Csűry István az egyetlen jelölt

Akt.:
Csűry István az egyetlen jelölt
A püspöki és lelkészi főjegyzői tisztségre a jelenleg is e hivatalokat betöltő Csűry István és Forró László kapott jelölést. Az egyházkerületi választóközgyűlést október 21-én tartják.

Főgondnoknak Bara Lajos-Istvánt, a Zilahi Református Wesselényi Kollégium igazgatóját és Pető Csilla egyetemi oktatót, a Nagyvárad-Rogériuszi Református Egyházközség főgondnokát jelölték – írja a reformatus.hu. Varga Attila, aki ebben a ciklusban volt az egyházkerület főgondnoka, alkotmánybíróvá választása miatt nem vállalta az újabb jelölést. A presbiteri főjegyzői tisztségre Török Sándor, a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ igazgatója kapott jelölést. Az egyházmegyei és egyházkerületi tisztújítási folyamat – a korábban közzétett választási ütemterv szerint – július elején kezdődött el és december 9-én az új egyházkerületi közgyűlés megalakulásával és az újonnan megválasztott tisztségviselők eskütételével ér véget.

Csűry István, mint annak idején a Bihari Napló is beszámolt róla, május elején, egy tanácskozáson jelentette be nyilvánosan, hogy „bárki bármit mond”, ha jelölik őt, ősszel ismét megpályázza a püspöki tisztséget, melyet addig kíván betölteni, amíg el nem éri azt a korhatárt, amikor a törvény értelmében nyugdíjba kell vonuljon. Az egyházkerületi tisztségviselők mandátuma hat évre szól. Az egyház szervezetét és működését szabályozó kánon előírásai szerint a püspököt, a főjegyzőket és a főgondnokokat az egymást követő ciklusokban csak egyszer lehet újraválasztani. Az egyházkerületi választóközgyűlésre – ahol a többi tisztségviselőt is megválasztják – október 21-én kerül sor.

Ciucur Losonczi Antonius