döntését megelőzően sokirányú belső és külső konzultációt végzett és úgy döntött, hogy a védjegykérelmet elkészíti és a sikeres folyamodványt követően azt az első pontban leirt erkölcsi és elvi szempontok alapján a Nagyváradi Római Katolikus egyházmegye részére ingyenesen átadja. Erről a szándékunkról az érintetteket tájékoztattuk.

3. Minimum, csúsztatás az, hogy politikamentessé szánták a rendezvényt és a kezdeményezést, hisz például tiltakozó közleményüket is pártaláírás kíséretében küldték ki.

4. Furcsa számunkra az is, hogy a Heidelbergi káté 450 évfordulóján egy volt református püspök, lelkész (Tőkés László) beszél a szentek tiszteletéről, kultuszáról, ez minimum képzavar.

5.  Az RMDSZ nem szándékozott, nem szándékszik semmilyen olyan rendezvényt szervezni, amely történelmi egyházaink saját feladatnak tekintenek. Ezt a minimális értékrendet ajánljuk másoknak is.

6.  A vizuális elemek, logók, szlogenek használatáról erkölcsi útmutatásokat kapni olyanoktól nehéz, vagy kérdéses, akik a tavalyi parlamenti választásokon az RMDSZ arculati elemeit, szlogenjeit (minden magyar …) használta sajátjaként.

7.  Az, hogy jóval a rendezvények után akarták levédeni a védjegyet az sok mindent elárul a szervezőkről. Részünkről minden vitát a továbbiakban erről a kérdésről lezártnak tekintünk.

Szabó Ödön ügyvezető elnökA kommentelés opció, a jó magaviselet kötelező! Moderációs elveinket itt olvashatja .