Csütörtökön szavaznak Várad költségvetéséről

Csütörtökön szavaznak Várad költségvetéséről
A nagyváradi helyi tanács csütörtöki ülésén szavaznak a város 2015. évi költségvetés-tervezetéről, melyről kedden szerveztek közvitát.

A nagyváradi helyi tanács néhány tagján, a sajtó és a pártok képviselőin kívül mindössze két polgár jelent meg a keddi közvitán, melyen a város idei évi büdzséjét ismertették. Elöljáróban Ovidiu Muresan Nagyvárad alpolgármestere elmondta, hogy a város idei évi büdzséje 1.412.058.920 lej bevétellel számol, ez az összeg hetvenhét százalékkal nagyobb, mint a 2014. évben teljesített költségvetés, amikor a városnak 796.292.537 lej összbevétele volt. Ezt követően Eduard Florea városmenedzser ismertette részletekbe menően a költségvetés-tervezet főbb adatait. Elmondta, hogy a központi költségvetésből 378.992.350 lejt, míg európai uniós forrásokból 379.982.820 lejt kap a város, ezek a tételek egyenként 27 százalékát teszik ki a költségvetésnek. A polgármesteri hivatal saját bevételeit 256.245.500 lejre, míg a város alárendeltségébe tartozó vállalatok saját bevételeit 250.434.890 lejre becsülik. Kölcsönökből a város az idén 136.452.850 lejt remél. Ugyanakkor sikerült egy 9.950.510 lejes tartalékot is felhalmozni, amit szintén belefoglalnak a költségvetésbe, ezt a pénzt a fejlesztési projektek finanszírozására kívánja fordítani a városvezetés. Florea hozzátette, hogy a város saját bevételei nagyságrendben megegyeznek a tavalyi évi saját bevételekkel, viszont uniós forrásokból az idén hét százalékkal több pénz folyik be az elmúlt évben.

Kiadások

A kiadási oldalon a 1.412.058.920 lejnyi összegből 574.150.580 lej működési költségként, 837.908.340 lej fejlesztési költségként jelenik meg. A működési költségeket a tavalyihoz képest három százalékkal csökkenti a város. A tervezet értelmében 243.204.580 lej az iskolák és kórházak működésére fordított összeg, míg az oktatásra további 123.576.000 lejt költ a város az idén. A közszolgáltatások költsége az idén mintegy 67.500.000 lej lesz, az adósságállomány törlesztésére 47.215.150 lejt, míg szociális kiadásokra 37.186.000 lejt tervez elkölteni a város 2015-ben. A közintézmények fenntartására 40.234.000 lejt, a városi sportklub, a sporttelepek és a gyermekváros fenntartására összesen 10.300.000 lejt irányoz elő a költségvetés, és vannak egyéb, kisebb kiadások is. A fejlesztési költségek a következő forrásokból származnak: vissza nem térítendő uniós támogatás 380.439.280 lej, az állami költségvetésből 238.366.510 lej, bankhitelből 136.452.850 lej, a helyi költségvetésből 75.875.850 lej, míg a város alárendeltségébe tartozó vállalatoktól 6.773.850 lej. Az uniós forrásokból támogatott fejlesztési projektek közé tartozik két közúti felüljáró építése a váradi körgyűrűn (összköltségük 53.012.300 lej); a gyorsforgalmi út építése részben a Hegyesi Márton (E. Teodoroiu) utca nyomvonalán (64.748.900 lej); egy iskolakomplexum építése (46.553.920 lej); a nagyváradi vár felújításának a befejezése, az akvapark építése, a Szent László tér és a Fekete-Sas palota passzázsának a felújítása, a Kálvária domb, valamint a neológ zsinagóga felújítása (összköltség 142.825.530 lej); az ipari park közművesítése és a rogériuszi piac felújításának a befejezése összesen 25.922.830 lejből, a város hőenergia-szolgáltató rendszerének rehabilitációja (418.032.860 lej). Az európai uniós finanszírozású projektek összértéke az idén 774 millió lej, amiből 380 millió lej jön az Uniótól, 238 millió lej a központi költségvetésből és 155 millió lej az önrész. Az uniós pénzekből megvalósuló projekteket több kisebb beruházás egészíti ki. Ezek közül megemlíthetjük a villamossínek áthelyezését és a csatornák felújítását a Kossuth (Independentei) utcán, a Szent László híd felújítását, a Zöldfa utca ingatlanainak rákötését a fűtéshálózatra stb. A már elkezdett beruházások is folytatódnak az idén, többek között tizenhárom utca aszfaltozását irányozták elő, ennek a beruházásnak a költsége az idén 9.919.470 lej, az új, idén megkezdődő beruházások közül megemlíthető a Halasi Gyula modernizációja 2.215.250 lejből, gyalogos aluljáró építése a Secarei utcánál 1.800.000 lejből, míg szoborelkészítésre, illetve elköltöztetésre is előirányzott egymillió lejt a város. Ebből az összegből készül el az I.C. Bratianu szobor, és ebből a pénzből fedezik a Mihály vajda és Gojdu szobrok elköltöztetését. Ugyanakkor a Poynar héz, a Stern és Moskovits paloták felújítása mellett megújul a Szaniszló (Eminescu) utca 5; a Deák Ferenc (Gojdu) sétány 5. szám és a Fő utca 13 szám alatti ingatlant is.

Javaslatok

Az ismertetés után Szociáldemokrata Párt (PSD) képviseletében Liviu Sabau Popa tett fel több kérdést a költségvetéssel kapcsolatban, ezekre válaszolva Eduard Florea elmondta, hogy számításaik szerint a Nagyvárad és Szentmárton fúziójáról szóló helyi referendum megszervezése mintegy hétszázezer lejébe fog kerülni a városnak, míg Ovidiu Muresan elmondta, hogy amennyiben csődbe jut a Bihar FC, akkor a klub gyermek és ifjúsági szakosztályait a városi sportklub veszi át. Sabau azt javasolta, hogy a város biztosítson ingyenes tömegközlekedést a váradi egyetemistáknak, illetve azt kérte, hogy a szegények étkeztetési programjában töröljék el a jogosultak ötezer lejes saját hozzájárulását, hiszen, mint érvelt, az az ötezer lej nem jelent nagy bevételt a városnak, viszont minden bizonnyal nagy segítség lenne a rászorulóknak, ha azt a pénzt másra fordíthatnák. Az egyik polgár azt nehezményezte, hogy a költségvetésben nem különítettek el összegeket a csatornázási munkálatok folytatására. Huszár István RMDSZ-es helyi tanácsosnak is volt több javaslata a közvitán: egységes parkolási bérlet kialakítását, valamint az ideiglenes, sárga felfestésű parkolóhelyek megszüntetését kérte, a kiemelkedő eredményeket elérő tanulók, sportolók tanárainak, edzőinek a támogatására tett javaslatot, illetve olyan beruházások megvalósítását ösztönözte, amelyek azonnal költségmegtakarítást biztosítanának a városnak. A PSD-s Adelina Coste arra volt kíváncsi, mi fog történni akkor, ha a város nem tudja időben befejezni az uniós finanszírozású projekteket. Erre Eduard Florea mindössze annyit válaszolt, hogy az összes kivitelező felvállalta azt, hogy még az idén befejezi a rábízott beruházást. A költségvetés-tervezetről csütörtöki ülésén szavaz a nagyváradi helyi tanács.

Pap István