Dallamok szárnyán

Dallamok szárnyán
Operagálával zárta a Kolozsvári Magyar Opera a 2015-2016-os évadot. A Gála keretében első alkalommal önálló hangversennyel lépett fel Kolozsvár Magyar Gyermekkórusa, amelyet Kovács Dalma vezényelt. Kovács Dalmával a gyermekkórus megalakulásáról, a kórustagokkal való differenciált foglalkozásról, a gyermekek sikerélményéről beszélgettünk.


– Mikor kezdett érdeklődni a zene iránt?

Kovács Dalma Lídia (sz.1988) szülei szerették a zenét, szívesen jártak színházba, operába. A lakótelepi gyermekek megtalálták azokat a helyeket, ahol a maguk módján kicserélhették gondolataikat. Így tudták meg, hogy vannak szülők, akik gyerekeiket zeneóvodába, iskolába íratták be. Várakozáson felül sikerült a zeneiskolába való jelentkezése. Iskolai tanulmányait a kolozsvári „Sigismund Toduță” Zeneiskolában végezte. Ekkor derült ki, tökéletes hallása van, ami ezen a pályán hihetetlen nagy erény. Annak ellenére, hogy a családban a felmenők ágán senki nem volt zenész. Bár a szülőknek jó hangjuk volt. Az apa a földészek kórusában énekelt. A „Gheorghe Dima” Zeneakadémián végezte egyetemi tanulmányait. Tanárai voltak Petre Sbârcea, karmester, a Zeneakadémia tanára (alapképzésen), Victor Dumănescu karmester, a Zeneakadémia tanára (mesteri képzésen). Dr. Nelida Nedelcuț egyetemi tanár a doktori tézisének vezetője. „Interaktivitás a gyermekhangversenyekben” címmel írja a doktori tézisét.

– Hogyan jött létre a Kolozsvár Magyar Gyermekkórusa? Mi a siker titka?

A nemrég alakult Magyar Gyermekkórus fellépett a Kolozsvári Magyar Opera zárókoncertjén, ahol frenetikus fogadtatásban részesült. A 75 tagból álló kórus bizonyította életképességét. Kezdetekről szólva, a karnagy elmondta, hogy több mint 100 gyermek jelentkezett a meghallgatásra. A zenei selejtező eredményeként 75 tagú kórus alakult meg. Mikor elkezdték a felkészülést, a gyermekek sok zenei „dolgot” nem tudtak. Érdekes tapasztalatokat szerezhettek az éneklés során. Mikor egy szólamban énekelnek, nem énekelhetnek hangosabban, mint a többi. Kóruséneklésnek van egy hihetetlen erénye, nevezetesen, hogy összefogja tagjait, fegyelmezett csapattá válnak. Megismerheti a csoportos sikerélményt. A szülők vállalják a szervezést, az egymás közötti kommunikálást. Először az egyszólamú énekkel kezdték. A gyermekek rájöttek arra, hogy nem énekelnek egyedül, a társaimra is figyelnem kell. A többieket hallgatom magam körül. A csapatépítés lassan kialakult. A karmesterre oda kell figyelni. A többszólamú éneklés belső fegyelmet jelent. Figyelni kell a másik szólamra is. Kialakult egy csapat, melynek megvannak a maga alanyai, mindenik a maga értékeivel. A következetesség nagyon fontos. A kórus olyan, mint egy nagycsalád. Kovács Dalma fontosnak tartja a visszajelzést is. Biztatja a kórustagokat, vegyék észre az éneklés során megjelenő hibákat. A gyermekkel való differenciált munka eredményes. A kórustagok között van 20 hiperaktív gyermek, akiket motiválni kell, hogy a figyeljenek, fegyelmet tartsák be. A karnagy először bemutatja a zenei alkotást, elénekeli. Aki egyedül tudja elénekelni a bemutatott zeneszámot, azt a kórustagot díjazza. 25-ös csoportokban vannak osztva. Zenei tevékenységük lényeges elemei a tiszta intonáció, mozgás, pontos ritmika, taps, melyek motiválttá teszik a gyermekeket.

A siker titka a következetes, fegyelmezett munka. Igényes, nagyon szigorú vagyok- mondta Kovács Dalma.

– Fiatal zeneszerzők írnak-e gyermekkórus számára kórusműveket? A mai zeneszerzők a Bartóki- Kodályi gondolatot tovább tudják-e vinni?

A művészetben állandóan keressük az újat. A ma zeneszerzői a jelek szerint gyermekek számára kórusműveket nem nagyon alkotnak. Annak ellenére, hogy könnyűnek látszik, mégis nagyon nehéz. A gyermekkórus iránt kevés az érdeklődés.

– Mi a szerepe a kórusban való éneklésnek a gyermek illetve a felnőtté vált egyén életében?

Tények bizonyítják, van egy figyelemre méltó különbség, ami a kórustagoknak a mérleg nyelvét feléjük billenti. Ezért már az óvodában el kell kezdeni az éneklést. Ezek a kórusba bekerülve, a kifejezés változatosságával kerülhetnek szembe. Van olyan ismerősöm, akinek sem óvodában, sem alsóbb, de felsőbb osztályban sem nem volt alkalma énekelni. De mégis szereti a zenés műfajokat. Interaktív fogyasztó válhat belőle. A zene világából valamit megtanulhatnak. Élvezhetik a zenét. Eszembe jut édesapám, aki a Bánk bánt láthatta, hallgathatta Erkel Ferenc halhatatlan operáját. Zeneszerető ember volt. A kórusba való éneklés fejleszti a gyermek képességeit. Másként „fogyasztod” a zenét, ha aktívan részt vettél.

Kolozsváron négy történelmi egyház püspöksége működik. Mindenikük híveket toboroz. Ebben a közösségvonzó zenei élet felértékelődhet. A kórusok szereplését szívesen fogadják. Kolozsvárnak nem egy templomában szimfonikus hangversenyeket lehetne tartani, mint ahogy egyesekben tartanak is.

– Melyek a jövőbeli tervei?

A közeljövőben el kell mondanom magamról, hogy a karmesterit kezdtem el tanulni. Operakarmesternek látom magam. 2017-ben bejutottam egy operakarmester mesterkurzusra, amit egy bécsi impresszárió szervez. Két hely volt összesen. Az egyiken én vagyok, szeretném tovább képezni magam. Szeretnék mindent megtanulni, amit csak operában lehet megvalósítani. Van, bennem egy nagy adag szervezői tehetség, ezt szeretném minél aktívabban megvalósítani. Kovács Dalma a „Gheorghe Dima” Zeneakadémia oktatója, partitúraolvasást tanít.

Kívánom, vágyai teljesüljenek olyan mértékben, ahogy határtalanul elgondolta.

Csomafáy Ferenc